«Η δημιουργία Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μιας εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό», επισημαίνει σε Ερώτηση που κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας  τονίσει ότι με τη λειτουργία του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η χώρα αποκτά το πιο αξιόπιστο πολυεργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στον τουρισμό.

Ο Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού είναι σε θέση  να συνυπολογίσει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τη συμβολή του τουρισμού σε άλλους τομείς της οικονομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας, αποτυπώνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της τουριστικής κατανάλωσης σε αυτούς τους τομείς.

Σε πραγματικό χρόνο, η Πολιτεία θα είναι σε θέση να έχει πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τις αφίξεις, τις πληρότητες ξενοδοχείων και καταλυμάτων, τα τουριστικά έσοδα ακόμα και για την ημερήσια καταναλωτική τουριστική δαπάνη και όχι απλά τον αριθμό των αφίξεων, που με τον τρόπο που δίνονται σήμερα δεν αποτελούν αξιόπιστο και πραγματικό μέγεθος.

Ο κ. Κόνσολας στην Ερώτηση που κατέθεσε ζητά απαντήσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Τουρισμού για τη λειτουργία και ενεργοποίηση του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού για το αν έχουν βρεθεί οι απαραίτητοι πόροι αλλά και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Αθήνα, 10  Μαρτίου 2017
Αρ.Πρ.: 4099/10.3.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κυρία Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού»

Κυρία Υπουργέ,

Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν στην τουριστική δραστηριότητα (αφίξεις, έσοδα, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα), συνδέεται με τη δημιουργία Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια όλα τα δεδομένα που αφορούν στον τουρισμό για να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τάσεις, να διαμορφώσουμε πολιτικές ανάπτυξης του τουρισμού αλλά και να προχωρήσουμε σε ενισχυτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η λειτουργία του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού στηρίζεται σε μια μεθοδολογική προσέγγιση υψηλής ακρίβειας για τον αριθμό των αφίξεων και κυρίως αυτών που συνιστούν πραγματικό τουριστικό ρεύμα αλλά και για τα τουριστικά έσοδα. Με τη δευτερογενή και αξιόπιστη επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού θα αποτελέσει το πιο αξιόπιστο εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στον τουρισμό.

Είναι σε θέση, επίσης, να συνυπολογίσει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τη συμβολή του τουρισμού σε άλλους τομείς της οικονομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας, αποτυπώνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της τουριστικής κατανάλωσης σε αυτούς τους τομείς.

Σε πραγματικό χρόνο, η Πολιτεία θα είναι σε θέση να έχει πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τις αφίξεις, τις πληρότητες ξενοδοχείων και καταλυμάτων, τα τουριστικά έσοδα ακόμα και για την ημερήσια καταναλωτική τουριστική δαπάνη και όχι απλά τον αριθμό των αφίξεων, που με τον τρόπο που δίνονται σήμερα δεν αποτελούν αξιόπιστο και πραγματικό μέγεθος.

Η χώρα μας έχει ήδη καθυστερήσει πολύ στην ανάπτυξη ενός τόσο θεσμικού, αξιόπιστου και χρήσιμου πολυεργαλείου, όπως είναι η λειτουργία Δορυφόρου Λογαριασμού για τον Τουρισμό μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχετικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί από το Δεκέμβριο του 2008.

Έχοντας την πεποίθηση ότι η τουριστική πολιτική της χώρας δεν μπορεί να γίνεται με τα μάτια στραμμένα στο χθες και με άγονες αντιπαραθέσεις, θεωρώ ότι η δημιουργία και η ενεργοποίηση Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού εντάσσεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μιας εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τη λειτουργία και ενεργοποίηση του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού; Έχουν βρεθεί οι απαραίτητοι πόροι και πότε προβλέπεται η εκκίνηση των διαδικασιών αλλά και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου