Το πρόβλημα της μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που διαμένουν στα νησιά της Δωδεκανήσου, προκειμένου να περάσουν από τη διαδικασία της ιατρικής εξέτασης για την πιστοποίηση αναπηρίας, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Αναφέρει ότι η πρόθεση της κυβέρνησης να πραγματοποιούνται ψηφιακά όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Είναι, όμως, αδύνατο να πραγματοποιηθεί ψηφιακά μια αναγκαία πράξη και διαδικασία, όπως είναι η ιατρική εξέταση για την πιστοποίηση αναπηρίας.

Το πρόβλημα αυτό είναι έντονο  στα νησιά της Δωδεκανήσου, αφού τα παιδιά με αναπηρία και οι γονείς τους είναι αναγκασμένοι να μεταβούν είτε στην Κω είτε στη Ρόδο προκειμένου να περάσουν από την υγειονομική επιτροπή.

«Πέρα από την ταλαιπωρία και τις δαπάνες που συνεπάγεται για την οικογένεια, το πρόβλημα αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό για τα παιδιά που πρέπει να βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον και να μην τους προκαλείται ανησυχία.

Σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Λέρος και η Κάρπαθος μπορούν να γίνουν συμβάσεις με γιατρούς προκειμένου να πραγματοποιούν τις ιατρικές εξετάσεις πιστοποίησης αναπηρίας, ενώ για τα μικρότερα νησιά μπορεί να επιλεγεί η λύση ενός κινητού συνεργείου ιατρών που θα τα επισκέπτεται προκειμένου να πραγματοποιεί τις σχετικές εξετάσεις και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανεβαίνουν έναν Γολγοθά και το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η Πολιτεία είναι να τους στηρίξει έμπρακτα», αναφέρει ο κ. Κόνσολας που καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας στις νησιωτικές περιοχές»

Κύριοι Υπουργοί,

Οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στην έλλειψη κέντρων πιστοποίησης της αναπηρίας προκειμένου να μην χρειάζεται να μετακινηθούν τα παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειες τους, είναι γνωστές.

Αναμφίβολα, η πρόθεση της κυβέρνησης να πραγματοποιούνται ψηφιακά όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Είναι, όμως, αδύνατο να πραγματοποιηθεί ψηφιακά μια αναγκαία πράξη και διαδικασία, όπως είναι η ιατρική εξέταση για την πιστοποίηση αναπηρίας.

Το πρόβλημα αυτό είναι οξύτερο στα νησιά της Δωδεκανήσου, ιδιαίτερα στα μεσαίου μεγέθους και κυρίως στα μικρότερα.

Τα παιδιά και οι γονείς τους είναι αναγκασμένοι να μεταβούν είτε στην Κω είτε στη Ρόδο προκειμένου να περάσουν από την υγειονομική επιτροπή.

Πέρα από την ταλαιπωρία και τις δαπάνες που συνεπάγεται για την οικογένεια, το πρόβλημα αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό για τα παιδιά που πρέπει να βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον και να μην τους προκαλείται ανησυχία.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανεβαίνουν έναν Γολγοθά και το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η Πολιτεία είναι να τους στηρίξει έμπρακτα.

Σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Λέρος και η Κάρπαθος μπορούν να γίνουν συμβάσεις με γιατρούς προκειμένου να πραγματοποιούν τις ιατρικές εξετάσεις πιστοποίησης αναπηρίας, ενώ για τα μικρότερα νησιά μπορεί να επιλεγεί η λύση ενός κινητού συνεργείου ιατρών που θα τα επισκέπτεται προκειμένου να πραγματοποιεί τις σχετικές εξετάσεις και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να μην απαιτείται η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που διαμένουν στα νησιά της Δωδεκανήσου, για να περάσουν από τη διαδικασία της ιατρικής εξέτασης για την πιστοποίηση αναπηρίας. 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου