Παρέμβαση του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μάνου Κόνσολα για τον αναπτυξιακό νόμο που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία της άμεσης ενεργοποίησης ενός αναπτυξιακού νόμου, που θα λειτουργεί ως αντίβαρο στην ύφεση.

Αναπτυξιακός νόμος σημαίνει δουλειές, κίνητρα, παραγωγή πλούτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 (γνωστός ως νόμος Σιούφα) είχε τις καλύτερες επιδόσεις. Πραγματοποιήθηκαν 10.459 επενδύσεις που ενισχύθηκαν με 9,1 δις ευρώ και δημιουργήθηκαν 39.699 νέες θέσεις εργασίας.

Η κυβέρνηση φέρνει ένα νέο αναπτυξιακό νόμο που μόνο αναπτυξιακός δεν είναι για τα νησιά και τον τουρισμό μας.

Μετά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και τη φοροεπιδρομή στον τουρισμό μας, θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχαν ειδικές προβλέψεις για τα νησιά μας και τον τουρισμό στο νέο αναπτυξιακό νόμο.

Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη.

Μάνος Κόνσολας

Μάνος Κόνσολας

Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, που πρόκειται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση.

Οι 9 βασικές παρατηρήσεις μου, πλήρως τεκμηριωμένες, είναι οι εξής:

1ον: Παρά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, τις αρνητικές συνέπειες από το μεταναστευτικό και τη φοροεπιδρομή στο τουριστικό προϊόν, δεν υπάρχει καμία διάταξη ή ρύθμιση για θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης στα νησιά του Αιγαίου. Καμία αναφορά στη μείωση της ανταγωνιστικότητας της νησιωτικής οικονομίας και του τουρισμού μας από τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

2ον: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Αντίθετα, ενισχύονται ακόμα οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση επενδύσεων που προβλέπει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, ο οποίος σύμφωνα με τον άρθρο 14, παρ.3, προβλέπει ότι δεν μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση οι τουριστικές επιχειρήσεις στο Ν. Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στην Αττική, στη Στερεά Ελλάδα και στη Δ. Μακεδονία.

3ον: Τα ποσοστά ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου εξακολουθούν να καθορίζονται με βάση τα δεδομένα του 2008 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αντί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση και αναθεώρηση. Σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, το ανώτατο όριο για τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις στο Ν. Αιγαίο είναι 10%, το οποίο αυξάνεται κατά 10 μονάδες για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, πολύ χαμηλά ποσοστά ενισχύσεων για τα νησιά μας.

4ον: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν επιτρέπει ενίσχυση με κεφάλαια νέων επιχειρήσεων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων, δίνει μόνο φορολογικά κίνητρα ή λοιπές ενισχύσεις. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι οι νέες επιχειρήσεις είναι αυτές που χρειάζονται κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις είναι αυτές που χρειάζονται φορολογικά κίνητρα όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξή τους.

5ον:  Τα χαμηλά ποσοστά ενισχύσεων, υπό τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, για τις επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο, κατεβαίνουν ακόμα πιο χαμηλά αφού λαμβάνεται υπόψιν μόνο το 70% του ανώτατου ορίου. Το παραπάνω ισχύει μόνο για τις νέες επιχειρήσεις αφού οι υφιστάμενες εξαιρούνται, εκτός από αυτές που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, δηλαδή απειροελάχιστες.

6ον: Στο άρθρο 7 του νέου αναπτυξιακού νόμου που αναφέρεται στα επενδυτικά σχέδια που εξαιρούνται, υπάρχουν δύο εξαιρέσεις από τις ενισχύσεις.

Εξαιρούνται τα ξενοδοχεία 2 αστέρων και τα καταλύματα που είναι πιστοποιημένα με το σύστημα των κλειδιών και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ αυτά θα έπρεπε να τυγχάνουν χρηματοδότησης για να αναβαθμίζονται.
Εξαιρούνται, επίσης, επενδύσεις που συνδέονται με τον ιατρικό τουρισμό.

7ον:  Υπάρχει πρόβλεψη για την εξαίρεση τουριστικών περιοχών από το καθεστώς ενίσχυσης με μεταγενέστερη υπουργική απόφαση. Δηλαδή, κάποιος θα έχει ξεκινήσει μια επένδυση, αλλά θα εξαιρεθεί από τον αναπτυξιακό νόμο επειδή με υπουργική απόφαση θα θεωρηθεί η συγκεκριμένη περιοχή, ως κορεσμένη.

8ον: Στο άρθρο 12 για τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, προβλέπονται επιχορηγήσεις ύψους 70 έως 100% της μέγιστης προβλεπόμενης ενίσχυσης, για τις θεωρούμενες ως εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, όμως, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού δεν θεωρούνται εξωστρεφείς και αποκλείονται από τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.

9ον: Ο αναπτυξιακός νόμος δεν λειτουργεί ως «γέφυρα» με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν capital controls και γραφειοκρατικά εμπόδια. Αυτό σημαίνει ότι επενδύσεις που ήδη είχαν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του αρμόδιου Υπουργού.