ΠΡΟΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΑΛ κ.ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ
κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΛΥΚΙΠ/ΥΝΑΝΠ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με έκπληξη, πληροφορούμαστε  πως επαναφέρεται για συζήτηση  στην ΕΣΑΛ η έκθεση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΠΠΠΑ) για την μελέτη επέκτασης του λιμένα Καρπάθου, χωρίς να έχει υποβληθεί   προς συν αξιολόγηση εναλλακτική λύση   και ειδικά η δυνατότητα μεταφοράς ορισμένων χρήσεων σε άλλη γεωγραφική θέση όπως ζητούσε η ΕΣΑΛ με την προηγούμενη απόφαση της. Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με το αριθμ. 45/14-2019 έγγραφο της πρότεινε λύση με την οποία συμφωνούμε και η οποία θα λύσει το πρόβλημα των λιμενικών εγκαταστάσεων της πρωτεύουσας της  Καρπάθου για πολλά χρόνια.

Να σημειωθεί πως μετά την τελευταία ΟΡΘΗ απόφαση της ΕΣΑΛ, 27 δημότες της Καρπάθου, ζήτησαν με την επισυναπτόμενη από 30//72021 αίτησή τους την συζήτηση  και λήψη απόφασης επί του θέματος στο Δ.Σ Καρπάθου προτείνοντας να γνωστοποιηθεί στην  ΕΣΑΛ πως το Δημοτικό Συμβούλιο  Καρπάθου δεν συμφωνεί με την αναθεωρημένη πρόταση-λύση του μελετητικού γραφείου CNWAY,   που προβλέπει την καθαίρεση του σημερινού κυματοθραύστη αλλά ούτε και με την εναλλακτική που προτείνει  για κατασκευή μιας απλής προβλήτας  βόρεια του Γααρόνησου  με αποκλειστικό στόχο την αποσυμφόρηση της κίνησης σε  τμήμα της  παραλιακής πόλης και ότι υιοθετεί την ολοκληρωμένη λύση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου  με το με αριθμ.45/14-1-2019 έγγραφό της.

Παρόλο  όμως που ο Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ προβλέπει ότι έπρεπε να συζητηθεί  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εντός  30 ημερών, ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος αρνούνται  μέχρι σήμερα να φέρουν το θέμα προς συζήτηση, επειδή  φοβούνται ότι η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων θα υιοθετήσει την σωστή αυτή λύση.

Αντίθετα, η επισυναπτόμενη απόφαση του  Δημάρχου εγκρίθηκε «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»  37.000 ευρώ  στην οποία «προτείνεται η μεταφορά των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων σε νέα θέση εκτός Πηγαδίων με χωροθέτηση νέου λιμένα που θα εξυπηρετεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την διακίνηση της παραπάνω δραστηριότητας» χωρίς να προσδιορίζει την θέση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου, η οποία χαρακτηρίζεται από την ίδια υπηρεσία  ως ιδανική για κατασκευή  αποβάθρας που θα μπορεί να καλύψει και αυτή την ανάγκη, αλλά  και να εξυπηρετήσει όλη την εμπορική  και επιβατική κίνηση της Καρπάθου τους καλοκαιρινούς μήνες απαλλάσσοντας όλη την πόλη από την σχετική όχληση.

Και επειδή το μοναδικό επιχείρημα που  επικαλούνται για την έγκριση της λύσης “Γιαμίν” είναι ότι τυχόν υιοθέτηση της λύσης  των Καρπαθίων πλοιάρχων που  κατασκευαστικά ταυτίζεται με την λύση της Τ.Υ του Λιμενικού Ταμείου είναι ότι θα καθυστερήσει η μελέτη των έργων.

Σας ενημερώνουμε πως από  το 2018 έχει υποβληθεί στο Δήμο έγγραφη προσφορά από  το γραφείο, που δέχεται να εκπονήσει προκαταρκτική μελέτη   για υλοποίηση της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων και συγκριτική αξιολόγησή της με τις λύσεις που προτείνει η CNWAY  μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ανάθεση και με αμοιβή μόλις 10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ” κρίνοντας ότι το λιμάνι για ένα νησί είναι σημαντικός παράγοντας για την  ανάπτυξη του, ότι  χρειάζεται σωστός σχεδιασμός με  προοπτική  και δεδομένου ότι οι λύσεις που προτείνει η  CNWAY  δεν  εξυπηρετεί  ικανοποιητικά τις σημερινές ανάγκες της Καρπάθου και τις προοπτικές παραπέρα ανάπτυξής της,  θεωρεί  πως επιβάλλεται η ΕΣΑΛ να  υιοθετήσει και εγκρίνει  τον  σχεδιασμό που προτείνει η ΤΥ του ΛΤΝΔ με το επισυναπτόμενο έγγραφο της.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
“ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Κάρπαθος   30 – 07 -2021

Προς τον κ.Πρόεδρο του Δ.Σ. Καρπάθου
Κοιν: κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Θέμα: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου   σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφο  2  του Ν. 3852/2010 με θέμα την υιοθέτηση της από 14-1-2019 πρότασης της ΤΥ του Λ Ταμείου  για το λιμάνι της Καρπάθου

Κάρπαθος   30 – 07 -2021

Προς τον κ.Πρόεδρο του Δ.Σ. Καρπάθου
Κοιν: κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Κύριε πρόεδρε,

Όπως είναι γνωστό   έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας νέου λιμανιού στην θέση Γαρόνησο  και ακόμη η «μελέτη βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο.  Πριν δυο περίπου μήνες συζητήθηκε και πάλι   και δεν εγκρίθηκε   από την ΕΣΑΛ  η αναθεωρημένη έκθεση ΠΠΠΑ που έχει υποβάλει ο μελετητής , επι της οποίας  το Δημοτικό μας Συμβούλιο  δεν έχει διατυπώσει άποψη ,όπως δεοντολογικά θα έπρεπε , και χωρίς να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ  η εναλλακτική λύση που είχε προτείνει  η τεχνική Υπηρεσία του λιμενικού ταμείου με το  αριθμ.  ΔΤΥ 45/14-1-2019 έγγραφό της   η οποία , όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο,  καλύπτει   τις ανάγκες  της Καρπάθου για τα επόμενα 50 χρόνια   καθώς και την ανάγκη κατασκευής εκτός της πόλης λιμενικής εγκατάστασης για την εκφόρτωση των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων , όπως αποφάσισε το προηγούμενο Δ.Σ  με την  αριθμ.229 από 24-11-2017 απόφαση του.

Επειδή η μελέτη επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου είναι θέμα γενικού και ζωτικού ενδιαφέροντος    για την πόλη και ολόκληρη την Κάρπαθο  και η  μη υποβολή στην  ΕΣΑΛ εναλλακτικής λύσης  σε άλλη θέση εκτός του Γαρόνησου  έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατασκευής σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κάρπαθο .

Επειδή και  οι δυό  λύσεις  που προτείνει ο μελετητής  με επίκεντρο το Γαρόνησο κρίνεται πως  δεν εξυπηρετούν τις σημερινές και πολύ περισσότερο τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του νησιού μας.

Επειδή η λύση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου    με το επισυναπτόμενο με αριθμ ΔΤΥ 45/14-1-2019 έγγραφο της, η οποία περιλαμβάνει (α)προέκταση του ακρομολίου κατά 170 μ. ώστε να προστατευτεί πλήρως η λιμενολεκάνη από τους Βόρειους και Ανατολικούς κυματισμούς  και να είναι δυνατή η πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιου, όπως ζητούσε η ΕΣΑΛ από το 2016,(β) κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γαρόνησου για την εξυπηρέτηση των ημερόπλοιων και (γ) κατασκευή κρηπιδώματος 200-300 μ στην βόρεια ακτή του Βρόντη , όπου θα μεταφερθεί η εμπορική κίνηση του λιμανιού κατά την διάρκεια του καλοκαιριού , συμπεριλαμβομένων και των πλοίων της γραμμής ,   κρίνεται πως καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του νησιού σε λιμενικές εγκαταστάσεις χωρίς να αποκλείει δυνατότητα παραπέρα μελλοντικής επέκτασης του λιμανιού προς το καρνάγιο   και  σύνδεσής του με την περιμετρική των Πηγαδίων .

Αιτούμεθα

Να φέρετε το θέμα προς  συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  σύμφωνα με το άρθρο 67 του 3852/2010  για την  υιοθέτηση   και υποβολή στην  ΕΣΑΛ ως εναλλακτικής λύσης  για την επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου της από 14-1-2019 πρότασης   της ΤΥ του Λιμενικού Ταμείου  .

Και προτείνουμε

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει:

Α. Να γνωστοποιηθεί άμεσα στην Περιφέρεια ΝΑ , το Λ.Ταμείο ΝΔ και την ΕΣΑΛ πως το Δημοτικό Συμβούλιο  Καρπάθου δεν συμφωνεί με την   αναθεωρημένη πρόταση-λύση του μελετητικού γραφείου CNWAY,   που προβλέπει την καθαίρεση του σημερινού κυματοθραύστη αλλά ούτε και με την εναλλακτική που προτείνει  για κατασκευή μιας απλής προβλήτας  βόρεια του Γαρόνησο  για την πρυμνοδέτηση των  πλοίων της γραμμής, με αποκλειστικό στόχο την αποσυμφόρηση της κίνηση σς  τμήμα της  παραλιακής  της πόλης και ότι η  υιοθετεί την ολοκληρωμένη λύση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου  με το με αριθμ.45/14-1-2019 έγγραφό της.

Β.  Να  ζητηθεί από την ΠΝΑ να δώσει οδηγίες στον μελετητή να περιλάβει στην τεχνική έκθεση ΠΠΠΑ ως εναλλακτική λύση  και να αξιολογήσει την  πρόταση της Τ.Υ του Λιμενικού Ταμείου, ως το με αριμ. 45/14-1-2019 έγγραφό της  που  περιλαμβάνει:

α) Την επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 170μ, ώστε να κατασκευασθεί προβλήτα 200μ   που θα χρησιμοποιείται τους θερινούς μήνες για την εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων και τουριστικών και θαλαμηγών πλοίων.

β) Την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γαρόνησο, όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 για την πρυμνοδέτηση  των ημερόπλοιων  και  μικρών θαλαμηγών.

γ) Την κατασκευή  κρηπιδώματος  200 μ στην βόρεια ακτή του Βρόντη, για την εξυπηρέτηση των εμπορικών και Ε/Γ πλοίων και την εκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων φορτίων.

δ) Σε περίπτωση  που η ΠΝΑ ή ο  μελετητής αρνηθούν  να ικανοποιήσουν το  παραπάνω αίτημα, να ζητηθεί από το Λιμενικό Ταμείο να υποβάλει απ’ ευθείας στην ΕΣΑΛ   ως εναλλακτική λύση την πρόταση της ΤΥ του, όπως περιγράφεται στο με αριθμ 45 από 14-1-2019 έγγραφό της με συγκριτική αξιολόγησή της σε σχέση με τις προτεινόμενες από τον μελετητή λύσεις.

Γ. Να  ανατεθεί  από τον Δήμο με απευθείας ανάθεση η τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της  περιοχής   ανατολικά  του εργοστασίου της ΔΕΗ  και να αναληφθούν  από το Λιμενικό Ταμείο οι απαραίτητες ενέργειες για την  οριοθέτηση της περιοχής  ως  εξομοιούμενης λιμενικής ζώνης, ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή  του προτεινόμενου κρηπιδώματος  για την εξυπηρέτηση των εμπορικών  και επιβατηγών πλοίων της γραμμής και την εκφόρτωση οχληρών και επικινδύνων φορτίων.

Δ. Να καλέσετε τον Υποναύαρχο Λ.Σ.(εα) Νίκο Κανάκη, να παραστεί στην συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  για να αναλύσει τα μειονεκτήματα της προωθούμενης λύσης του Γαρόνησο και  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της  συνολικής λύσης που πρότεινε η Τ.Υ. του Λιμενικού ταμείου.

Ε. Να κοινοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Π.Ν. Αιγαίου και το Λιμενικό Ταμείο.

Οι αιτούντες Δημότες


H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Λ.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Λ. Ταμείου, μετά  και από την τελευταία απόφαση της ΕΣΑΛ που δεν ενέκρινε την λύση Γαρόνησου και ύστερα από σχετική αναφορά μας με το υπ αριθμ.ΔΤΥ45?14-1-2019 έγγραφο της προς  την Περιφέρεια ΝΑ και το Δήμο Καρπάθου   γνωστοποιεί τις απόψεις της επί του θέματος της μελέτης του  λιμανιού  της Καρπάθου και προτείνει λύση  με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών την επόμενη 50ετία.

Η λύση που προτείνει το Λ.Τ. συμπίπτει  σε βασικές γραμμές με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων  και  επιβεβαιώνει ότι το κόστος της κυμαίνεται στο ίδιο ύψος με  τη τελευταία προβληματική λύση  «Γιαμίν».

Ελπίζουμε  οι υποψήφιοι Δήμαρχοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   Μ.Χανιώτης και Μ. Τσαμπουνιεράκης που στις 31 Αυγούστου  συνήργησαν στην ματαίωση της συζήτησης των αιτήσεων σαράντα Δημοτών και επτά Δημοτικών Συμβούλων  τώρα που έχουν γραπτή την απόφαση της ΕΣΑΛ αλλά και την θέση του Λιμενικού Ταμείου να απαιτήσουν την άμεση επαναφορά του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μη  το αφήσουν να σέρνεται για προεκλογικές σκοπιμότητες και αντιπαραθέσεις.

Το πρόβλημα απαιτεί καθαρές θέσεις και καθαρή λύση.

Υποναύαρχος Λ.Σ(εα) Ν.Κανάκης 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΤΥ45/14-1-2019 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ :  Απόψεις – Προτάσεις σχεδιασμού λιμένα Καρπάθου.

Έχοντας υπόψη μας,

-Τις τρείς (3} προτάσεις του νέου σχεδιασμού λιμένος Καρπάθου, που μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Σχεδιασμού    Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).

-Τις παρατηρήσεις της επιτροπής ΕΣΑΛ,  ανά πρόταση.

-Τις επιφυλάξεις της Υπηρεσίας μας που αναφέρονται στο πρακτικό του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. σχετικά με τις προτάσεις αυτές,

-Το από 7-10-2018 e-mail του Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.)κ.  Ν. Κανάκη.

– Τις μελλοντικές επεκτάσεις που προγραμμάτιζε η Υπηρεσία μας (του υφιστάμενου ακρομωλίου), σύμφωνα με την οποία έγινε και ο σχεδιασμός του υφισταμένου μόλου.

– Τις σημερινές ανάγκες του νησιού για ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λιμένα σε βάθος 50ετίας), σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και  τις παρατηρήσεις    και υποδείξεις της ΕΣΑΛ.

– Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας, στην οποία ανήκει η χρήση και εκμετάλλευση του λιμένα Καρπάθου δεν συμμετείχε, δεν ενημερώθηκε, αλλά ούτε και ζητήθηκε  ποτέ η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου, για οποιοδήποτε σχεδιασμό …..

– Την τελευταία απόφαση της ΕΣΑΛ που αναρτήθηκε στην διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΜΤ4653ΠΩ-ΜΕ, (75/02/31-05-2018) με την οποία αναβλήθηκε και η 3η κατά σειρά υποβληθείσα για έγκριση λήψη απόφασης επί της ΠΠΠΑ του έργου.

Η Τ.Υ Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως Φορέας Εκμετάλλευσης και γνωρίζοντας τις ανάγκες του νησιού σε υποδομές λιμενικών έργων, προτείνει:

 1. Το διαχωρισμό του λιμένα σε Α) τουριστικό λιμάνι και Β) σε εμπορικό – επιβατικό λιμάνι.
 2. Τη μεταφορά της κίνησης των οχημάτων εκτός ιστού πόλεως Πηγαδίων.

