Οι αντιδήμαρχοι Μ. Παραγιός και Μ. Βασιλαράκης και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μ. Τσαμπουνιεράκης  υπέβαλαν προσφυγή  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κατά του Δήμου Καρπάθου  ζητώντας να ακυρωθεί  η με αριθμ.65/18-12-2021 ομόφωνη απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία  αποφασίστηκε να υποβληθεί ως εναλλακτική λύση στην ΕΣΑΛ  και η λύση  που πρότεινε από  τριετίας η αρμόδια για τα λιμενικά έργα  Τεχνική Υπηρεσία του λιμενικού Ταμείου.

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

  Η φαρσοκωμωδία συνεχίζεται …

  Με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί στο «πλαίσιο συνεργασίας» του Δημάρχου με τις παρατάξεις μειοψηφίας   που δημοσιεύτηκε στην “ΚAΡΠΑΘΙΑΚΗ” στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες τους  περιμέναμε πως   θα ζητούσαν  οι ίδιοι  από τον Πρόεδρο του Δ.Σ να φέρει για συζήτηση την  από 30 Ιουλίου 2021 αίτηση των Δημοτών και   θα αποδέχονταν ομόφωνα την πρόταση  τους.

Αντί αυτού ο Δήμαρχος, ένα μήνα αργότερα    κατά την συνεδρίαση της ΕΣΑΛ  της 20 Οκτωβρίου  ζήτησε  και πάλι την έγκριση της κατά την άποψη πολλών  εγκληματικής  λύσης του κ. Γιαμίν.

Και όταν ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ συγκάλεσε συνεδρίαση για συζήτηση της αίτησης των Δημοτών  οι  προσφεύγοντες  επέλεξαν να μη παραστούν  αδικαιολόγητα τόσο στην αρχική της 5ης Δεκεμβρίου , όσο και στην επαναληπτικής της 12ης Δεκεμβρίου με στόχο την ματαίωση της συζήτησης.

Στο δελτίο τύπου της 3ης Δεκεμβρίου δήλωναν  πως  ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε πως θα ενημερώσει το  Διοικητικό Συμβούλιο και τους Δημότες και  ύστερα από μια  βδομάδα στην δήλωση   του Δημάρχου Καρπάθου   που   και οι προσφεύγοντες  χαρακτήριζαν την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως «φαρσοκωμωδία» και δήλωναν πως  «για την τήρηση της στοιχειώδους σοβαρότητας του σώματος,  των θεσμών που υπηρετούν και της Καρπάθου» δεν θα παρίσταντο σε αυτήν. 

   Και  τώρα που  απέτυχαν   οι  προσπάθειες τους    να αποτρέψουν   την συζήτηση  της αίτησης των Δημοτών   και το Δημοτικό  Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση τους    επιδιώκουν   να ακυρώσουν την ομόφωνη απόφαση  με έωλα επιχειρήματα δείχνοντας  έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού στους   θεσμούς  που δηλώνουν πως  υπηρετούν,   στους Δημοτικούς Συμβούλους ακόμη και   των παρατάξεων τους και στους Δημότες που τους εξέλεξαν.

Τώρα  όμως κανένας  πια δεν μπορεί να  κρύβεται πίσω από  αποφάσεις των προηγουμένων δημοτικών συμβουλίων  για να στηρίζει την λύση Γιαμίν αγνοώντας την απόφαση  του σημερινού Συμβουλίου .

   Τώρα όλοι γνωρίζουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, κρίνοντας με γνώμονα το συμφέρον της Καρπάθου, δεν συμφωνούν με την λύση  Γιαμίν.

Και η άποψη τους δεν  μπορεί να αλλάζει με την  προσφυγή κατά της απόφασης τους.

  Εμείς θα θέλαμε να ρωτήσουμε  τους προσφεύγοντες:

  • Τι μεσολάβησε και  ξεχάστηκαν τόσο γρήγορα οι δεσμεύσεις  από τους επικεφαλής των συνεργαζόμενων με τον Δήμαρχο παρατάξεων;
  • Για ποια θέση έχει εκπονηθεί  η μελέτη «Λιμένα Οχληρών Φορτίων στον Βρόντη», που σύμφωνα με την δήλωση του Δημάρχου της 12ης Δεκεμβρίου, που προσυπογράφεται και από αυτούς  φέρεται να «έχει ωριμάσει»;
  • Και
  • Γιατί δεν την παρουσίαζε ο Δημαρχεύων   στο Δημοτικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου;   Μήπως  πρόκειται για ένα ακόμη ψέμα της Δημοτικής αρχής;

   ΑΔΗΚ