Ο Μανώλης Στ. Καπετανάκης μας εξηγεί πως αντιμετωπίζονται επιτυχώς τα προβλήματα γονιμότητας.