Οι ευθύνες οι παραλείψεις και η κακοδιαχείριση , δεν είναι ορφανές έννοιες , έχουν τα δικά τους “ανακυκλώσιμα” γονίδια. (απόσπασμα από σχόλιο μου).

Το 2010 ο Δήμος μας είχε προυπολογισμό 20εκ.,ευρώ… η απογραφή έναρξης του 2011 έδειξε χρέος 3εκ.,ευρώ και αξιόλογη”φούσκα” στα έσοδα του 2010. Είχαν ανατεθεί έργα, κυρίως ασφαλτοστρώσεων, και υπογραφεί συμβάσεις, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις στο ταμείο!

Το 2012 (το 2011 δουλεύαμε με δωδεκατημόρια) ο προυπολογισμός κατέβηκε στα 12 εκ ευρώ και έτσι συνέχισε μέχρι το 2014.

Το 2014 ο Δήμος είχε ξεχρεώσει και παραδώσαμε αποθεματικό περίπου 3 εκ.,στο τέλος του έτους.

Αν λοιπόν κάποιοι θέλουν να διαγράψουν από τον “σκληρό δίσκο” την περίοδο 2011-2014 κατα την οποίαν εντάχθηκαν και ξεκίνησαν και τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (βιολογικός, Νοσοκομείο, φράγμα, ανακύκλωση κλπ, συνολικού προυπολογισμού άνω των 30 εκ ευρώ), ίσως δεν έχουν υπολογίσει χειρότερους, προ του 2010 “Εφιάλτες”!

Αμνησίας το ανάγνωσμα πρόσχωμεν!