Ως γνωστόν και παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βίωσε και βιώνει η χώρα μας ένεκα COVID-19, έκαστη θερινή περίοδο αυξάνεται τόσο η κίνηση και κυκλοφορία των ταχύπλοων σκαφών και των κάθε κατηγορίας πλωτών μέσων στις ελληνικές θάλασσες, όσο και ο αριθμός των ατόμων που προσέρχονται στις παραλίες και λουτρικές εγκαταστάσεις της χώρας για τη λήψη θαλασσίου λουτρού. Πρωταρχική μέριμνα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί, μεταξύ άλλων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Για την επίτευξη του προρρηθέντος, κρίνεται επιβεβλημένη από την Υπηρεσία μας η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν, μέσω της επισήμανσης ορισμένων πάγιων αρχών, των οποίων η άγνοια ή η παράλειψη εφαρμογής-τήρησης καθίσταται το λιγότερο επισφαλής, αλλά και μέσω της παροχής κατάλληλων οδηγιών (προς λουόμενους, υποβρύχιους αλιείς, χειριστές ταχυπλόων σκαφών ή έτερων θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ).

Με επιδιωκόμενο λοιπόν σκοπό τη δραστική μείωση των ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, είναι αδήριτη η ανάγκη δημοσιοποίησης ενημερωτικών εντύπων/οδηγιών, με τις οποίες επισημαίνονται ορισμένοι βασικοί κανόνες, που πρέπει να τηρούνται από τους:
α. Κυβερνήτες – ιδιοκτήτες – χειριστές μικρών σκαφών, ταχυπλόων και θαλασσίων μέσων αναψυχής.
β. Λουόμενους.
γ. Ασχολούμενους με την υποβρύχια αλιεία.

Ως εκ τούτου, αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την ευρεία, ει δυνατόν, δημοσιοποίηση των ενημερωτικών εντύπων/οδηγιών που σας αποστέλλονται επισυναπτόμενα, ενώ Λιμενικοί Σταθμοί Κάσου και Διαφανίου εντέλλονται για τις δικές τους ενέργειες.-

Η Λιμενάρχης
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία

1α. ΕΝΤΥΠΟ -1- (σελ. 05)
1β. ΕΝΤΥΠΟ -2- (σελ. 04)
1γ. ΕΝΤΥΠΟ -3- (σελ. 05)
1δ. ΕΝΤΥΠΟ -4- (σελ. 03)