Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και τις συνέπειες που δημιουργούνται από την αδυναμία διενέργειας ελέγχων, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Συγκεκριμένα, στα Επαρχεία Καρπάθου-Κάσου και Καλύμνου-Λέρου-Αστυπάλαιας-Πάτμου-Λειψών-Αγαθονησίου, υπάρχουν τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, οι οποίες, όμως, είναι κενές.

Με δεδομένο ότι στα συγκεκριμένα νησιά υπάρχει ζωικό κεφάλαιο και μονάδες τυποποίησης προϊόντων, γεγονός που καθιστά απαραίτητους τους ελέγχους αφού μέσω αυτών διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων από αλλοιώσεις, νοθεία, μικροβιολογικές μολύνσεις, ή χρήση βαρέων μετάλλων και αντιβιοτικών.

Το αποτέλεσμα είναι οι έλεγχοι  να πραγματοποιούνται από εποχικούς υπαλλήλους με οκτάμηνες συμβάσεις, κάτι που δεν συνιστά λύση.

Επιπρόσθετα, στην Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία Ν. Αιγαίου υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι στη Ρόδο και ένας (1) στην Κω, οποίοι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, ενώ, εκτός όλων των άλλων, αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της καθυστέρησης στην  καταβολή των οδοιπορικών.

Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου λαμβάνει αδειοδότηση και ξεκινά τη λειτουργία του και το Σφαγείο στην Κάσο, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνονται, ακόμα περισσότερο, οι ανάγκες για ελέγχους.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την άμεση ενίσχυση με προσωπικό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στο Νότιο Αιγαίο, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρ.: 3680/21/02/2018

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Αδυναμία ελέγχων από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού»

Κύριε Υπουργέ,

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, και παράλληλα εποπτεύει τις διαδικασίες στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση τροφίμων στις μονάδες παραγωγής (σφαγεία, τυποποιητήρια), αλλά και στο λιανικό εμπόριο (εστιατόρια, ξενοδοχεία), είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της προστασίας των καταναλωτών.

Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στα Επαρχεία Καρπάθου-Κάσου και Καλύμνου-Λέρου-Αστυπάλαιας-Πάτμου-Λειψών-Αγαθονησίου, όπου υφίσταται σημαντικό ζωικό κεφάλαιο, καθώς και μονάδες τυποποίησης προϊόντων, είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργούν απρόσκοπτα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ιδιαίτερα αυτός της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα που δεν έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την κτηνιατρική υπηρεσία, θέτουν  σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάζεται η ασφάλεια των προϊόντων από αλλοιώσεις, νοθεία, μικροβιολογικές μολύνσεις, η χρήση βαρέων μετάλλων και αντιβιοτικών.

Στα Επαρχεία Καρπάθου-Κάσου και Καλύμνου-Λέρου-Αστυπάλαιας-Πάτμου-Λειψών-Αγαθονησίου, δραστηριοποιούνται Σφαγεία, Τυροκομεία, Τυποποιητήρια Μελιού, Ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και μονάδες τυποποίησης προϊόντων (αλιεύματα), που εξάγονται και για τα οποία  είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικών.

Οι οργανικές θέσεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που αντιστοιχούν στα δύο Επαρχεία, είναι τέσσερις (4) (δύο για κάθε Επαρχείο), οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί.

Αυτό έχει ως συνέπεια, οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται από εποχικούς υπαλλήλους με οκτάμηνες συμβάσεις.

Σήμερα, στην Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία Ν. Αιγαίου υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι στη Ρόδο και ένας (1) στην Κω, οι οποίοι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, ενώ, εκτός όλων των άλλων, αντιμετωπίζουν τον όγκο εργασίας, τις δυσχερείς μετακινήσεις, αλλά και το πρόβλημα των εξόδων και της καθυστέρησης στην  καταβολή των οδοιπορικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές Μαρτίου λαμβάνει αδειοδότηση και ξεκινά τη λειτουργία του και το Σφαγείο στην  Κάσο, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι ανάγκες για ελέγχους.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Αν προτίθεται το Υπουργείο να ενισχύσει με προσωπικό της Κτηνιατρική Υπηρεσία στο Νότιο Αιγαίο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.
  2. Εάν πρόκειται να υπάρξει άμεση κάλυψη των οργανικών θέσεων ενόψει μάλιστα και της τουριστικής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων και να θωρακιστεί η δημόσια υγεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου