- Καρπαθιακή - https://www.karpathiaki.gr -

Ιερά Μητρόπολη Σύρου: Γ’ Κύκλος Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο έργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση-Πιστοποίηση»

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου καλεί Εγγεγραμμένους Ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.

[1]

Η πρόσκληση απευθύνεται σε 166 ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα από τα οποία θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι:

  1. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
  2. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  3. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου
  4. Οροφοκόμος
  5. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου (Ρεσεψιονίστ)
  6. Σερβιτόρος

[2]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 08/03/2022 και ώρα 09:00 έως 18/03/2022 και ώρα 24:00:

Η προσέλευση των υποψήφιων ωφελουμένων για την υποβολή αιτήσεων δια ζώσης, θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού). Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από τους υποψήφιους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης το αργότερο έως τις 28/03/2022  και ώρα 24:00.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους υποψήφιους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων και να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά.

Η αναλυτική πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στο https://katartisi.keaimsyrou.gr/ [3]

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5050812, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).