Φανή Μαραγκάκη

Αγιάστηκαν τα ύδατα με του Σταυρού  τη χάρη

κι όλοι μας να την έχουμε πάνω μας φυλαχτάρι.

Δεν ειν’ ετούτη η εορτή ωσάν τις περασμένες

και ας χαρίζει ολονών μέρες ευτυχισμένες.