Η διάνοιξη του δρόμου στην Κακή Σκάλα έγινε το 1957 χωρίς μηχανικά μέσα. Εξήντα χρόνια μετά εξακολουθεί να παραμένει το πιο επικίνδυνο τμήμα του επαρχιακού δικτύου της Καρπάθου.

Το 2014 ζητήθηκε από τους νεοεκλεγέντες τοπικούς μας άρχοντες να προγραμματίσουν την τμηματική έστω υλοποίηση της ώριμης μελέτης βελτίωσης του δρόμου Απέρι – Σπόα, που κόστισε 356.000 ευρώ, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά του επαρχιακού δικτύου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες θα μπορούσε σε μήκος 8 χλμ η βελτίωση να περιορισθεί σε απλές διαπλατύνεις των στροφών και των τμημάτων που έχουν πλάτος μικρότερο των 7.5 μ και τα υπόλοιπα 3 χλμ να βελτιωθούν σύμφωνα με τη μελέτη , ώστε το κόστος να περιορισθεί στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να βελτιωθούν σύμφωνα με την μελέτη μόνο τα πιο επικίνδυνα τμήματα από χιλιομετρική θέση 14.100-14.500 (στον Μερτώνα) και 9.500-11.300 (από την Κακή Σκάλα μέχρι το Ατσοτυριχο) προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου. Σε έσχατη ανάγκη να βελτιωθούν μόνο τμήματα της Κακής Σκάλας και Μερτώνα με 400.000. Ζητούμενο σε κάθε περίπτωση η βελτίωση των τμημάτων αυτών να γίνει σωστά με βάση την εγκεκριμένη μελέτη.

Για την βελτίωση της Κακής Σκάλας το κόστος των χωματουργικών εργασιών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται σε 157.000 ευρώ και αν δεν αλλάξει η κλίση του τότε το κόστος των χωματουργικών περιορίζεται σε 87.000 ευρώ.

Πριν από ένα χρόνο ο Περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του στα Σπόα υποσχέθηκε ότι το 2018 θα ενέτασσε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και θα δημοπρατούσε την βελτίωση της Κακιάς Σκάλας

Αντί τούτου σχεδιάζεται η διάθεση 1.400.000 ευρώ για την σήμανση και ασφάλεια του Επαρχιακού δικτύου Καρπάθου και Κάσου χωρίς προηγούμενη διαπλάτυνση της Κακής Σκάλας, όπου δεν μπορεί να γίνει ούτε διαγράμμιση ούτε και τοποθέτηση στηθαίων. Λέγεται ότι εκεί προτείνεται τοποθέτηση φαναριών ρύθμισης της κυκλοφορίας προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

Ως δικαιολογία προβάλλεται ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά για την διαπλάτυνση. Κάνουν λάθος αφού όπως προαναφέρθηκε υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας και γεωλογική μελέτη, που προβλέπει την ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών. Άλλωστε και απλή παρατήρηση του εδάφους δείχνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα χρήσης εκρηκτικών για την διαπλάτυνση και γίνει η Κακή Σκάλα ένας σωστός δρόμος.

Ας ελπίσουμε ότι οι αρμόδιοι θα επανεξετάσουν το θέμα της Κακής Σκάλας και θα υιοθετήσουν την σωστή λύση που είναι η διαπλάτυνση της και η κατασκευή στηθαίων ασφαλείας .