Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με την οποία αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ στη Ρόδο, κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής αναφέρει ότι στον τομέα του ΕΚΑΒ στη Ρόδο υπηρετούν, σήμερα, 35 μάχιμα πληρώματα ασθενοφόρων, 2 διοικητικοί και 1 ιατρός, που, όμως, δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι βάρδιες και οι αυξημένες ανάγκες, με τους εργαζόμενους να έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους. Αυτό σημαίνει ότι από τα έξι (6) ασθενοφόρα που πρέπει να υπάρχουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού, μπορούν να κυκλοφορούν μόνο τα τρία (3).

Επισημαίνει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο νησί, τονίζοντας ότι το 2017 το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παρέμβει σε 8.308 περιστατικά.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τα γεωγραφικά δεδομένα του νησιού και την απόσταση από το νοσοκομείο θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα, επί 24ωρου βάσεως:

– 2 ασθενοφόρα στον Τομέα Ρόδου.
– 1 ασθενοφόρο στον Τομέα Αρχαγγέλου.
– 1 ασθενοφόρο στον Τομέα Έμπωνα.
– 1 ασθενοφόρο στον Τομέα Νότιας Ρόδου.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται 61 πληρώματα ασθενοφόρων, αντί των 35 που υπάρχουν σήμερα, αλλά και η τοποθέτηση ενός ακόμα γιατρού στο ΕΚΑΒ Ρόδου.

Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Υγείας την αλλαγή του οργανογράμματος του ΕΚΑΒ Ρόδου, μετά την αναβάθμισή του σε επιχειρησιακό κέντρο, και την ενίσχυσή του με προσωπικό, αφού άμεσα θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση με 20, τουλάχιστον, πληρώματα ασθενοφόρων.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρ.: 27/17.7.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο με δύο νέα ασθενοφόρα και ένα νέο ασθενοφόρο μικρών διαστάσεων κατάλληλο για να καλύπτει τις ανάγκες στη Μεσαιωνική Πόλη»

Κύριε Υπουργέ,

Ο Τομέας του ΕΚΑΒ στη Ρόδο, που έχει αναβαθμιστεί σε Επιχειρησιακό Κέντρο, πέρα από την έλλειψη προσωπικού αντιμετωπίζει και πρόβλημα με τα οχήματα λόγω της παλαιότητας και της ακαταλληλότητας του στόλου που διαθέτει.

Με δεδομένο τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις που πρέπει να διανύουν τα ασθενοφόρα, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΚΑΒ στη Ρόδο με νέα και σύγχρονα ασθενοφόρα.

Υπάρχει, επίσης, και η ανάγκη να ενταχθεί στο στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ στη Ρόδο, ένα ασθενοφόρο μικρών διαστάσεων που θα μπορεί να κινείται στους στενούς και μικρούς δρόμους στη Μεσαιωνική Πόλη που αποτελεί ένα ζωντανό μουσείο με μόνιμους κατοίκους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 143 νέα ασθενοφόρα που παραδόθηκαν και αποτέλεσαν δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», διατέθηκαν μόλις τρία (3) ασθενοφόρα για να κατανεμηθούν και να καλύψουν τις ανάγκες νομών, όπως οι νομοί Λέσβου, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να θέσει, ως άμεση προτεραιότητα, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο με τρία νέα και σύγχρονα ασθενοφόρα, εκ των οποίων, ένα μικρών διαστάσεων για να καλύπτει τις ανάγκες της Μεσαιωνικής Πόλης.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Ρόδου με νέα και σύγχρονα ασθενοφόρα;
  2. Εάν προτίθεται να καλύψει άμεσα τις ανάγκες της Μεσαιωνικής Πόλης με την προμήθεια ενός ασθενοφόρου μικρών διαστάσεων, που θα μπορεί να κινείται στους στενούς δρόμους της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου