Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι στη διενέργεια διαγωνισμών για έργα, μετά την ψήφιση του Ν.4412/2016, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό, αλλά, κυρίως, απαγορευτικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.  Αυτό συμβαίνει γιατί απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού που θα αποτελείται από 6 μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, τη στιγμή που νησιωτικοί δήμοι δεν έχουν ούτε έναν, ενώ κάποιοι δεν διαθέτουν ούτε τεχνική υπηρεσία.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, ουσιαστικά, αφαιρείται η δυνατότητα υλοποίησης έργων από μικρούς νησιωτικούς δήμους, αφού καθίσταται αδύνατη η διενέργεια διαγωνισμού με αυτούς τους όρους.

Ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και την κυβέρνηση να επαναξιολογήσουν το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στους μικρούς νησιωτικούς δήμους, αλλά και να αναλογιστούν τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, που με αυτή τη λογική δεν θα μπορούν, πλέον, να διενεργούν διαγωνισμούς και να υλοποιούν έργα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας τονίζει:

«Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι θα έπρεπε, πριν προχωρήσει στην κατάρτιση και ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, να συνυπολογίσει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα υποστελέχωσης των μικρών νησιωτικών δήμων, που κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν θα μπορούν να διενεργούν διαγωνισμούς.

Ζητούν από ένα νησιωτικό δήμο να συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού με 6 μηχανικούς, τη στιγμή που μπορεί να μην έχει ούτε έναν.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να υπάρξει άμεσα λύση».

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.Πρ.: 9027   25/09/17

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άμεσης τροποποίησης διατάξεων του Ν.4412/2016 για να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους να διενεργούν διαγωνισμούς και να είναι σε θέση να κάνουν έργα»

Κύριε Υπουργέ,

Ο νόμος 4412 του 2016 για τα έργα και τις δημόσιες συμβάσεις, που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως είχαμε προειδοποιήσει δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε μικρούς νησιωτικούς δήμους, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη.

Αποκαλυπτικό παράδειγμα οι διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8, που σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1, δημιουργούν ένα ασφυκτικό αλλά, κυρίως, απαγορευτικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών στους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού που θα αποτελείται από 6 μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, τη στιγμή που νησιωτικοί δήμοι δεν έχουν ούτε έναν.

Η εναλλακτική λύση που έχει προτείνει το Υπουργείο για τη διεξαγωγή διαγωνισμών από την Περιφέρεια για λογαριασμό των Δήμων δεν είναι αξιόπιστη ούτε δίνει λύση στο πρόβλημα.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκτός του γεγονότος ότι είναι η πλέον υποστελεχωμένη, από πλευράς προσωπικού, Περιφέρεια της χώρας, δεν μπορεί να αναλάβει το γραφειοκρατικό βάρος διεξαγωγής διαγωνισμών για δεκάδες μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, ουσιαστικά, αφαιρείται η δυνατότητα υλοποίησης έργων από μικρούς νησιωτικούς δήμους, αφού καθίσταται αδύνατη η διενέργεια διαγωνισμού με αυτούς τους όρους.

Η κυβέρνηση όφειλε πριν προχωρήσει στην κατάρτιση και ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, να συνυπολογίσει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα υποστελέχωσης των μικρών νησιωτικών δήμων, που, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν θα μπορούν να διενεργούν διαγωνισμούς.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να υπάρξει άμεσα λύση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση των συγκεκριμένων διατάξεων για τους νησιωτικούς δήμους, με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη τεράστια προβλήματα στη διενέργεια διαγωνισμών και στην υλοποίηση έργων.
  2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου, σε ό, τι αφορά στο περιεχόμενο μιας τροποποιητικής διάταξης που θα λαμβάνει υπόψιν της τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων σχετικά με τη σύνθεση και τη συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού.

Ο  Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου