Στη μνήμη της μητέρας μας

Μαίρης Κ. Παζαρτζή

Θα τελεστεί 40ήμερο Μνημόσυνο
την Κυριακή 17 Απριλίου 2016
στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών
Ώρα 11.30