Στις 27-03-2012 (Σημείωση: Εύχομαι στον Καθηγητή κ. Δ. Κρεμαστινό περαστικά και καλή ανάρρωση.Χωρίς τη πολύτιμη και καταλυτική παρέμβασή του δεν θα έβγαινε ποτέ η απόφαση του υπουργού που αναφέρεται πιο κάτω…του χρωστάμε και πολλά άλλα πού θα πούμε εν  καιρώ)………..

..Σας ανακοινώνουμε ότι αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Υπ. κ. Ανδρέα Λοβέρδο η έγκριση της εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου» δυναμικότητας 22 κλινών με ανάθεση στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ταση Υγείας.

Καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός,

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική απόφαση με ημερομηνία 27/03 σκοπός του εν λόγω Νοσοκομείου θα είναι η παροχή Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Βραχείας Νοσηλείας, Παρηγορητικής Ιατρικής και Αποκατάσταση Υγείας.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προαναφερομένου έργου εκτιμάται σε 6.500.000,00 ευρώ περίπου. Πηγή χρηματοδότησης του έργου προτείνεται να είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και οι διαδικασίες υλοποίησης θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α. Ε. ως φορέας εκτέλεσης να προβεί άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και η χρηματοδότησή του από το Π. Ε. Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου