“ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ”

Κάρπαθος 14η Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 2

Προς:
1. Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων
2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

 • Γραφείο κ.ΓΓΛΛΠΝΕ (e-mail: ggllpne@yna.gov.gr)
 • ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ./Τμήμα Ανάπτυξης & Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών. (e-mail:dlya@yen.gr).

3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου /Γρ.κ. Γ. Χατζημάρκου
4. Boυλευτές Δωδεκανήσου
5. Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου.
6. Δήμο Καρπάθου

Κύριοι,

Θέμα: Μελέτη επέκτασης Λιμένα Καρπάθου

Ο νεοϊδρυθείς, μη-κερδοσκοπικός Σύλλογος «Καρπαθιακή Λέσχη», έχει την τιμή να περιλαμβάνει στους κόλπους τoυ επίλεκτα μέλη της Καρπαθιακής κοινωνίας. Καταστατικά, κυρίως στοχεύει να λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης για την επίλυση ιδιαίτερα σοβαρών θεμάτων που αφορούν το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Προς τούτοις, επιθυμεί να καταθέσει την πλήρη αντίθεση του στην εκπονούμενη μελέτη επέκτασης του λιμένα μας στη θέση «Γα(δ)αρόνησο» για τους εν συνεχεία σοβαρούς  και ουσιαστικούς λόγους.

Πράγματι, ο κυματοθραύστης του 1957, μήκους 104 μέτρων και αργότερα, η επέκταση και βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του 1986 με την προσθήκη ακρομόλιου  2.000 τ.μ, επιμήκυνση κρηπιδωμάτων και διαπλάτυνση προκυμαίας, κατασκευή μαρίνας με δευτερεύοντα εσωτερικό κυματοθραύστη και εμβάθυνση του λιμένα με ανατίναξη  του υφάλου, δεν καλύπτουν πλέον τις σημερινές, πολύ περισσότερο, τις μελλοντικές ανάγκες της Καρπάθου.

Όμως, τα έργα βασικών υποδομών, όπως π.χ τα λιμάνια, πρέπει να μελετώνται με υπευθυνότητα, επιστημοσύνη και στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής τους απόδοσης σε βάθος χρόνου, σε συσχετισμό  πάντα με το κατασκευαστικό κόστος. Να επιλέγονται δηλαδή λύσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα. Να εξυπηρετούνται περισσότερες κοινωνικές και επιχειρησιακές ανάγκες (π.χ, ταξιδιώτες, τουρίστες κρουαζιέρας, εμπορεύματα, βαρέα δομικά υλικά, εύφλεκτα υλικά π.χ καύσιμα, υγραέρια, πολεμοφόδια).

Ατυχώς, η λύση που επιλέχθηκε να μελετηθεί δεν πληροί κανένα από τους παραπάνω λόγους και όχι μόνον. Παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα, όπως:

 • Απαγορευτική πλαγιοδέτηση μεγάλων οχηματαγωγών και κρουαζιεροπλοίων (πλωτά ξενοδοχεία 3000-4000 τουριστών!)
 • Στερούν παντελώς τη δυνατότητα μελλοντικής τους επέκτασης.
 • Ο κύκλος στροφής των πλοίων λόγω φυσικών κινδύνων είναι περιορισμένος και δυσχεραίνει τους χειρισμούς ναυσιπλοϊας.
 • Φυσικά, όπως και ο υπάρχων κυματοθραύστης, θα προσβάλλεται από τους ίδιους ανέμους.
 • Επιτείνει το κυκλοφοριακό χάος σε πόλη που ασφυκτιά, οικιστικά.
 • Υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
 • Τέλος, κραυγαλέα θα είναι η έλλειψη επαρκούς χώρου δημιουργίας Parking 40-50 τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση Θαλάσσιου τουρισμού κρουαζιέρας.

Αντ΄αυτής, η πρόταση επίλυσης του λιμενικού προβλήματος της Καρπάθου στο διηνεκές, είναι η κατασκευή κρηπιδώματος 280-300 μ και βάθους 10 μ. στη βόρεια ακτογραμμή του Όρμου των Πηγαδίων και κατά μήκος αυτής, για τη μεταφορά της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, όπως άλλωστε προβλεπόταν από το ΤΑΠ Καρπάθου με τα εν συνεχεία πλεονεκτήματα:

 • Με το ίδιο περίπου κόστος, κατασκευάζεται ευθύγραμμο κρηπίδωμα για εύκολη και ασφαλή πρυμνοδέτηση οιουδήποτε μεγέθους Ε/Γ-Ο/Γ και πλαγιοδέτηση μεγάλων κρουαζιεροπλοίων.
 • Παρέχεται δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης κρηπιδώματος.
 • Κατοχυρώνει πλήρη ασφάλεια στους χειρισμούς πλοίων, ανεξαρτήτως τονάζ, και χωρίς περιορισμούς στον κύκλο στροφής τους.
 • Εξασφαλίζει πλήρη προστασία από τους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, σύμφωνα με τα επίσημα ανεμολογικά στοιχεία της ΕΜΥ, σε ποσοστό άνω του 95% και κατά 100% κατά τους μήνες αιχμής (Μάϊος-Οκτώβριος).
 • Αποσυμφορείται κυκλοφοριακά η πόλις των Πηγαδίων και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
 • Εξαλείφεται ο κίνδυνος ατυχήματος κατά τη μεταφορά εύφλεκτων υλικών εντός της οικιστικά υπερκορεσμένης περιοχής.
 • Δημιουργείται χερσαίος χώρος, υπερτριπλάσιος της λύσης «Γαδαρόνησου» που επιτρέπει την ταχύτερη φορτοεκφόρτωση οχημάτων και πολλαπλάσιος χώρος στάθμευσης πούλμαν.
 • Παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής εξυπηρέτησης υδροπλάνων.
 • Η συγκεκριμένη περιοχή είναι μακράν του πλησιέστερου Αρχαιολογικού χώρου, άρα δεν υπάρχει εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 • Τέλος, ο υπάρχων λιμένας θα χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό ημερόπλοιων και θαλαμηγών. Εναλλακτικά δε, θα μπορούσε να εξυπηρετεί την ακτοπλοϊα στην περίπτωση ισχυρών ΝΑ ανέμων (Σορόκος).

Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να σταματήσει η εκπόνηση της άσκοπης μελέτης «Γα(δ)αρόνησου», μηδαμινής ωφελιμότητας σε σχέση με το κόστος του έργου, όπως εκτιμάται σύμφωνα με την πρόταση της CNWAY και αντ΄αυτής, με τις πιστώσεις που διατίθενται να εκπονηθεί άμεσα, η μελέτη επέκτασης του λιμένα στο «Βρόντη» για οριστική, μια για πάντα, επίλυση του ζωτικού για την Κάρπαθο προβλήματος, προς όφελος της Εθνικής μας Οικονομίας.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλ. Μανωλακης                    Ανδρέας Ηλ. Μακρής

(Πηγή: Δελτίο Τύπου Καρπαθιακής Λέσχης)