Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και το δείκτη σεισμικής αντοχής δημόσιων κτιρίων και κατά προτεραιότητα των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι πολλά από τα σχολικά κτίρια στα Δωδεκάνησα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985 (πριν από την έναρξη ισχύος του αναβαθμισμένου αντισεισμικού κανονισμού), κάτι που καθιστά άμεση  προτεραιότητα  έναν πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο στα σχολικά κτίρια.

Παράλληλα, ζητά να διαμορφωθεί και ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια της χώρας.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017
Αρ.Πρ.: 6376/ 14/06/17

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Προσεισμικός έλεγχος στα σχολικά κτίρια της Δωδεκανήσου»

Κύριε Υπουργέ,

Ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη επιβεβαίωσε αυτό του όλοι γνωρίζουν, ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα.

Ιδιαίτερα η περιοχή της Δωδεκανήσου, είναι μια περιοχή, στην οποία έχουν σημειωθεί σεισμοί μεγάλης έντασης κατά το παρελθόν, το ευτύχημα, όμως, ήταν ότι, κατά κανόνα, προέρχονται από θαλάσσιες περιοχές ή έχουν μεγάλο εστιακό βάθος.

Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και το δείκτη σεισμικής αντοχής δημόσιων κτιρίων και κατά προτεραιότητα των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλά από τα σχολικά κτίρια στα Δωδεκάνησα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985 (πριν από την έναρξη ισχύος του αναβαθμισμένου αντισεισμικού κανονισμού), η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας καθίσταται απαραίτητη.

Αυτή τη στιγμή, αποτελεί άμεση προτεραιότητα ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγχος στα σχολικά κτίρια.

Είναι, ίσως, καιρός να διαμορφωθεί και ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Σε πόσα σχολικά κτίρια των νησιών της Δωδεκανήσου έχουν γίνει έλεγχοι αντισεισμικής προστασίας τα 5 τελευταία χρόνια;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο, να αναλάβει πρωτοβουλία για τον αντισεισμικό έλεγχο στα σχολικά κτίρια της Δωδεκανήσου, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με δεδομένο ότι πολλά σχολικά κτίρια στα νησιά κατασκευάστηκαν πριν από το 1985, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος αντισεισμικός κανονισμός;
  3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για υποχρεωτικό προσεισμικό έλεγχο στα σχολικά κτίρια αλλά και σε όλα τα δημόσια κτίρια;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου