Μια νέα και ρηξικέλευθη πρόταση κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας προς την κυβέρνηση, με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Ρόδο.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει τη δημιουργία Ενιαίας Δομής Δασοπυρόσβεσης που θα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο.

Η Ενιαία Δομή, που θα υπάγεται στο Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θα περιλαμβάνει τις υποδομές και θα συντονίζει το προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως η Πυροσβεστική, η Δασική Υπηρεσία και η αυτοδιοίκηση.

Θα διαθέτει ειδικό σώμα δασοκομάντος, υπαγόμενο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που θα μπορεί να επιχειρεί άμεσα στη Ρόδο, όπου θα είναι και η έδρα της Ενιαίας Δομής, αλλά και να μεταφερθεί άμεσα σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα αλλά και αερομεταφορά ειδικών δυνάμεων δασοπυρόσβεσης.

Στη Ρόδο επίσης, στα πλαίσια της λειτουργίας της Ενιαίας Δομής Δασοπυρόσβεσης, θα σταθμεύουν μόνιμα εναέρια μέσα ( δύο ή τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα) που θα μπορούν σε άμεσο και πραγματικό χρόνο να επιχειρούν είτε στη Ρόδο είτε σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, τα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης είναι:

  • Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση πυρκαγιών στα νησιά.
  • Συντονισμός όλων των φορέων, επαρκείς εναέριες δυνάμεις που θα κινηθούν άμεσα, ειδικές επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν με ταχύτητα και δεν θα απαιτείται η ενίσχυση από την Αττική με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και η συγκρότηση ειδικού σώματος δασοκομάντος εντός της Πυροσβεστικής, αποτέλεσε προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2018.

«Στις νησιωτικές περιοχές, όπως τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά ούτε και τα εναέρια μέσα για να υπάρχει άμεση παρέμβαση σε μια πυρκαγιά που θα ξεσπάσει σε ένα νησί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παράγοντας χρόνος είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος αφού η ταχύτατη αντίδραση και παρέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων συμβάλει στον περιορισμό και στον έλεγχο μιας πυρκαγιάς.

Η πρόταση που κατέθεσα ,αλλάζει το σημερινό μοντέλο δασοπυρόσβεσης στα νησιά, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να αναθεωρηθεί».

Ακολουθεί η πρόταση του Μάνου Κόνσολα, όπως κατατέθηκε στη Βουλή προς τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος:

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ : «Αναθεώρηση του μοντέλου δασοπυρόσβεσης στις νησιωτικές περιφέρειες».

Κύριοι Υπουργοί,

Η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στη Ρόδο ( η τρίτη κατά σειρά από το 2008) ανέδειξε την ανάγκη αναθεώρησης του μοντέλου δασοπυρόσβεσης στα νησιά.

Όπως είναι γνωστό με το νόμο 2612/1998 , η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης πέρασε από την Δασική Υπηρεσία στην Πυροσβεστική.

23 όμως χρόνια μετά και μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από την διαχείριση και αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών στο Νότιο Αιγαίο αλλά και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, πρέπει να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση αλλά και στην αναθεώρηση του μοντέλου δασοπυρόσβεσης.

Στις νησιωτικές περιοχές, όπως τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά ούτε και τα εναέρια μέσα για να υπάρχει άμεση παρέμβαση σε μια πυρκαγιά που θα ξεσπάσει σε ένα νησί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παράγοντας χρόνος είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος αφού η ταχύτατη αντίδραση και παρέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων συμβάλει στον περιορισμό και στον έλεγχο μιας πυρκαγιάς.

Όλα όσα συνέβησαν στη Ρόδο από το 2008 έως σήμερα, με τις τρεις καταστροφικές πυρκαγιές που έζησε το νησί, επιβάλλουν τη δημιουργία Ενιαίας Δομής Δασοπυρόσβεσης που θα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Η Ενιαία Δομή, που θα υπάγεται στο Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θα περιλαμβάνει τις υποδομές και θα συντονίζει το προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως η Πυροσβεστική, η Δασική Υπηρεσία και η αυτοδιοίκηση.

Θα διαθέτει ειδικό σώμα δασοκομάντος, υπαγόμενο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που θα μπορεί να επιχειρεί άμεσα στη Ρόδο, όπου θα είναι και η έδρα της Ενιαίας Δομής, αλλά και να μεταφερθεί άμεσα σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα αλλά και αερομεταφορά ειδικών δυνάμεων δασοπυρόσβεσης.

Στη Ρόδο επίσης, στα πλαίσια της λειτουργίας της Ενιαίας Δομής Δασοπυρόσβεσης, θα σταθμεύουν μόνιμα εναέρια μέσα ( δύο ή τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα) που θα μπορούν σε άμεσο και πραγματικό χρόνο να επιχειρούν είτε στη Ρόδο είτε σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Το μοντέλο μιας Ενιαίας Δομής Δασοπυρόσβεσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά και να επεκταθεί και στις άλλες δύο νησιωτικές περιφέρειες( Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά).

Τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει είναι:

  • Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση πυρκαγιών στα νησιά.
  • Συντονισμός όλων των φορέων, επαρκείς εναέριες δυνάμεις που θα κινηθούν άμεσα, ειδικές επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν με ταχύτητα και δεν θα απαιτείται η ενίσχυση από την Αττική με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και η συγκρότηση ειδικού σώματος δασοκομάντος εντός της Πυροσβεστικής, αποτέλεσε προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2018.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1.Με δεδομένες τις επιπτώσεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Ρόδου αλλά και τις δυσκολίες παροχής άμεσης συνδρομής και βοήθειας στο ζήτημα της δασοπυρόσβεσης στα νησιά, είναι στις προθέσεις τους η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης για τη δημιουργία Ενιαίας Δομής Δασοπυρόσβεσης στο Νότιο Αιγαίο, με έδρα τη Ρόδο;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου