Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναφορικά με το έργο της διασύνδεσης των νησιών της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου και ιδιαίτερα των νησιών της Δωδεκανήσου, χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος με δεδομένο ότι η ΔΕΗ δαπανά 1 δις ευρώ για αγορά υγρών καυσίμων προκειμένου να λειτουργούν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.

Επικαλείται τα πρόσφατα ευρήματα της επιτροπής που συνέστησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία επανέφερε την αναγκαιότητα διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Ο Μάνος Κόνσολας θεωρεί ως άμεση προτεραιότητα το συγκεκριμένο έργο και αναφέρει ότι η διασύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κω και Κάλυμνο, στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, αλλά και στην οριστική επίλυση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που παρουσιάζονται σε ορισμένα μικρά νησιά.

«Το κόστος του συγκεκριμένου έργου είναι μικρότερο του κόστους αγοράς υγρών καυσίμων σε ετήσια βάση και η απόσβεση θα είναι άμεση.

Τα οφέλη είναι δεδομένα: μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, μείωση του κόστους παραγωγής για τη ΔΕΗ και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για τα νησιά του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Ο κ. Κόνσολας απευθύνει δύο ερωτήματα στον αρμόδιο Υπουργό:

1ον:  Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ. Είναι σε θέση το Υπουργείο να δώσει σαφή χρονοδιαγράμματα;

2ον: Αν υπάρχει σχεδιασμός, για τα Δωδεκάνησα, με βάση τη μελέτη και τα πορίσματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ποια προβλέπεται να διασυνδεθούν και για ποια προβλέπεται η αυτόνομη ηλεκτροδότηση, βασισμένη σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.Πρ.: 8787/15.9.2017

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Διασύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ»

Κύριε Υπουργέ,

Η ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου και ιδιαίτερα των νησιών της Δωδεκανήσου, χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος με δεδομένο ότι δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στα νησιά συνδέεται με το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα το κόστος να επιμερίζεται σε όλους τους καταναλωτές.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η ΔΕΗ δαπανά 1 δις ευρώ για αγορά υγρών καυσίμων προκειμένου να λειτουργούν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.

Πρόσφατα, η επιτροπή που συνέστησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επανέφερε την αναγκαιότητα διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Το σημαντικό αυτό έργο θα έπρεπε να είχε προχωρήσει εδώ και χρόνια προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διασύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ θα οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Κω και Κάλυμνο, στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, αλλά και στην οριστική επίλυση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που παρουσιάζονται σε ορισμένα μικρά νησιά.

Παλαιότερη μελέτη από το 2008 της ΡΑΕ είχε προκρίνει τη διασύνδεση της Ρόδου και κατ’ επέκταση όλων των άλλων νησιών στα Δωδεκάνησα με την Κρήτη. Η διασύνδεση, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, προσφέρεται για να γίνει μέσω Κάσου και Καρπάθου με το ανατολικό άκρο του δικτύου της Κρήτης.

Το κόστος του συγκεκριμένου έργου είναι μικρότερο του κόστους αγοράς υγρών καυσίμων σε ετήσια βάση και η απόσβεση θα είναι άμεση.

Τα οφέλη είναι δεδομένα: μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, μείωση του κόστους παραγωγής για τη ΔΕΗ και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για τα νησιά του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ; Είναι σε θέση το Υπουργείο να δώσει σαφή χρονοδιαγράμματα;
  2. Υπάρχει σχεδιασμός, για τα Δωδεκάνησα, με βάση τη μελέτη και τα πορίσματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας; Ποια προβλέπεται να διασυνδεθούν και για ποια προβλέπεται η αυτόνομη ηλεκτροδότηση, βασισμένη σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου