«Για μία ακόμα φορά, η Πολιτεία επιλέγει να νομοθετήσει με οριζόντια κριτήρια και χωρίς να υπολογίσει τις ιδιαιτερότητες στο νησιωτικό χώρο. Αποκαλυπτικό παράδειγμα ο νόμος για τα δημόσια έργα, που, ουσιαστικά, εμποδίζει τους μικρούς νησιωτικούς δήμους να  προχωρήσουν σε διαγωνισμούς, να απορροφήσουν πόρους αλλά και να υλοποιήσουν αναγκαία έργα», επισημαίνει ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι σε όλους τους μικρούς νησιωτικούς δήμους υπάρχει αδυναμία συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων. Και αυτό γιατί δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό, τη στιγμή, μάλιστα, που προβλέπεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού θα αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους.

Ο Βουλευτής τονίζει ότι οι αιτιάσεις της κυβέρνησης πως το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με τη συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, αποδείχθηκαν ανεφάρμοστες στην πράξη.

Πρώτον, γιατί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που είναι και αυτή υποστελεχωμένη, δεν μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 20 και πλέον μικρών νησιών, που οι Δήμοι τους δεν έχουν τεχνική υπηρεσία.

Δεύτερον, γιατί αποδείχθηκε αναποτελεσματική η επιλογή σύναψης προγραμματικών συμβάσεων των μικρών νησιωτικών δήμων με τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να υποστηρίζονται οι Δήμοι στο ζήτημα της διενέργειας διαγωνισμών. Και αυτό γιατί, στην πράξη αποδείχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες, λόγω φόρτου εργασίας αλλά, κυρίως, λόγω των δυσκολιών μετακίνησης στο νησιωτικό χώρο. Για να φύγουν τρεις υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής από τη Μυτιλήνη, που είναι η έδρα τους, για να μεταβούν, για παράδειγμα, στους Λειψούς, την Τήλο ή το Αγαθονήσι, θα πρέπει να απουσιάζουν τρεις (3) και τέσσερις (4) ημέρες από την υπηρεσία τους στην καλύτερη περίπτωση.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι να εκτελέσουν αναγκαία έργα, αλλά και να απορροφήσουν πόρους.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, επισημαίνει ότι κανείς δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνονται εκπτώσεις και εξαιρέσεις σε θέματα διαφάνειας και προτείνει τρεις εναλλακτικές λύσεις:

1ον: Την άμεση ενίσχυση με τεχνικό προσωπικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2ον: Τη σύσταση ή τη μετεξέλιξη φορέα που θα αναλάβει την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και της διενέργειας διαγωνισμών για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που δεν έχουν προσωπικό, έχοντας, όμως, επαρκή στελέχωση και άμεση προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών αυτών των δήμων.

3ον: Τη θεσμοθέτηση μητροπολιτικής διακυβέρνησης στο νησιωτικό χώρο που θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τις διαδημοτικές συνεργασίες.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρ.: 5081/28.1.2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ο νόμος που έφερε η κυβέρνηση για τις συμβάσεις έργων, εμποδίζει την υλοποίηση έργων σε μικρούς νησιωτικούς δήμους»

Κύριοι Υπουργοί,

Ο νόμος 4412/2016 για τα δημόσια έργα και τις συμβάσεις εμφανίζει δυσλειτουργίες και προβλήματα που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών νησιωτικών δήμων.

Ουσιαστικά, διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου είναι ανεφάρμοστες για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες, να απορροφηθούν πόροι, αλλά και να υλοποιηθούν έργα.

Σε όλους τους μικρούς νησιωτικούς δήμους υπάρχει αδυναμία συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων.

Και αυτό γιατί δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό, τη στιγμή, μάλιστα, που προβλέπεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού θα αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους.

Οι αιτιάσεις της κυβέρνησης ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με τη συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, αποδείχθηκαν ανεφάρμοστες στην πράξη.

Και αυτό γιατί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που είναι και αυτή υποστελεχωμένη, δεν μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 20 και πλέον μικρών νησιών, που οι Δήμοι τους δεν έχουν τεχνική υπηρεσία.

Ατελέσφορη αποδεικνύεται και η επιλογή σύναψης προγραμματικών συμβάσεων των μικρών νησιωτικών δήμων με τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να υποστηρίζονται οι Δήμοι στο ζήτημα της διενέργειας διαγωνισμών. Και αυτό γιατί στην πράξη αποδείχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες, λόγω φόρτου εργασίας αλλά, κυρίως, λόγω των δυσκολιών μετακίνησης στο νησιωτικό χώρο.

Για να φύγουν τρεις υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής από τη Μυτιλήνη, που είναι η έδρα τους, για να μεταβούν στους Λειψούς, την Τήλο ή το Αγαθονήσι, για παράδειγμα, θα πρέπει να απουσιάζουν τρεις (3) και τέσσερις (4) ημέρες από την υπηρεσία τους στην καλύτερη περίπτωση.

Με αυτά τα δεδομένα, πολλοί μικροί νησιωτικοί δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν διαγωνισμούς, να απορροφήσουν πόρους και κυρίως να υλοποιήσουν αναγκαία έργα.

Ουδείς υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνονται εκπτώσεις και εξαιρέσεις σε θέματα διαφάνειας, αλλά, εδώ, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί λύση.

Στην προκειμένη περίπτωση, δύο είναι οι λύσεις:

1ον: Η άμεση ενίσχυση με τεχνικό προσωπικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2ον: Η σύσταση ή η μετεξέλιξη φορέα που θα αναλάβει την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και της διενέργειας διαγωνισμών για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που δεν έχουν προσωπικό, έχοντας, όμως, επαρκή στελέχωση και άμεση προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών αυτών των δήμων.

3ον: Η θεσμοθέτηση μητροπολιτικής διακυβέρνησης στο νησιωτικό χώρο που θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τις διαδημοτικές συνεργασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Έχουν αντιληφθεί τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το άρθρο 221, παρ. 8 του Ν. 4412/2016, που, ουσιαστικά, αποτελεί τροχοπέδη για την υλοποίηση έργων σε μικρούς νησιωτικούς δήμους;
  2. Τι προτίθενται να πράξουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τη στιγμή που οι λύσεις στις οποίες προσέφυγε, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση, δεν έφεραν αποτέλεσμα;
  3. Προτίθεται να εξετάσει κάποια από τις τρεις εναλλακτικές προτάσεις που καταθέτω στην ερώτηση, προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη λύση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου