Την κατάθεση, άμεσα, νομοθετικής ρύθμισης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ακυρότητας άδειας δόμησης άρτιων, εκτός σχεδίου πόλεως, υφιστάμενα προ του έτους 2003, και στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστη οδό, μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητά ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει αδιαλείπτως από το 1928 τη δόμηση αρτίων κατά το εμβαδόν εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων στερουμένων προσώπου σε κοινόχρηστη οδό με μοναδική προϋπόθεση τα ακίνητα αυτά να υφίστανται πριν από την 31η Δεκεμβρίου  2003, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του Άρθρου 23 του νόμου 3212/2003.

Το γεγονός αυτό, όμως, δεν ελήφθη υπόψη από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ανατρέπει τα δεδομένα, οδηγώντας σε απαξίωση την ακίνητη περιουσία των πολιτών και δημιουργώντας προβλήματα σε άδειες που ήδη έχουν εκδοθεί ή σε αγοραπωλησίες ακινήτων.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι υπάρχουν άδειες δόμησης που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, τα ακίνητα αυτά δεν θα μπορέσουν να ηλεκτροδοτηθούν, αφού μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τίθεται ζήτημα ακυρότητας.

Αυτό σημαίνει ότι θα απαξιωθούν περιουσίες και θα εμφανιστεί ανακόλουθη η Πολιτεία, αφού με τη νομοθεσία που θέσπισε η ίδια η Πολιτεία, υπήρχαν πολίτες που επένδυσαν σε εκτός σχεδίου ακίνητα που υπήρχαν προ του 2003, για μέλλουσα δόμηση για ατομική χρήση ή για επαγγελματική χρήση, γνωρίζοντας ότι μπορούν να εκδώσουν άδεια δόμησης.

Ο Μάνος Κόνσολας, στην παρέμβασή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,  επισημαίνει ότι από τη στιγμή που δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα και παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά από την τελευταία αυτή εξέλιξη, με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα για το θέμα που έχει ανακύψει.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2023
Α.Π.: 3045/3/4/2023

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ακυρότητας άδειας δόμησης άρτιων, εκτός σχεδίου πόλεως, υφιστάμενα προ του έτους 2003 και στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστη οδό, μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Κύριε Υπουργέ,

Η ισχύουσα  νομοθεσία επιτρέπει αδιαλείπτως από το 1928 τη δόμηση αρτίων κατά το εμβαδόν εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων στερουμένων προσώπου σε κοινόχρηστη οδό με μοναδική προϋπόθεση τα ακίνητα αυτά να υφίστανται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2003, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του Άρθρου 23 του νόμου 3212/2003.

Η πρόσφατη, όμως, απόφαση 176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έλαβε υπόψη την διάταξη αυτή και ανατρέπει τα δεδομένα, οδηγώντας σε απαξίωση την ακίνητη περιουσία των πολιτών και δημιουργώντας προβλήματα σε άδειες που ήδη έχουν εκδοθεί ή σε αγοραπωλησίες ακινήτων.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άδειες δόμησης που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, τα ακίνητα αυτά δεν θα μπορέσουν να ηλεκτροδοτηθούν, αφού μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τίθεται ζήτημα ακυρότητας.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες θα αρνηθούν τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και οι μηχανικοί θα αρνηθούν την χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης για την εκτέλεση των εργασιών.

Σημαίνει, όμως, επίσης, ότι θα απαξιωθούν περιουσίες και θα εμφανιστεί ανακόλουθη η Πολιτεία, αφού με τη νομοθεσία που θέσπισε η ίδια η Πολιτεία, υπήρχαν πολίτες που επένδυσαν σε εκτός σχεδίου ακίνητα που υπήρχαν προ του 2003, για μέλλουσα δόμηση για ατομική χρήση ή για επαγγελματική χρήση, γνωρίζοντας ότι μπορούν να εκδώσουν άδεια δόμησης.

Είναι σαφές, επίσης, ότι από τη στιγμή που δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα και παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά από την τελευταία αυτή εξέλιξη, με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργείται με την απόφαση 176/2023 του ΣτΕ, η οποία εγείρει ζήτημα ακυρότητας της άδειας δόμησης ακινήτων άρτιων κατά το εμβαδόν, εκτός σχεδίου πόλεως, υφιστάμενα προ του έτους 2003, και στερούμενων προσώπου σε κοινόχρηστη οδό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου