Έκπληκτοι παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό τον τρόπο με τον οποίο η ΔΕΗ, χειρίζεται τόσο το θέμα των προσλήψεων όσο και το ζήτημα των αντισταθμιστικών έργων στη Νότια Ρόδο.Στην πράξη αυτό που ενοχλεί και εξοργίζει κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη, είναι  το γεγονός ότι η διοίκηση της επιχείρησης έχει αναιρέσει κάθε ρητή και κυρίως έγγραφη δέσμευση της για την κατασκευή του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.

Υπενθυμίζουμε πως μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και πολυάριθμες επισκέψεις υψηλόβαθμων στελεχών της επιχείρησης στη Ρόδο, για να πεισθούν οι κάτοικοι και οι φορείς που αντιδρούσαν σφόδρα στην κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στη Νότια Ρόδο, η διοίκηση της ΔΕΗ είχε εγγράφως δεσμευθεί πως οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στα εργοστάσια θα γίνονταν με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

Στην τελευταία προκήρυξη  και στο σχετικό ΦΕΚ που δημοσιοποιήθηκε κριτήριο εντοπιότητας δεν υπάρχει.Προκρίνεται η μοριοδότηση γεγονός που δίνει την ευχέρεια και σε εργαζόμενους που μένουν στη Ρόδο ή προέρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδος, να εργασθούν στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.

Στο  τέλος θα μείνουν στο περιθώριο πολλοί νέοι που  στηρίχθηκαν στο κριτήριο της εντοπιότητας  εκπαιδεύθηκαν και εγκαταστάθηκαν στη Νότια Ρόδο με την προοπτική να εργασθούν εκεί.

Όμως η επιχείρηση τους παρακάμπτει με αποτέλεσμα να είναι τώρα σε αδιέξοδο.

Και για όσους έχουν ασθενή μνήμη στην  προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου, που εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2020, πρώτο στα κριτήρια κατάταξης είναι το κριτήριο της εντοπιότητας.

Γιατί λοιπόν στο ΦΕΚ που αφορούσε τις προσλήψεις στη Ρόδο το κριτήριο της εντοπιότητας εξαφανίστηκε;

Βλέποντας αυτή  την απαξίωση οι πολίτες στη Νότια Ρόδο έχουν εξοργιστεί και δικαίως γιατί ουδεμία δέσμευση της ΔΕΗ τηρείται.

Ζητούν να γίνουν τα αντισταθμιστικά έργα που έχουν σταματήσει και κυρίως να ενταχθεί στις προκηρύξεις στελέχωσης του εργοστασίου, ως πρώτο κριτήριο στους πίνακες κατάταξης,  η εντοπιότητα.

Η Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου τάσσεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ζητά από τη διοίκηση της ΔΕΗ να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Παράλληλα ζητά και από την περιφερειακή αρχή να πάρει θέση στο μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία να υπάρξει συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημα της κοινωνίας.