Ανάλυση των προτάσεων της Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Α. Τουριστικό λιμάνι – σχεδιασμός, μελλοντικός σχεδιασμός

 • Προτείνεται επέκταση του υπάρχοντος κεφαλιού του λιμενοβραχίονα κατά 170μ. (Βορειοδυτικά), με  ωφέλιμο βάθος στα -11,00μ. και πλάτους 25,00μ.  (σχέδιο 1.)
 • Έτσι η νέα επέκταση μαζί με το υφιστάμενο κρηπίδωμα, θα είναι συνολικού μήκους 203,00μ. (εξωτερικά) με δυνατότητα πλαγιοδέτησης κρουαζιερόπλοιων ως και 200,00μ. και παράλληλα προστατεύεται πληρέστερα η λιμενολεκάνη από τους κυματισμούς.
 • Επίσης προτείνεται η κατασκευή απορροφητικών κρηπιδωμάτων (λόγω περίθλασης κυματισμών) εσωτερικά του λιμένα, από τη νησίδα Γαρόνησο έως παραλιακό δρόμο για την εξυπηρέτηση των ημερόπλοιων.
 • Το πλεονεκτήματα της λύσης αυτής (χωροθέτησης τουριστικού λιμένα) είναι η εύκολη και εφικτή η εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας που διέπουν τους τουριστικούς λιμένες schengen  και intra schengen.

Β. Εμπορική – Επιβατική αποβάθρα.

Ως εμπορική – επιβατική αποβάθρα, προτείνεται η κατασκευή της στην θέση Βρόντι με συνολικό μήκος μετώπου 200,00μ., ωφέλιμου βάθους -10.00μ. και ύψος ανωδομής στα +2.00μ. από τη Μ.Σ.Θ.

Για την σύνδεση της με το υπάρχοντα δρόμο, προβλέπεται η διάνοιξη – κατασκευή και προστασία, τμήματος δρόμου προσπέλασης, μήκους περίπου 400 μ.

Εικόνα2. Ενδεικτική πρόταση αποβάθρας Βρόντι.

Με την πρόταση αυτή εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσδεση των Ο/Γ-Ε-Γ πλοίων της γραμμής και παράλληλα η πλαγιοδέτηση Μ/Σ για εκφορτώσεις δημιουργώντας παράλληλα χερσαίο χώρο περίπου 16.000,00 m2.

Στην προτεινόμενη αποβάθρα είναι εφικτή ακόμα και η ταυτόχρονη πρυμνοδέτηση δύο Ο/Γ-Ε/Γ πλοίων.

Η προτεινόμενη θέση αποβάθρας προσβάλλεται μόνο από Νοτιοανατολικούς και Ανατολικούς ανέμους.

Οι συχνότητα ισχυρών ανέμων με τις προαναφερόμενες διευθύνσεις είναι μικρή και μόνο κατά την περίοδο του χειμώνα. Στις περιπτώσεις αυτές (αδυναμία πρόσδεσης) μπορεί να προσδένει στα εξωτερικά κρηπιδώματα του Τουριστικού λιμανιού, το οποίο την περίοδο αυτή θα είναι ανενεργό.

Το συνολικό κόστος κατασκευής των προτεινόμενων έργων κυμαίνεται  περίπου, στα ίδια οικονομικά επίπεδα της   πρότασης των έργων της  που υποβλήθηκε και εξετάστηκε από την ΕΣΑΛ. (Έργα Γαρονήσου).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι η πρόταση της Υπηρεσίας μας για τα έργα λιμένα Καρπάθου, εξασφαλίζει όλες τις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου λιμανιού, ακόμα και σε βάθος 50ετίας, διότι επιτυγχάνεται:

 • Ο διαχωρισμός λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων.
 • Ο έλεγχος ασφάλειας και οι κανόνες λειτουργίας του τουριστικού λιμένα.
 • Η ασφαλής πλαγιοδέτηση μεγάλων κρουαζιεροπλοίων εξωτερικά και μικρότερων τουριστικών εσωτερικά.
 • Η προστασία από κυματισμούς στη λιμενολεκάνη.
 • Η ασφαλής πρυμνοδέτηση των Ο/Γ-Ε/Γ πλοίων στη αποβάθρα.
 • Η έξοδος  μεταφορά της κίνησης των οχημάτων εκτός ιστού πόλεως.
 • Η πλαγιοδέτηση και εκφόρτωση Μ/Σ πλοίων στη νέα αποβάθρα χωρίς να επιβαρύνεται το κέντρο της πόλης από φορτηγά κ.λ.π.
 • Η εκφόρτωση των επικίνδυνων φορτίων μακριά από κατοικημένη περιοχή
 • Η δημιουργία πρόσθετου χερσαίου χώρου περίπου 16.000,00 m2 και τέλος
 • Το κόστος διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η Αν. Προϊσταμένη της Τ.Υ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
Μαρίκα Εμμ.Δεληγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την περίπτ. 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016,
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010,
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120,
5. Την ανάγκη του Δήμου για την μελέτη που αναφέρεται στο θέμα,
6. Την από 14/04/2021 Μελέτη,
7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 7208/05-10-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009312714) πρωτογενές αίτημα,
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7209/05-10-2021 τεκμηριωμένο αίτημα,
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 30.7412.0003 (ΑΑΥΣ 316/05-10-2021 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Χ1ΟΩΕ0-Ξ3Ε και ΑΔΑΜ:21REQ009316346) Οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίου μητρώου δεσμεύσεων με αριθμό καταχώρησης 1.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου, όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

——-

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πρ/σμός:€30.000,00 (χωρίς·Φ.Π.Α.)

Πρ/σμός: €37.2000,00 (με Φ.Π.Α. 24 %)

Κ.Α.:30.7412.0003

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

CPVS: 71335000-5 (Τεχνικές Μελέτες)

——–

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Στο λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου, η εξυπηρέτηση χύδην και οχληρών φορτίων πραγματοποιείται με πλαγιοδέτηση ή πρυμνοδέτηση των εμπορικών/φορτηγών πλοίων (motorship) στα κρηπιδώματα του λιμένα, όπως φαίνονται στη φωτογραφία που ακολουθεί, όπου εξυπηρετούνται τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της ακτοπλοΐας.

Επί των κρηπιδωμάτων αυτόν δεν εντοπίζεται καμία υποδομή για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων ενώ, συνολικά, το επίπεδο εξυπηρέτησης της εμπορικής δραστηριότητας κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό.

Η χρήση των κρηπιδωμάτων δυσχεραίνεται σημαντικά όταν πλαγιοδετεί εμπορικό πλοίο με επικίνδυνο φορτίο καθώς, σε αυτήν την περίπτωση, το Λιμεναρχείο αναγκάζεται να το απομακρύνει προσωρινά, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης ή της φορτοεκφόρτωσης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της ακτοπλοΐας.

Εκτός των προαναφερόμενων προβλημάτων λειτουργίας των λιμενικών υποδομών κατά τη χρήση τους από εμπορικά πλοία, η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν κυρίως χύδην προϊόντα, οικοδομικά υλικά, υγρά καύσιμα, υγραέριο και κάθε είδος εμπορεύματα από και προς το λιμάνι, επιβαρύνει σημαντικά το ήδη βεβαρημένο παραλιακό δρόμο των Πηγαδίων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή των οχημάτων με την κίνηση της πόλης, φαινόμενο που κορυφώνεται τους θερινούς μήνες, δημιουργώντας, της ώρες αιχμής, σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επισημαίνεται ότι η παρατηρούμενη αύξηση στην τουριστική κίνηση έχει επιφέρει σημαντική αύξηση στην οικοδομική και εμπορική δραστηριότητα. Έχει επίσης επιφέρει δημογραφική αύξηση μονίμου και εποχιακού τουρισμού.

Τα προαναφερόμενα προβλήματα έχουν καταγραφεί από την ομάδα εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Καρπάθου (1985).

Για την εξάλειψη των προβλημάτων αυτών, προτείνεται η μεταφορά των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων σε νέα θέση εκτός Πηγαδίων με χωροθέτηση νέου λιμένα που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την διακίνηση της παραπάνω δραστηριότητας.

Με βάση τα παραπάνω, καθώς επίσης και την κατεύθυνση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περί «δημιουργίας νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων εξειδικευμένων λιμένων εμπορευματικών μεταφορών», καταδεικνύεται η άμεση ανάγκη χωροθέτησης νέου λιμένα υποδομών για τη διακίνηση οχληρών και χύδην φορτίων στη Νήσο Καρπάθου.

Κάρπαθος, 23/07/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Γιάννης ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. Δ. Καρπάθου
Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε.