Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, παρά τις διαβεβαιώσεις και το κλίμα τεχνητής ικανοποίησης που θέλησε να δημιουργήσει η κυβέρνηση για τους δείκτες κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, στα Δωδεκάνησα, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 104 κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με μεγαλύτερο πρόβλημα στη Δ΄ Δωδεκανήσου) και 130 κενές θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει και τα αυξημένα κενά (παραπάνω από 80) που υπάρχουν στην ειδική αγωγή παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη στελέχωση και στην κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Ο Μάνος Κόνσολας παραθέτει, στην ερώτησή του αναλυτικά τα κενά των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ζητά να προταχθεί η κάλυψη των κενών θέσεων μέσα από τη δεύτερη φάση διορισμού αναπληρωτών.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.Πρ.: 9015/25.9.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα»

Κύριε Υπουργέ,

Παρά τις διαβεβαιώσεις και το κλίμα τεχνητής ικανοποίησης που θέλησε να δημιουργήσει η κυβέρνηση για τους δείκτες κάλυψης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, στα Δωδεκάνησα η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Όπως προκύπτει, στα Δωδεκάνησα, μέχρι στιγμής, υπάρχουν 104 κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με μεγαλύτερο πρόβλημα στη Δ΄ Δωδεκανήσου) και 130 κενές θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην Πρωτοβάθμια, μάλιστα, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα καθώς από τις κενές θέσεις που παρατηρούνται, παραπάνω από 80 είναι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα προταχθεί η στελέχωση και η κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου, εκτός από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, υπάρχουν τα παραπάνω κενά ανά ειδικότητα:

– 2 Δάσκαλοι (ΠΕ70)
– 2 Νηπιαγωγοί (ΠΕ60)
– 14 Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)
– 10 Πληροφορικής (ΠΕ19)
– 9 Θεατρικής Αγωγής ( ΠΕ32)
– 6 Μουσικής (ΠΕ16)
– 6 Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
– 4 Δάσκαλοι σε τμήματα ένταξης (ΠΕ71)

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου, παρατηρούνται τα παρακάτω κενά:

– 30 Φιλόλογοι (ΠΕ02)
– 18 Μαθηματικοί (ΠΕ03)
– 12 Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)
– 13 Πληροφορικής (ΠΕ19)
– 14 Φυσικούς (ΠΕ04.01)
– 2 Χημικούς (ΠΕ04.02)
– 3 Βιολόγοι (ΠΕ04.04)
– 2 Γεωλόγοι (ΠΕ04.05)
– 6 Μηχανολόγοι (ΠΕ12.04)
– 4 Ηλεκτρολόγοι (ΠΕ12.05)

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα των μαθημάτων, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα  μέσα από τη δεύτερη φάση διορισμού αναπληρωτών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών επιβάλλουν την κάλυψη κατά προτεραιότητα των κενών θέσεων στα νησιά.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία της Δωδεκανήσου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου