Την ανάγκη άμεσης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για να δοθεί η δυνατότητα στους νησιωτικούς δήμους και τις περιφέρειες να αναπτύσσουν και να χρηματοδοτούν δομές και δράσεις πολιτικής προστασίας, αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας.

«Αντί να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ ασχολείται μόνο με τις κομματικές σκοπιμότητες και την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στους δήμους με στόχο να τους διαλύσει», τονίζει ο κ. Κόνσολας.

Αναφέρει ότι η ανάγκη ενίσχυσης τοπικών δομών πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ πιο έντονη στους νησιωτικούς δήμους, αφού η γεωγραφική ασυνέχεια καθιστά αδύνατη την αποστολή βοήθειας τις πρώτες ώρες και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εναπόκειται στις κρατικές δομές και το προσωπικό τους σε τοπικό επίπεδο.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρεται και στο ζήτημα της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ στη Ρόδο, επισημαίνοντας ότι με βάση το καταστατικό της, η λειτουργίας της εκπνέει στο τέλος του 2018, κάτι που σημαίνει ότι η Ρόδος θα είναι ανοχύρωτη και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα αδυνατεί να απασχολεί προσωπικό για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι με 91 νεκρούς και αρκετούς ακόμα αγνοούμενους, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοεί τους κινδύνους από την αδυναμία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στους νησιωτικούς δήμους και απευθύνει 5 ερωτήματα προς τον Υπουργό Εσωτερικών:

  1. Εάν γνωρίζει τις δυσκολίες, σε θεσμικό επίπεδο, που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να χρηματοδοτήσει δράσεις πολιτικής προστασίας.
  2. Εάν αντιλαμβάνεται την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας δομών πολιτικής προστασίας σε νησιωτικούς δήμους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
  3. Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4257/2014.
  4. Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με την ΚΕΔΕ, τους νησιωτικούς δήμους αλλά και τις νησιωτικές περιφέρειες για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να αναπτύσσουν και να χρηματοδοτούν δομές πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
  5. Εάν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει την απευθείας χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με θεσμοθετημένο ποσοστό, των δήμων προκειμένου να διαθέτουν αυτούς τους πόρους για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Αρ. πρωτ. 422/30.7.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: « Άμεση ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για να δοθεί η δυνατότητα στους νησιωτικούς δήμους και τις περιφέρειες να αναπτύσσουν και να χρηματοδοτούν δομές και δράσεις πολιτικής προστασίας».

Κύριε Υπουργέ,

Η πρόσφατη τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, ανέδειξε την ανάγκη επανασχεδιασμού και ενίσχυσης των δομών πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το σχεδιασμό είναι η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού , που όμως πρέπει να στηριχθεί σε θεσμικό επίπεδο.

Η ανάγκη ενίσχυσης τοπικών δομών πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ πιο έντονη στους νησιωτικούς δήμους.

Εκεί που η γεωγραφική ασυνέχεια καθιστά αδύνατη την αποστολή βοήθειας τις πρώτες ώρες και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εναπόκειται στις κρατικές δομές και το προσωπικό τους σε τοπικό επίπεδο.

Η Πολιτεία, με το νόμο 4257/2014 έδωσε τη δυνατότητα στους νησιωτικούς δήμους να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες , των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει είτε ο ίδιος ο Δήμος, είτε η Περιφέρεια και με αντικείμενο δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.

Πάνω σε αυτή τη διάταξη στηρίχθηκε η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών στη Ρόδο , που δραστηριοποιείται σε θέματα πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης και έχει σημαντική και πολύπλευρη προσφορά.

Το καταστατικό όμως της συγκεκριμένης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, προβλέπει ότι η λειτουργία της εκπνέει στο τέλος του 2018.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Ρόδος θα είναι ανοχύρωτη και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα αδυνατεί να απασχολεί προσωπικό για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρόδο, αλλά το σύνολο των νησιωτικών δήμων.

Η κυβέρνηση όφειλε να αντιμετωπίσει , νομοθετικά, το συγκεκριμένο κενό για την ανάπτυξη υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από τους νησιωτικούς δήμους.

Φαίνεται ότι το μόνο που την απασχολούσε ήταν οι κομματικές σκοπιμότητες και η θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που ουσιαστικά διαλύει την αυτοδιοίκηση.

Με 91 νεκρούς και αρκετούς ακόμα αγνοούμενους, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοεί τους κινδύνους από την αδυναμία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στους νησιωτικούς δήμους.

Σε πρώτη φάση οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Ρόδο με νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού για την παράταση λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ( ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ) που αποτελούσε για χρόνια το βραχίονα δασοπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της αυτοδιοίκησης.

Σε δεύτερη φάση οφείλει, μετά από διάλογο με την ΚΕΔΕ και τους νησιωτικούς δήμους, να διαμορφώσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη δομών πολιτικής προστασίας στους νησιωτικούς δήμους με το αναγκαίο προσωπικό. Και φυσικά να άρει τα θεσμικά εμπόδια που σήμερα εμποδίζουν τους νησιωτικούς δήμους αλλά και τις νησιωτικές περιφέρειες να χρηματοδοτήσουν δομές πολιτικής προστασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει τις δυσκολίες, σε θεσμικό επίπεδο, που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να χρηματοδοτήσει δράσεις πολιτικής προστασίας.
  2. Εάν αντιλαμβάνεται την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας δομών πολιτικής προστασίας σε νησιωτικούς δήμους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
  3. Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4257/2014.
  4. Εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με την ΚΕΔΕ, τους νησιωτικούς δήμους αλλά και τις νησιωτικές περιφέρειες για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψουν στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να αναπτύσσουν και να χρηματοδοτούν δομές πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
  5. Εάν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει την απευθείας χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με θεσμοθετημένο ποσοστό, των δήμων προκειμένου να διαθέτουν αυτούς τους πόρους για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου