Προς συμμόρφωση με τις εν ισχύ κείμενες διατάξεις και δοθείσες οδηγίες αφορούσες τη λήψη εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, επισημαίνονται από την Υπηρεσία μας τα κάτωθι:

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται:
είτε τηλεφωνικά (τηλ.: 22450 22227),
είτε ηλεκτρονικά (email: karpathos@hcg.gr),
είτε εφόσον απαιτείται και ΜΟΝΟ για κατεπείγουσες ανάγκες με προσέλευση στο Λιμεναρχείο Καρπάθου κατόπιν ραντεβού σε συνεννόηση με το εκάστοτε αρμόδιο Γραφείο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι:

  • Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων (όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις, Εξουσιοδοτήσεις κ.α.).
  • Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://edla.hcg.gr/ παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (όπως αιτήσεις για έκδοση-ανανέωση-αντικατάσταση Άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους).

Τέλος, εφιστάται η προσοχή όλων για τήρηση τόσο των μέτρων ατομικής προστασίας, όσο και των απαιτούμενων αποστάσεων.-

Η Λιμενάρχης
Υποπλοίαρχος Λ.Σ.
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία