Είναι γεγονός πως το λιμάνι Καρπάθου που κατασκευάσθηκε πριν  60 χρόνια, παρά τις  βελτιώσεις που έγιναν την δεκαετία του 1980, δεν καλύπτει τις ανάγκες του νησιού μας.

Γι αυτό πάγιο αίτημα μας των τοπικών αρχών ήταν η επέκτασή του, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουμε τι λιμάνι θέλουμε και ποιες ανάγκες θα καλύπτει.

Βασικές υποδομές, όπως είναι το λιμάνι για ένα νησί, πρέπει να σχεδιάζονται και να μελετώνται με πληρότητα και στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αξίας τους σε σχέση με το κόστος τους και να επιλέγονται  οι λύσεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και εξυπηρετούν όσο περισσότερες ανάγκες.

Το σωστό θα ήταν να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο ( Μάστερ Πλάν), που να προσδιορίζει τι λιμενικές εγκαταστάσεις χρειάζεται η Κάρπαθος για την κάλυψη  των σημερινών αλλά και μελλοντικών αναγκών της καθώς και οι προτεραιότητες  υλοποίησής τους με βάση Ανάλυση Κόστους – Οφέλους  σε όρους οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του συνόλου των κατοίκων της Καρπάθου και όχι το συμφέρον μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων.

Δυστυχώς αυτό δεν έγινε για την υπό μελέτη επέκταση του λιμανιού  και οι υπεύθυνοι  για την αιτιολόγηση των αποφάσεων τους, αντί επιχειρημάτων, επικαλούνται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πόλεως του 1971!!!

Πηγάδια. (Φωτο: Δημήτρης Γεργατσούλης)

Πηγάδια. (Φωτο: Δημήτρης Γεργατσούλης)

Το 2006 το Δημοτικό Συμβούλιο με την 106/2006 απόφασή του, αποφάσισε να ζητήσει από την Περιφέρεια την χρηματοδότηση εκπόνησης μελέτης επέκτασης του Λιμένα Καρπάθου, που θα είχε ως φυσικό αντικείμενο είτε την επέκταση του υφισταμένου μώλου είτε την κατασκευή νέου σύμφωνα με το αποτέλεσμα «τεχνικής μελέτης», λίγους μήνες όμως αργότερα,  χωρίς να προηγηθεί η εκπόνηση τεχνικής μελέτης με εισήγηση του προϊσταμένου της ΤΥ του Δήμου  αποφασίζει «την ανάθεση της προετοιμασίας  του φακέλου της  μελέτης  «Επέκτασης λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου»  χωρίς οι στόχοι και οι ανάγκες που θα κάλυπτε  η  επέκταση.

Αντί  να ανατεθεί στον μελετητή η εκπόνηση με απευθείας ανάθεση μιας προκαταρτικής μελέτης  για την χωροθέτηση της επέκτασης ή να  αφεθούν οι μελετητές να προτείνουν την καταλληλότερη θέση, με εισήγηση του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, προσδιορίσθηκε  εκ των προτέρων το  Γαρόνησο, ως θέση «επέκτασης του λιμανιού».

Αποτέλεσμα ήταν να πληρωθούν 73.000 σε τρία μελετητικά γραφεία, που πρότειναν διαφορετικές λύσεις μόνο για  την  θέση  Γαρόνησο, προϋπολογισμού 4.5  , 16 και 22 εκατ. ευρώ και να επιλεγεί τελικά από την Περιφέρεια η «φτηνότερη λύση», αυτή του κ. Γιαμιν, που  όμως δεν επιτρέπει την παραβολή μεγάλων πλοίων, όπως πρόβλεπαν οι λύσεις των άλλων μελετητών και είναι προβληματική από πλευράς ασφαλείας των χειρισμών των πλοίων .

Τεχνική έκθεση της λύσης αυτής δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση με το  με αριθμ 38346/6-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Δήμο Καρπάθου για διατύπωση απόψεων, αλλά το Δ.Σ.  μέχρι σήμερα δεν έχει συζητήσει  το  θέμα και δεν έχει εκφράσει την θέση του  επ αυτής, και ιδιαίτερα αν ικανοποιεί τις  ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης του νησιού.

Δεν είναι λένε αρμοδιότητα  του Δ.Σ. να πει την άποψη του για το τι λιμάνι θέλουμε στην Κάρπαθο!!!

Στο παραπάνω έγγραφο της Α.Δ.Αιγαίου επισημαίνεται με κεφαλαία γράμματα
«ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΜΠΕ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  ».

Δεδομένου ότι ανάμεσα στις μελέτες  που προβλέπεται να συντάξει ο κ. Γιαμίν περιλαμβάνεται  και  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) με αμοιβή 39.600 ευρώ, προτάθηκε από διετίας στον Δήμο να ζητήσει ,  όπως  κατά την σύνταξη της ΜΠΕ  για  την  επέκταση του λιμένα,  συμπεριλάβει  και τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις  από  την λειτουργία των υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων όσο και  από την λειτουργία  εναλλακτικής λιμενικής εγκατάστασης στο Βρόντη, ώστε να εξοικονομηθεί μια  σημαντική  δαπάνη   για την σύνταξη χωριστών ΜΠΕ.

Η πρότασή  ούτε καν συζητήθηκε στο Δ.Σ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου, στην Κάρπαθο, δεν έγινε, όπως περιμέναμε, καμιά συζήτηση για την παγωμένη  μελέτη επέκτασης  του λιμανιού, ούτε για την ανάγκη εκπόνησης ΜΠΕ για τις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, χωρίς την οποία δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένα νέο έργο στο λιμάνι.

Ήταν ευκαιρία να ακουσθεί η  θέση της τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου, επί των ενστάσεων που έχουν διατυπωθεί για την επέκταση του λιμανιού στο Γαρόνησο  και να συζητηθεί ένας στοιχειώδης σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες για τα λιμενικά έργα που χρειάζονται ή προγραμματίζονται για την Κάρπαθο.

Δόθηκε  μόνο έμφαση στην έγκριση της απευθείας ανάθεσης της οριστικής μελέτης  και  άλλων συμπληρωματικών μελετών του έργου « Κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων λιμένα Καρπάθου» , στις οποίες περιλαμβάνεται και εκπόνηση μιας ακόμη Μ. Π. Ε. κόστους 7.874 ευρώ.

Η με απευθείας ανάθεση μελετών είναι μια καλή πρακτική, που αν εφαρμόζεται σωστά, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να  είχε εφαρμοσθεί και στην περίπτωση της επέκτασης του λιμανιού   της Καρπάθου.

Εκτιμάται πως με πολύ λιγότερα από τις 350.000 ευρώ που θα κοστίσει η μελέτη της επέκτασης στο Γαρόνησο , αν τελικά αδειοδοτηθεί,   θα ήτο δυνατόν να είχαν ήδη εκπονηθεί σταδιακά  με απευθείας αναθέσεις τόσο η μελέτη κατασκευής υπηνέμου μώλου  και κατασκευή των παραλιακών κρηπιδωμάτων όσο  η μελέτη κατασκευής εναλλακτικού κρηπιδώματος στο Βρόντη.

Και μόνο γιαυτό τον λόγο θα έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να προσπαθήσουν να αποδεσμευθούν  από την σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον κ. Γιαμίν, αντί να ασκούν πιέσεις για την αδειοδότηση της λάθος μελέτης και να προχωρούν στην εκπόνηση  και να πληρώνουν συμπληρωματικές μελέτες , κατά παράβαση της σχετικής διαδιακασίας, πριν αδειοδοτηθεί η εκπόνηση της κύριας μελέτης.

Χρήσιμη σε κάθε περίπτωση είναι η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

Ισως όμως θα έπρεπε  να προηγηθεί η μελέτη κατασκευής  υπήνεμου μώλου, που θα προστατεύσει όλη την λιμενολεκάνη  και την παραλία των Πηγαδίων από τους κυματισμούς και θα αυξήσει τα χρηστικά κρηπιδώματα καθώς και η προμελέτη κατασκευής του εναλλακτικού κρηπιδώματος στο Βρόντη,  που εκτός των άλλων θα συμβάλει στη αποσυμφόρηση του λιμανιού  και της παραλιακής  από οχλούσες δραστηριότητες.

Το κόστος των 10.000 ευρώ που απαιτείται για την εκπόνηση της προμελέτης κατασκευής  στο Βρόντη  κρηπιδώματος μήκους 280 μ, και προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων είναι μηδαμινό αν ληφθεί υπόψη ότι η προμελέτη του Γαρόνησου κόστισε  78.000 ευρώ.

Περιμέναμε πως ο κ. Δήμαρχος με την ευκαιρία της συνεδριάσεως του Λ.Τ.στην Κάρπαθο θα ζητούσε.την απευθείας ανάθεση και αυτής της προμελέτης, ώστε να μη χάσουμε άλλο χρόνο σε περίπτωση που, όπως τεκμαίρεται, δεν αδειοδοτηθεί η λύση  Γαρόνησου.

Δυστυχώς δεν το έκανε .Παράλληλα αρνείται τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. προφανώς  για να μη αποδυναμωθεί η πίεση που ασκείται στην Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων για να εγκρίνει την λύση Γιαμίν η άλλη «τροποποιημένη λύση για την συγκεκριμένη θέση».

Το θέμα τα συζητηθεί  στο  Δ.Σ.  μόνο   «Σε περίπτωση που η θέση Γαρόνησος απορριφθεί από την ΕΣΑΛ…, αν ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές ( Περιφέρεια Ν.Αιγαίου) ….
Αυτό αναφέρεται σε πρόσφατο έγγραφο του Δημάρχου.

Δεν εξηγεί όμως γιατί δεν  καλεί το ΔΣ να εκφράσει τις απόψεις του επί της λύσης «Γαρόνησου», όπως έχει ζητηθεί από την Α.Δ.Αιγαίου με το προαναφερθέν από 6-6-2014 έγγραφό της.

Γιατί δεν θέλει την δημόσια συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο,  κατά την οποία θα μπορεί να αποδείξει  με την βοήθεια του κ.Γιαμίν και του προϊσταμένου των ΤΥ του Δήμου, ότι  κάνουν λάθος όλοι οι πλοίαρχοι αλλά και οι ιδιώτες και φορείς , που θεωρούν προβληματική την προτεινόμενη λύση .

Μήπως φοβούνται ότι τα επιχειρήματά τους δεν θα πείσουν όπως δεν έπεισαν και τα μέλη της ΕΣΑΛ  κατά την συζήτηση του θέματος στις 25 Ιανουαρίου ;

Ήδη χάθηκαν άλλοι 6 μήνες περιμένοντας την «τροποποιημένη  λύση στην  ίδια θέση»,  που προφανώς ετοιμάζουν