Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016  στο Υπουργείο Ναυτιλίας, συζητήθηκε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΣΑΛ) στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών η πρόταση για κατασκευή του νέου λιμανιού στα Πηγάδια στη θέση “Γααρόνησο”.

Στην επιτροπή παρέστη ο μελετητής κ. Γιαμίν, ο οποίος υποστήριξε ότι η θέση για την επέκταση προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του 1971 και ότι η λύση που μελετάται είναι σύμφωνη με την προκήρυξη. Στη συνέχεια ανέλυσε λεπτομερώς τι προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με την πρόταση του.

Δορυφορική Βρόντη Λιμάνι

Δορυφορική λήψη του ΒΡΟΝΤΗ με προσομοίωση προτεινόμενου λιμενικού έργου.

Παρέστη επίσης ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας  Α. Λάμπρος ο οποίος ζήτησε την έγκριση της επιτροπής για να προχωρήσει η εκπόνηση της μελέτης και να γίνει το έργο, προϋπολογισμού  4.5- 5 εκατ. το οποίο είναι απαραίτητο για την Κάρπαθο.

Παρέστησαν ακόμη ο Πρόεδρος και  Γεν. Γραμματέας της “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ” κ.κ Γιώργος Α. Μανωλάκης  και Ανδρέας Η. Μακρής καθώς και ο Υποναύαρχος  κ. Νίκος  Κανάκης,  οποίος επεσήμανε ότι ο φάκελος της ΠΠΠΑ που υπέβαλε ο μελετητής είναι ελλειπής γιατί δεν περιλαμβάνει εναλλακτικές «κατά θέση» λύσεις, όπως επιβάλλεται από τον Νόμο και υποστήριξε ότι η λύση που επιλέχθηκε δεν πρέπει να εγκριθεί δεδομένου ότι ενώ υποτίθεται στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των πλοίων και την λειτουργικότητα του λιμανιού  και να καλύψει τις αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού στην πράξη δεν ικανοποιεί κανέναν από τους στόχους αυτούς.

Βρόντης Λιμάνι

Περιοχή Βρόντη

Υποστήριξε ακόμη ο κ. Ν. Κανάκης ότι δεν είναι δυνατό να εκτελούνται έργα με επίκληση του προ 50ετίας σχεδιασμού, αντί να σχεδιάζονται  κοιτώντας 50 χρόνια μπροστά. Εξέφρασε δε την άποψη ότι χρειάζεται μια συνολική μελέτη (Μaster Plan)  για τις λιμενικές υποδομές και  ότι το λιμενικό πρόβλημα της Καρπάθου για τα επόμενα 50 χρόνια  μπορεί να λυθεί με την κατασκευή στην βόρεια ακτή του Όρμου των Πηγαδίων ενός κρηπιδώματος μήκους 300 μ. ίδιου προϋπολογισμού πολλαπλής ωφελιμότητας, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του νησιού και  με την κατασκευή ενός υπήνεμου μώλου  στο σημερινό λιμάνι για βελτίωση της προστασίας του  και να χρησιμοποιείται κυρίως σαν μαρίνα .

Το κρουαζιερόπλοιο Deutschland "αρόδο" που απετόλμησε να συμπεριλάβει την Κάρπαθο στο πρόγραμμά του πέρσι στις 21 Οκτωβρίου. Το αποτέλεσμα; Χωρίς κρηπίδωμα να πλαγιοδετήσει,ήλθε, είδε και ...απήλθε, χωρίς να αποβιβάσει τους τουρίστες στα Πηγάδια. Φαντασθείτε το νέο λιμάνι του μελετητή στο Γααρόνησο, ότι προβλέπει 75 μέτρα κρηπίδωμα! όταν τα κρουαζιερόπλοια σήμερα έχουν μήκος 200 μέτρα και βάλε.

Το κρουαζιερόπλοιο Deutschland “αρόδο” που απετόλμησε να συμπεριλάβει την Κάρπαθο στο πρόγραμμά του πέρσι στις 21 Οκτωβρίου. Το αποτέλεσμα; Χωρίς κρηπίδωμα να πλαγιοδετήσει,ήλθε, είδε και …απήλθε, χωρίς να αποβιβάσει τους τουρίστες στα Πηγάδια. Φαντασθείτε το νέο λιμάνι του μελετητή στο Γααρόνησο, ότι προβλέπει 75 μέτρα κρηπίδωμα! όταν τα κρουαζιερόπλοια σήμερα έχουν μήκος 200 μέτρα και βάλε.

Ο  Γεν. Γραμματέας της “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ” κ. Ανδρέας  Η. Μακρής τόνισε ότι, αφού ο κ. δήμαρχος ομνύει στον τομέα Τουρισμός, τουρισμός δεν είναι μόνο τα Charter αεροπλάνα, αλλά και ο θαλάσσιος, οι κρουαζιέρες, και επειδή πλέον τα κρουαζιερόπλοια είναι πλωτά ξενοδοχεία 3.000-4.000 τουριστών! το υπό μελέτη έργο λόγω του τεθλασμένου των κρηπιδωμάτων, δεν παρέχει τη δυνατότητα πλαγιοδήτησης τέτοιου εκτοπίσματος κρουαζιεροπλοίων, παρά μόνο μικρών μέχρι 75 μ., όπως άλλωστε ανέφερε και ο μελετητής. Αλλά τέτοια μεγέθη κρουαζιεροπλοίων είναι πλέον μακρινό παρελθόν. Μάλιστα αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εποχή των κάποτε 300 έως 600 τουριστών του STELA MARIS και STELA SOLARIS. Ως εκ τούτου τόνισε, η μόνη λύση που προσφέρεται για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού των κρουαζιέρων (πέραν των πολλαπλών άλλων οφελημάτων) είναι η πρόταση του «Βρόντη», ευθείας γραμμής κρηπιδώματος 300 μέτρων!!!

Να σημειωθεί ότι και οι εκπρόσωποι όλων των άλλων φορέων, κατέθεσαν τις ενστάσεις τους, ενισχυτικές των θέσεων του υποναυάρχου κ. Κανάκη και του  Γεν. Γραμματέα της “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ” κ. Μακρή.

Το μέλος της επιτροπής και Γεν. Γρα μματέας της Πανελλήνιας Ένωσης πλοιάρχων κ.Μαρινάκης ανέλυσε τα προβλήματα που παρουσιάζει η θέση του υπό μελέτη έργου για τους χειρισμούς των πλοίων και εξ αιτίας των οποίων η Ένωση πλοιάρχων δεν συμφωνεί με την πρόταση του μελετητή.

Ο  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ με έγγραφό του ζητά να μελετηθούν και άλλες λύσεις, αφού πρώτα ακουσθούν οι απόψεις των πλοιάρχων, ώστε να μη επαναληφθεί το σφάλμα που έγινε στην Κάσο, Κάλυμνο και Τήνο, όπου ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα για κατασκευή προβληματικών  λιμενικών έργων που δεν επιτρέπουν την υποδοχή μεγάλων πλοίων.

Τέλος Η ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΩΝ με έγγραφό της διατύπωσε την άποψη ότι «ο σχεδιασμός των λιμενικών έργων  θα πρέπει να γίνεται με στόχο την κάλυψη των σημερινών αλλά και μελλοντικών αναγκών του κλάδου αυτού της τουριστικής ναυτιλίας, ο οποίος συνεχώς αναπτύσσει δραστηριότητα σε νέους προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κάρπαθος» και ζήτησε, «πριν από την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, να μελετηθεί το θέμα, με σκοπό την προώθηση τέτοιων σχεδιασμών, ικανών να εξυπηρετήσουν παράλληλα και τα κρουαζιερόπλοια».

Ο μελετητής υποστήριξε ότι για τα θέματα ασφαλείας προσέγγισης των πλοίων προβλέπεται να συνταχθεί μελέτη πλοήγησης χωρίς όμως να πείσει, αφού η ασφάλεια στους χειρισμούς συναρτάται από τους φυσικούς κινδύνους και δεν μπορούν να λυθούν με ασκήσεις επι χάρτου.

Κατόπιν των σοβαρών ενστάσεων που διατυπώθηκαν η  ΕΣΑΛ ανέβαλε την λήψη απόφασης προκειμένου να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις, που θα συμβάλουν  στο  να επιλεγεί η βέλτιστη λύση που θα εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα  όλες τις ανάγκεςτης Καρπάθου.

Σημειώνεται ότι χωρίς την έγκριση της  ΕΣΑΛ, δεν μπορεί να προχωρήσει η εκπόνηση της μελέτης.

Ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε ζητούσαν από τον Οκτώβρη του 2014 με αίτησή τους 250 δημότες μας, να  ακουσθούν τα υπέρ και κατά της κάθε λύσης που προτείνονται.                                                                       

Πηγή: Δελτίο Τύπου “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ “

Πηγάδια