Στις 20 Φεβρουαρίου συζητήθηκαν τελικά οι από 20 Αυγούστου και 18 Ιουλίου αιτήσεις των Δ. Συμβούλων και των Δημοτών που ζητούσαν να περιληφθεί στην τεχνική έκθεση του ΠΠΠΑ, ως εναλλακτική λύση η πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων. Στο μεταξύ γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο εγγράφως οι απόψεις της τεχνικής υπηρεσίας του Λ.Ταμείου, της οποίας η πρόταση συμπίπτει κατά βάση με την λύση των Καρπαθίων πλοιάρχων.

Άποψη επέκτασης του λιμανιου σύμφωνα με την πρόταση Λ.Τ. & Κ.Π.

Σε ψηφοφορία τέθηκαν τρεις (03) προτάσεις:

1. Η Πρόταση Κοσμά Ιωάννη Δ.Σ., Κανάκη κλπ. δημοτών που πρότειναν:

α. Να γνωστοποιηθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί με τη πρόταση της CNWAY.

β. Να ζητηθεί από την Περιφέρεια Ν.Α. όπως σε συνεργασία με το Δ.Λ.Τ.Ν. Δωδεκανήσου μεριμνήσουν για την συμπλήρωση της τεχνικής έκθεσης του ΠΠΠΑ με την περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της συνολικής  πρότασης της Τ.Υ.του Λιμενικού Tαμείου και των Καρπαθίων πλοιάρχων, ώστε η ΕΣΑΛ να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά και να εγκρίνει την βέλτιστη για την Κάρπαθο λύση.

γ. Προς αποφυγή καθυστέρησης να προβεί ο Δήμος στην με απευθείας ανάθεση εκπόνηση της προκαταρτικής μελέτης».

2. Η Πρόταση του Δημάρχου που πρότεινε:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο να εμείνει στην υπ’ αριθ. 229/24-11-2017 απόφασή του  και να περιμένει την οριστική απόφαση της ΕΣΑΛ για την έγκριση ή την απόρριψη της ανατεθείσας μελέτης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

3. Η Πρόταση Μ. Τσαμπουνιεράκη, Δ.Σ, και υποψηφίου Δημάρχου που πρότεινε:

α. «Να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανωτέρω μελέτες και εγκρίσεις, όπως τις προσδιορίζει η Ε.Σ.Α.Λ, με την 75/2018 απόφαση, προκειμένου να λάβει ή όχι οριστική απόφαση έγκρισης του προκαταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου και αποδοχής είτε όχι της πρότασης ΓΙΑΜΙΝ.

β. Να εκπονήσει το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, είτε μελετητικό γραφείο, προκαταρκτική μελέτη επί της πρότασης των Καρπαθίων Πλοιάρχων ως νέας πρότασης εναλλακτικά, εφόσον τύχει των απαιτούμενων εγκρίσεων και μελετών».

Κατά την πρώτη ψηφοφορία η πρόταση Κοσμά Ιωάννη κ.λ.π. έλαβε εννέα (09) ψήφους, η πρόταση του Δημάρχου Καρπάθου οκτώ (08) ψήφους και η πρόταση Τσαμπουνιεράκη δύο (02) ψήφους. Κατα την επαναληπτική ψηφοφορία η πρόταση του Δημάρχου έλαβε 10 ψήφους έναντι 9 που έλαβε η πρόταση Κοσμά – Κανάκη κλπ.

(Απόφαση Δ.Σ.Καρπαθου 29/2019, https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64ΨΨΩΕ0-3ΦΨ)

Tα παθήματα φαίνεται πως δεν έχουν γίνει μαθήματα. Το κακό είναι πως τα λάθη του μελετητή και των υποστηρικτών της λύσης του Γαρόνησου τα πληρώνει η Κάρπαθος, που στερείται σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων. Από τον Ιούνιο του 2014  όταν δημοσιοποιήθηκε η πρώτη πρόταση του μελετητή προβλέποντας πως αυτή δεν θα εγκρινόταν είχαμε επισημάνει την ανάγκη να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις σε άλλες θέσεις για να μη χαθεί χρόνος. Δυστυχώς οι προτάσεις μας αγνοήθηκαν και έτσι χάθηκαν άσκοπα πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια, που ήταν αρκετά όχι μόνο για την ολοκλήρωση της μελέτης άλλα και για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων. Με την απόφαση των δέκα εκτιμάται πως θα χαθούν άλλα δυό τουλάχιστον χρόνια περιμένοντας την αιτιολόγηση της πρότασης του από τον μελετητή και την απόφαση της ΕΣΑΛ που είναι βέβαιο πως θα είναι και πάλι αρνητική.

Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν κατάλληλος ο χρόνος για συζήτηση του θέματος, λόγω της προεκλογικής περιόδου. Εμεις αντίθετα θεωρούμε πως δεν έπρεπε να χαθεί και άλλος χρόνος περιμένοντας τον μελετητή να αιτιολογήσει την εγκληματική πρότασή του και ότι επιβάλλεται οι υποψήφιοι να ξεκαθαρίσουν προεκλογικά την θέση τους για το σημαντικό αυτό θέμα. Να πουν καθαρά ποιαν από τις δυο λύσεις  στηρίζουν. Την πρόταση της CNWAY («Γιαμιν») ή τον προγραμματικό σχεδιασμό του Λιμενικού Ταμείου.

Η πρόταση «Γιαμιν», προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων, προβλέπει επέκταση του ακρομωλίου δυτικά κατά 170 μ. και την ένωσή του με το Γαρόνησο με την παραλιακή με παράλληλη καθαίρεση (χάλασμα) του υπάρχοντος κυματοθραύστη για την δημιουργία νέας εισόδου των καϊκιών στο λιμανι, αφού μόνο καΐκια θα μπορουν να δένουν στο νέο «μεγάλο» λιμάνι. Ο ίδιος ο μελετητής στην έκθεσή του αναφέρει ότι στο εσωτερικό του νέου λιμανιού θα μπορουν να πρυμνοδετούν οκτώ ημερόπλοια μήκους 30μ. και ένα ακόμη πλοίο 40μ. Με άλλα λόγια στο νέο λιμανι σύμφωνα με το σχέδιο Γιαμίν δεν θα μπορεί να δέσει ούτε ένα μεγάλο γιωτ, ενώ στα εξωτερικά κρηπιδώματα θα μπορεί να πλαγιοδετεί ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο μήκους 165μ μόνο τις μέρες που δεν θα προβλέπεται να προσεγγίζει πλοίο της Γραμμης.

Σχέδιο CNWAY (“Γιαμιν”)

Την ολοκλήρωση της μελέτης αυτού του σχεδιασμού, που θα κοστίσει άλλες 200.000 ευρώ επιπλέον των ήδη πληρωθέντων 145.000 ευρώ, ψήφισαν οι Γ. Νισύριος, Πρόεδρος του ΔΣ, Μ. Τσέρκης, Αντιδήμαρχος, Γ. Τούμα πρωην Πρόεδρος του ΔΣ, Γ. Βασιλαράκης Πρόεδρος του ΚΟΠΑΠ, Μ. Σπανός Αντιδήμαρχος, Μ. Λυτός και Φ. Φράγκου Πρόεδρος και μέλος της επιτροπής Τουρισμού και ιδρυτικά μέλη της νέας Δημοτικής Παράταξης «ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» και από πλευράς της μειοψηφίας ο επικεφαλής της  Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» Μ. Τσαμπουνιεράκης και ο υποψήφιος σύμβουλός του Ν. Σπανός και ο Β. Νουάρος ιδρυτικό, μέλος της Δ.Π. «ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» .

Η πρόταση του της Τ.Υ. του Λιμενικού Ταμείου προβλέπει την προέκταση του ακρομωλίου κατά 170μ. ώστε να προστατευθεί η λιμενολεκάνη από τους κυματισμούς και να μπορεί να παραβάλει εξωτερικά κρουαζιερόπλοιο άνω των 200μ, την κρηπιδωση την ανατολικής πλευρας του Γαρόνησου, ώστε να μεταφερθούν εκεί τα ημερόπλοια και την κατασκευή ενός ακόμη κρηπιδώματος στην βόρεια ακτή του Βρόντι μήκους 200μ. όπου να εξυπηρετούνται τα πλοία της γραμμης και τα Φ/Γ και τα δεξαμενόπλοια.

Το συνολικό κόστος και των τριών αυτών έργων προϋπολογίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Λ.Τ. όσο και της λύσης «Γιαμιν» για το Γαρόνησο.

Με απλά λόγια με την πρόταση του Λ.Τ. με το ίδιο κόστος προστατεύεται όλη η λιμενολεκάνη από τους βόρειους και ανατολικούς κυματισμούς, διπλασιάζονται τα κρηπιδώματα του λιμανιού και στο εσωτερικό του θα μπορουν να δένουν πλοία διπλάσιου μήκους σε σχέση με την πρόταση Γιαμίν. Παράλληλα με την κατασκευή του κρηπιδώματος στο Βρόντη διαχωρίζονται πλήρως οι χρήσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων και απομακρύνονται από την πόλη όλες οι οχλούσες δραστηριότητες και το λιμανι κατά την τουριστική περίοδο θα χρησιμοποιείται μόνο από τα κρουαζιερόπλοια και μικρά τουριστικά και αλιευτικά πλοια. Με αυτό τον σχεδιασμό καλύπτονται όλες απαιτήσεις ενός σύγχρονου λιμανιού σε βάθος 50ετίας.

Αυτήν την λύση πρότειναν να περιληφθεί ως εναλλακτική στην τεχνική έκθεση του ΠΠΠΑ οι Δ.Σ. Μ. Σαΐτης, Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Ι. Κοσμας, Μ. Χριστοδούλου, Σακέλλη, Μ. Έλληνας και Γ. Πρωτόπαπας από την πλειοψηφία και Ι. Χουβαρδας, Ι. Λυριστής και Κ. Πρωτόπαπας από την μειοψηφία και το αρνήθηκαν ο Δήμαρχος και οι δέκα  Δ.Σ. που ψήφισαν την πρότασή του. (Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Μ. Χανιώτης προτίμησε να αποχωρήσει κατά την ψηφοφορία).

Το σχέδιο της ΤΥ του Λ. Ταμείου για το λιμάνι
Η πρόταση της ΤΥ του Λ. Ταμείου για την αποβάθρα στο Βρόντη.

Ηταν οι ίδιοι που στις 31 Αυγούστου  αρνήθηκαν την συζήτηση του ίδιου αιτήματος, με τον ισχυρισμό ότι δεν είχαν καθαρογραφτεί τα πρακτικά της ΕΣΑΛ. Τώρα δεν συμφώνησαν να συνεξετασθεί η αντικειμενικά πολύ καλύτερη λύση που προτείνει το Λιμενικό Ταμείο περιμένοντας την οριστική απόρριψη της πρότασης Γιαμίν από την ΕΣΑΛ. Πριν ένα χρόνο με την 229/24-11-17 απόφασή του Δ.Σ. ζητούσαν από το Λ.Τ. να εξετάσει την δυνατότητα κατασκευής στο Βρόντη, κρηπιδώματος για την εκφόρτωση οχληρών και επικινδύνων φορτίων. Τώρα που η τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου προτείνει λύση που καλύπτει και αυτήν την ανάγκη  την αρνούνται ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι που υπερψήφισαν την πρότασή του με προσχηματικές δικαιολογίες.

Συμφωνούν να πληρωθούν άλλες 200.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της προβληματικής λύσης Γιαμίν και αρνούνται να διαθέσουν 12.500 ευρώ για την προκαταρκτική μελέτη της εναλλακτικής λύσης του Λ.Τ..

Ισχυρίζονται πως δεν  είναι λιμενολόγοι.

Όμως δεν χρειάζονται πτυχίο λιμενολόγου για να  κρίνουν ποια λύση είναι καλύτερη για την Κάρπαθο.

Κοινός νους απαιτείται!

Και σύγκριση των δύο προτάσεων χωρίς παρωπίδες.