Τα προβλήματα που δημιουργεί Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Αναφέρει ότι η εφαρμογή του Π.Δ 40 (ΦΕΚ 74-30/4/2018) και συγκεκριμένα της παραγράφου 9 δ του άρθρου 16, υποχρεώνει μαθητές των ΕΠΑΛ να ξαναδώσουν μαθήματα που έχουν περάσει.

Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, ένας μαθητής της Γ΄ τάξης του  ΕΠΑΛ που παραπέμφθηκε από προηγούμενα  έτη για ένα  (1) ή και  περισσότερα μαθήματα,  καλείται, αντί του ενός μαθήματος, να εξεταστεί γραπτά και προφορικά σε όλα τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, ακυρώνεται κάθε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων που έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό και στο μητρώο του σχολείου για τις βαθμολογίες του μαθητή  που  αποδεικνύουν ότι έχει περάσει σε όλα τα μαθήματα και  παραπέμπετε μόνο σε ένα μάθημα.

Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη πάσχει και στο πεδίο της εφαρμογής, αφού είναι αδύνατον εντός έξι (6) ημερών ο μαθητής να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα (γενικής παιδείας, θεωρητικά ειδικότητας και εργαστηριακά) γραπτά και προφορικά, ο αριθμός των οποίων μπορεί, ανάλογα με την ειδικότητα, να είναι από 12 έως 18 μαθήματα. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, ενώ είναι αδύνατο ένας μαθητής να προετοιμαστεί επαρκώς σε όλα τα μαθήματα, σε  ένα  τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να τροποποιηθεί το ΠΔ 40 άρθρο 16 παράγραφος 9δ ώστε  να  έχει εφαρμογή από το σχολικό έτος 2018-19 και οι μαθητές των ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών  που χρωστούν ένα μάθημα να δώσουν εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που παραπέμπονται.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθει το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Αρ.Πρ.: 6694/11.6.2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα από το Π.Δ 40 (ΦΕΚ 76 -30/4/2018) που υποχρεώνει μαθητές των ΕΠΑΛ να ξαναδώσουν μαθήματα που έχουν περάσει»

Κύριε Υπουργέ,

Η εφαρμογή του Π.Δ 40 (ΦΕΚ 74-30/4/2018) και συγκεκριμένα της παραγράφου 9 δ του άρθρου 16, υποχρεώνει μαθητές των ΕΠΑΛ να ξαναδώσουν μαθήματα που έχουν περάσει.

Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, ένας μαθητής της Γ΄ τάξης του  ΕΠΑΛ που παραπέμφθηκε από προηγούμενα  έτη για ένα (1) ή και  περισσότερα μαθήματα,  καλείται, αντί του ενός μαθήματος, να εξεταστεί γραπτά και προφορικά σε όλα τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, ακυρώνεται κάθε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων που έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό και στο μητρώο του σχολείου για τις βαθμολογίες του μαθητή  που  αποδεικνύουν ότι έχει περάσει σε όλα τα μαθήματα και  παραπέμπετε μόνο σε ένα μάθημα.

Η συγκεκριμένη διάταξη πάσχει και στο πεδίο της εφαρμογής, αφού είναι αδύνατον, εντός έξι (6) ημερών, ο μαθητής να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα (γενικής παιδείας, θεωρητικά ειδικότητας και εργαστηριακά) γραπτά και προφορικά, ο αριθμός των οποίων μπορεί, ανάλογα με την ειδικότητα, να είναι από 12 έως 18 μαθήματα.

Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, ενώ είναι αδύνατο ένας μαθητής να προετοιμαστεί επαρκώς σε όλα τα μαθήματα, σε  ένα  τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Η αλλαγή των κανόνων για τους μαθητές παρελθόντων ετών  και μάλιστα πριν τις εξετάσεις, είναι μια ανορθολογική κίνηση.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να τροποποιήσει το ΠΔ 40, άρθρο 16 παράγραφος 9δ, ώστε να έχει εφαρμογή από το σχολικό έτος 2018-19 και οι μαθητές των ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών που χρωστούν ένα μάθημα να δώσουν εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που παραπέμπονται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου