ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και κατόπιν ληφθεισών διαταγών σας γνωρίζουμε ότι, αναστέλλεται (εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων) η παραλαβή δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας μας όπως:

  • Πράξεις εγγραφής Μικρών Σκαφών στα ΒΕΜΣ και λοιπές πράξεις σχετικές με μικρά σκάφη,
  • Έκδοση αδειών χειριστή Τ/Χ σκάφους,
  • Έκδοση/Ανανέωση αδειών εκμισθωτή Θ.Μ.Α.,
  • Έκδοση/Ανανέωση αδειών Ναυαγοσώστη,
  • Χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης Ρ/Κ Λιμένα, Δυτών, Μαθητευόμενων Δυτών, Καταδυτικών συνεργείων, θαλασσίων ταξί, λαντζών, παροχέα καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, Εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λεμβών και Τ/Χ σκαφών.

Προσέτι, αναβάλλονται κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις που διέπονται από νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας ΔΛΑ.

Αναστέλλεται η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας έως και 30-04-2020. Άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, καθώς και άδειες με ημερομηνία λήξεως έως και 31-05-2020 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-2020 έως και 31-07-2020.

Σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων για τις οποίες απαιτείται μέχρι 30-04-2020 η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμία προϋπόθεση από τις προβλεπόμενες για την έγκριση άσκησης των επαγγελμάτων αυτών, καθώς και τυχόν ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτείται να διεκπεραιωθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών μέχρι 01-06-2020.

Τέλος, συνιστάται η αποφυγή της άσκοπης προσέλευσης εντός του λιμένα κατά τις ώρες αφιξο/αναχώρησης των δρομολογημένων πλοίων προκειμένου αποφευχθεί αναίτιος συνωστισμός.

Τυχόν αλλαγές στα προρρηθέντα θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Προσδοκούμε στη συνεργασία όλων, παραμένουμε σπίτι και υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα συμμόρφωσης ως προς τα παραπάνω αναγραφόμενα.

Η Λιμενάρχης
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία