Ερώτηση-καταπέλτης, με συγκεκριμένα ερωτήματα, του Τομεάρχη Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνου Κόνσολα για το γνωστό θέμα  παραχώρησης δημοσίων ακινήτων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο.

Ο κ. Κόνσολας, στην Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού θέτει τα εξής ερωτήματα:

 1. Για ποιο λόγο δεν έγινε έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού για το αν τα συγκεκριμένα 10.119 ακίνητα, που παραχωρήθηκαν στο Υπερταμείο, εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προέβλεπε ο Νόμος 4389/2016;
 2. Με ποιο τρόπο και ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 10.119 ακινήτων; Ποιος την έκανε; Ζητήθηκαν, μήπως, τα συγκεκριμένα ακίνητα από το Υπερταμείο;
 3. Πώς η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την επόμενη παράγραφο του άρθρου 196, σύμφωνα με την οποία ακόμα και τα δημόσια ακίνητα, που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, παραμένουν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ, δηλαδή του Υπερταμείου, αφού η ΕΤΑΔ αποτελεί θυγατρική του, με το νόμο που έφερε και ψήφισε ο κ. Τσίπρας;
 4. Ποια δημόσια ακίνητα της Δωδεκανήσου, συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στη λίστα των 10.119 ακινήτων που παραχωρήθηκαν στο Υπερταμείο;
 5. Περιλαμβάνονται στα παραχωρηθέντα ακίνητα αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της Δωδεκανήσου αλλά και τα ακίνητα που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου;
 6. Αν όχι, υπάρχει περίπτωση παραχώρησης στο Υπερταμείο των ακινήτων του ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου;
 7. Ποια δημόσια ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί στους Δήμους των νησιών της Δωδεκανήσου ή διεκδικούνται από αυτούς, παραχωρήθηκαν πλέον ή πρόκειται να παραχωρηθούν στο Υπερταμείο;

Μάνος Κόνσολας

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Αρ.Πρ.: 2175/4/10/2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κυρία Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση δημοσίων ακινήτων της Δωδεκανήσου στο Υπερταμείο»

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,

Η κυβέρνηση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 19 Ιουλίου, παραχώρησε 10.119 ακίνητα του δημοσίου στο Υπερταμείο, χωρίς να αναφέρονται ονομαστικά ή να δίνονται τα χαρακτηριστικά τους, παρά μόνο οι 12ψήφιοι κωδικοί αριθμοί Κτηματολογίου.

Δηλαδή, προκειμένου να γνωρίζει κανείς ποια ακίνητα του δημοσίου παραχωρούνται, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους δωδεκαψήφιους αριθμούς κτηματολογίου.

Αποκαλύφθηκε ότι, σε αυτά τα δημόσια ακίνητα, περιλαμβάνονται και αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν έγινε έλεγχος πριν την παραχώρηση;

Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι με το Νόμο ν.4389/2016 προβλέπεται η εξαίρεση από την παραχώρηση στο Υπερταμείο αρχαιολογικών χώρων αλλά και περιοχών Natura κ.α.

Πράγματι, στο άρθρο 196 παρ.4 υπάρχει η συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία, όμως, αναιρείται από την επόμενη παράγραφο 5, που αναφέρει ότι: «H ETAΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από τη μεταβίβαση […]», με τη διαφορά, όμως, ότι η ΕΤΑΔ είναι, πλέον, θυγατρική του Υπερταμείου και υπάγεται σε αυτό, όπως και το σύνολο των 71.500 μεγάλων και μικρότερων ακινήτων των του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και 59 μικρά νησιά.

Είναι σαφές ότι προκύπτουν σοβαρά, πλέον, ζητήματα, από τη στιγμή που φαίνεται να έχουν παραχωρηθεί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία.

Ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνησα με πλήθος μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, αλλά και ένα ιδιαίτερο κτηματολογικό καθεστώς, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για το ποια ακριβώς είναι τα δημόσια ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στο Υπερταμείο. Περιλαμβάνονται σε αυτά και αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία; Περιλαμβάνονται σε αυτά τα ακίνητα που διαχειρίζεται το  ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου; Περιλαμβάνονται σε αυτά δημόσια ακίνητα που είτε είχαν παραχωρηθεί στην αυτοδιοίκηση και στους Δήμους της Δωδεκανήσου είτε τα διεκδικεί η αυτοδιοίκηση;

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται ο Κύριος και η Κυρία Υπουργοί

 1. Για ποιο λόγο δεν έγινε έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Πολιτισμού για το αν τα συγκεκριμένα ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προέβλεπε ο Νόμος 4389/2016;
 2. Με ποιο τρόπο και ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 10.119 ακινήτων; Ποιος την έκανε; Ζητήθηκαν μήπως τα συγκεκριμένα ακίνητα από το Υπερταμείο;
 3. Πώς η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την επόμενη παράγραφο του άρθρου 196, σύμφωνα με την οποία, ακόμα και τα δημόσια ακίνητα, που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, παραμένουν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ, δηλαδή του Υπερταμείου;
 4. Ποια δημόσια ακίνητα της Δωδεκανήσου, συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στη λίστα των 10.119 ακινήτων που παραχωρήθηκαν στο Υπερταμείο;
 5. Περιλαμβάνονται στα παραχωρηθέντα ακίνητα αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της Δωδεκανήσου, αλλά και τα ακίνητα που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου;
 6. Αν όχι, υπάρχει περίπτωση παραχώρησης στο Υπερταμείο των ακινήτων του ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου;
 7. Ποια δημόσια ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί στους Δήμους των νησιών της Δωδεκανήσου ή διεκδικούνται από αυτούς, παραχωρήθηκαν πλέον ή πρόκειται να παραχωρηθούν στο Υπερταμείο;
 8. Προτίθεται το Υπουργείο να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για να επαναδιατυπωθούν με σαφήνεια οι εξαιρέσεις παραχώρησης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Υπερταμείο, αλλά και να αποκλειστεί η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση τους από αυτό;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου