Την αποψίλωση της Νότιας Ρόδου από γιατρούς, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, ο Τομεάρχης Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, αυτή τη στιγμή, υπηρετούν μόνο δύο αγροτικοί γιατροί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, έχοντας την υποχρέωση και να εφημερεύουν, αλλά και να καλύπτουν μια τεράστια γεωγραφικά περιοχή, αφού ο ιατρός-επιμελητής που υπηρετούσε εκεί, υπέβαλλε παραίτηση.

Επιπρόσθετα, για να καλυφθούν άλλες ανάγκες, αποσπάσθηκαν ο Αγροτικός Ιατρός Απολακκιάς στη Χάλκη και ο Αγροτικός γιατρός της Κατταβιάς στη Σύμη, κάτι που σημαίνει ότι τα αγροτικά ιατρεία σε αυτές τις κοινότητες είναι, πλέον, κλειστά.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι, όχι μόνο να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά και να μην είναι εφικτή η κάλυψη των εφημεριών στο ΠΠΙ Γενναδίου, το οποίο, όπως προβλέπεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ρόδου, πρέπει να εφημερεύει σε πλήρη εφημερία 30 μέρες το μήνα, λόγω των αυξημένων αναγκών.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι. πέρα από τους μόνιμους κατοίκους στις 10 κοινότητες, στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με χιλιάδες τουρίστες, κάτι που σημαίνει αυξημένες ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ο κ. Κόνσολας ζητά την άμεση ενίσχυση με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΠΙ Γενναδίου, ταυτόχρονα με τη στελέχωση και επαναλειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων σε Κατταβιά και Απολακκιά.

Ζητά, επίσης, να επαναλειτουργήσει το Αγροτικό Ιατρείο στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου, λόγω των αναγκών που υπάρχουν.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
Αρ.Πρ.: 7202/29.6.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Χωρίς γιατρούς οι δομές δημόσιας υγείας στη Ρόδο»

Κύριε Υπουργέ,

Η δημοτική ενότητα Νότιας Ρόδου αποτελεί μια μεγάλη γεωγραφικά περιοχή που καλύπτει το 1/3  της έκτασης του νησιού.

Πέρα από τους μόνιμους κατοίκους στις 10 κοινότητες, στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες με χιλιάδες τουρίστες.

Είναι δεδομένο υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στον τομέα δημόσιας υγείας που απαιτούν επαρκή στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, όσο και στα αγροτικά ιατρεία Κατταβιάς και Απολακκιάς, ενώ οι αυξημένες ανάγκες επιβάλλουν και την επαναλειτουργία του αγροτικού ιατρείου στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου.

Δυστυχώς, αντί να ενισχυθούν οι δομές της δημόσιας υγείας στην περιοχή, αποψιλώθηκαν.

Αυτή τη στιγμή, οι ανάγκες δημόσιας υγείας σε μια περιοχή με χιλιάδες τουρίστες, αλλά και μόνιμους κατοίκους υπηρετούν μόνο δύο αγροτικοί γιατροί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου αφού ο ιατρός-επιμελητής που υπηρετούσε εκεί, υπέβαλλε παραίτηση.

Επιπρόσθετα, για να καλυφθούν άλλες ανάγκες, αποσπάσθηκαν ο Αγροτικός Ιατρός Απολακκιάς στην Χάλκη και ο Αγροτικός γιατρός της Κατταβιάς στη Σύμη, κάτι που σημαίνει ότι τα αγροτικά ιατρεία σε αυτές τις κοινότητες είναι πλέον κλειστά.

Ουσιαστικά, πλέον, η περιοχή της Νότιας Ρόδου έχει μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι όχι μόνο να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αλλά και να μην είναι εφικτή η κάλυψη των εφημεριών στο ΠΠΙ Γενναδίου, το οποίο, όπως προβλέπεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ρόδου, πρέπει να εφημερεύει σε πλήρη εφημερία 30 μέρες το μήνα, λόγω των αυξημένων αναγκών.

Κάτι που είναι αδύνατο να γίνει με δύο μόνο γιατρούς.

Πρέπει να τονιστεί ότι το οργανόγραμμα του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου προβλέπει δύο θέσεις ειδικευμένων ιατρών Γενικής Ιατρικής, μία θέση Παιδιάτρου, δύο  νοσηλευτών  και  δύο  θέσεις πληρωμάτων Ασθενοφόρου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το Κ.Υ. Αρχαγγέλου απέχει 40 χιλιόμετρα από το Νότια Ρόδο ενώ το Νοσοκομείο της Ρόδου 70 με 100 χιλιόμετρα ανάλογα τη θέση κάθε κοινότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα υποστελέχωσης των δομών δημόσιας υγείας στη Νότια Ρόδο.
  2. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με τη στελέχωση με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΠΙ Γενναδίου και με ποιο τρόπο σκοπεύει να καλύψει τα κενά στις εφημερίες που προκύπτουν από την έλλειψη γιατρών.
  3. Τι προτίθεται να κάνει για την άμεση στελέχωση και επαναλειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων σε Κατταβιά και Απολακκιά.
  4. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η επανασύσταση και στελέχωση του Αγροτικού Ιατρείου στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου