Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου ενημερώνει τους δημότες για μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη σωστή διαχείριση του πολύτιμου αγαθού του νερού και την καλύτερη, κατά το δυνατόν, εξασφάλιση της επάρκειας της ποιότητας και της ποσότητας του νερού, κυρίως κατά την προσεχή θερινή περίοδο:

  • Διενεργήθηκαν από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου τρείς βοηθητικές γεωτρήσεις εγκατάστασης πιεζόμετρων. Με τον τεχνικό όρο πιεζόμετρο καθορίζεται ο σωλήνας μικρής διαμέτρου που εγκαθίσταται δίπλα στον κύριο σωλήνα μιας γεώτρησης με σκοπό την εισαγωγή οργάνων παρακολούθησης της στάθμης, της αλμυρότητας και της θερμοκρασίας του νερού. Ο έλεγχος κυρίως των δύο πρώτων χαρακτηριστικών βοηθάει στη λήψη αποφάσεων για την ορθολογιστική διαχείριση του αντλούμενου από κάθε γεώτρηση νερού ώστε κάθε φορά να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα νερού που παρέχεται στη διάθεση των κατοίκων. Οι εργασίες αυτές έγιναν σε τρεις γεωτρήσεις (Αγίου Μηνά, Αντιπέρατου- Γιάννη Παπακανάκη και Μουτέν) όπου για διαφόρους λόγους δεν είχε αρχικά κατασκευαστεί σωλήνας πιεζόμετρου. Τώρα πλέον θα γίνεται η μέτρηση και καταγραφή, είτε με τη μόνιμη εγκατάσταση οργάνων μέτρησης κατασκευής του οίκου ΟΤΤ είτε επικουρικά με φορητό σταθμήμετρο.
  • Νέες παραγωγικές γεωτρήσεις για άντληση νερού προγραμματίζονται να γίνουν τα επόμενα δύο χρόνια σε σημεία που θα υποδείξουν οι Γάλλοι συνεργάτες μας με επικεφαλής τον επίτιμο δημότη υδρογεωλόγο κ. Pierre Mutin.
  • Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθούν σε καθεμιά από τις ενεργές επτά γεωτρήσεις ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα (μετρητές παροχής ,σε κυβικά μέτρα ανά ώρα, και του συνολικού αντλούμενου όγκου νερού, σε κυβικά μέτρα) του οίκου Siemens, που έχουν ήδη αγοραστεί και παραληφθεί.

ΚΑΣΟΣ. Φωτό: Ελίζα Πάλλη

  • Εκτελείται πρόγραμμα βελτίωσης των κτηρίων των αντλιοστασίων με πρώτο εκείνο της γεώτρησης Ανδρ. Καμπούρη που κατεδαφίστηκε και ήδη ανεγείρεται το νέο κτίσμα.
  • Προχωρούμε ήδη σε διαδικασίες παραγγελίας νέας μεταλλικής δεξαμενής 1000 κυβ. μέτρων, αυτόματων συσκευών χλωρίωσης υψηλής ακριβείας, αντλιών και υδραυλικών εξαρτημάτων για δημιουργία ασφαλούς στοκ.
  • Γίνεται προσπάθεια για την προμήθεια υλικών και την υλοποίηση της σύνδεσης της νέας μεταλλικής δεξαμενής στο Πόλι με στόχο να είναι σε λειτουργία πριν την αιχμή κατανάλωσης του καλοκαιριού.

Από το Δήμο Ηρωικής νήσου Κασου