Οι τελευταίοι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολικά κτήρια της Δωδεκανήσου είχαν γίνει το 2007 και το 2008, δηλαδή πριν από δέκα (10) χρόνια.

Αυτό αποκαλύπτεται σε απάντηση της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. που αποτελεί το διάδοχο σχήμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων προς τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα, ο οποίος είχε καταθέσει σχετική Ερώτηση στη Βουλή από τις 15 Ιουνίου.

Ο Μάνος Κόνσολας είχε ζητήσει στην Ερώτηση που κατέθεσε να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και το δείκτη σεισμικής αντοχής δημόσιων κτιρίων και κατά προτεραιότητα των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Είχε επισημάνει, μάλιστα, ότι πολλά από τα σχολικά κτίρια στα Δωδεκάνησα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985 (πριν από την έναρξη ισχύος του αναβαθμισμένου αντισεισμικού κανονισμού), κάτι που καθιστά άμεση  προτεραιότητα  έναν πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο στα σχολικά κτίρια.

Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας αναφέρει:

«Το γεγονός ότι οι τελευταίοι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολικά κτήρια της Δωδεκανήσου έγιναν πριν από 10 χρόνια, πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει όλους.

Αυτή τη στιγμή, η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια της χώρας.

Σε ό, τι αφορά στα Δωδεκάνησα, μετά το σεισμό στην Κω, πρέπει να υπάρξει νέος προσεισμικός έλεγχος στα σχολικά κτήρια και να καταγραφούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν».

Μάνος Κόνσολας

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017
Αρ.Πρ.: 6376/ 14/06/17

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Προσεισμικός έλεγχος στα σχολικά κτίρια της Δωδεκανήσου»

Κύριε Υπουργέ,

Ο πρόσφατος σεισμός στη Μυτιλήνη επιβεβαίωσε αυτό του όλοι γνωρίζουν, ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα.

Ιδιαίτερα η περιοχή της Δωδεκανήσου, είναι μια περιοχή, στην οποία έχουν σημειωθεί σεισμοί μεγάλης έντασης κατά το παρελθόν, το ευτύχημα, όμως, ήταν ότι, κατά κανόνα, προέρχονται από θαλάσσιες περιοχές ή έχουν μεγάλο εστιακό βάθος.

Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και το δείκτη σεισμικής αντοχής δημόσιων κτιρίων και κατά προτεραιότητα των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλά από τα σχολικά κτίρια στα Δωδεκάνησα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985 (πριν από την έναρξη ισχύος του αναβαθμισμένου αντισεισμικού κανονισμού), η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας καθίσταται απαραίτητη.

Αυτή τη στιγμή, αποτελεί άμεση προτεραιότητα ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγχος στα σχολικά κτίρια.

Είναι, ίσως, καιρός να διαμορφωθεί και ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Σε πόσα σχολικά κτίρια των νησιών της Δωδεκανήσου έχουν γίνει έλεγχοι αντισεισμικής προστασίας τα 5 τελευταία χρόνια;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο, να αναλάβει πρωτοβουλία για τον αντισεισμικό έλεγχο στα σχολικά κτίρια της Δωδεκανήσου, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με δεδομένο ότι πολλά σχολικά κτίρια στα νησιά κατασκευάστηκαν πριν από το 1985, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος αντισεισμικός κανονισμός;
  3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για υποχρεωτικό προσεισμικό έλεγχο στα σχολικά κτίρια αλλά και σε όλα τα δημόσια κτίρια;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Διαβάστε την απάντηση του Υπουργού στο παρακάτω

Απάντηση_Προσεισμικός έλεγχος στα σχολικά κτίρια της Δωδεκανήσου