Αγαπητή “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” και φίλοι Καρπάθιοι,

Επειδή γίνεται λόγος σχετικά με το κόστος των προταθέντων λύσεων για το
Λιμάνι της Καρπάθου παραθέτω τα παρακάτω και παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα οφέλη της μιας και της άλλη λύσης.

Για τη λύση  (3η πρόταση μελετητή) μιλάμε για μια δαπάνη που προσεγγίζει διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ  περίπου.

Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμαίνεται  και η πρόταση μου, δηλαδή της επέκτασης κεφαλιού του λιμενοβραχίονα και η κατασκευή νέας αποβάθρας Βρόντη, αν και δεν έχω κάνει αναλυτικό προϋπολογισμό, αλλά.

Μια γρήγορη απόδειξη είναι η εξής.

Στη λύση 3, (λύση μελετητή) προτείνονται κρηπιδώματα από Γαρόνησο, προς Ανατολικά, μήκους 220μ.  με επέκταση προς το υπάρχον κεφάλι της υφιστάμενης αποβάθρας μήκους περίπου 170μ. ήτοι συνολικά 390μ.

Επίσης για είσοδο στη λιμενολεκάνη, προτείνεται η καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα μήκους 70μ.

Στην περίπτωση των προταθέντων έργων από μένα, θα  έχουμε επέκταση του κεφαλιού του λιμενοβραχίονα κατά 150μ. και την κατασκευή νέας αποβάθρας στο Βρόντη με μέτωπο περίπου 80 ή 100μ. (συνολικά 250μ), καθώς και εργασίες για την  βελτιώσει  – ενίσχυση του δρόμου προσπέλασης.

Αξίζει όμως να αναφερθούμε στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μιας και της άλλης λύσης.

  1. Πρόταση λύση. (3η πρόταση μελετητή)

1.α Με την κατασκευή των έργων αυτών επιτυγχάνεται η έξοδος της κίνησης των οχημάτων και επιβατικής κίνησης προς το επαρχείο, αλλά παραμένει η κίνηση στη  πόλη, αφού απλά μεταφέρεται 500μ. παρακάτω.

Μην ξεχνάμε ακόμα ότι σε ένα μικτό λιμάνι (όπως αυτό που προτείνεται) θα έχουμε πλαγιοδετήσεις Μότορσιπ (Μ/Σ) και επομένως,  μεταφορές αδρανών, τσιμέντων, επικινδύνων φορτίων κλπ. θα έχουμε παράλληλα, πλαγιοδέτη Κρουαζιεροπλοίου εξωτερικά (μοναδική θέση) που αν αυτό (το Κ/Ζ) έχει προγραμματίσει 12ώρη παραμονή, τότε, θα είναι αδύνατη η προσέγγιση πλοίου της γραμμής. (αφού στα βόρεια κρηπιδώματα δεν μπορεί να προσδέσει  λόγω μικρού κύκλου ελιγμών από βραχονησίδα Δεσποτικό).

1.β Με την προβλεπόμενη καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα κατά 70μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στη λιμενολεκάνη, θα έχουμε, αχρηστία των υφισταμένων εσωτερικών κρηπιδωμάτων (που τώρα προσδένουν τουριστικά ημερόπλοια) αφού θα παρενοχλούν στον είσπλου και απόπλου.

1.γ θα έχουμε έντονους κυματισμούς στην είσοδο σε περίπτωση βόρειων ισχυρών ανέμων. (Νομίζω οι παλιοί θα θυμούνται τους βοριάδες πριν την κατασκευή του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα, ίσως σώζονται φωτογραφίες της τότε εποχής).

1δ. Με την κατασκευή αυτή (μικτό λιμάνι) δεν θα είναι εφικτή η εφαρμογή συνθήκης SCHENGEΝ, άρα πλημμελή λειτουργία λιμένα.

Είναι η τελευταία πρόταση του μελετητή που και αυτή δεν πέρασε

Άλλωστε σε έγγραφο του ο μελετητής αναφέρει (μετά από παρατηρήσεις).

« όσο αφορά τα υφιστάμενα κρηπιδώματα Ν12-Υ12, άποψη μας είναι ότι μικρό τμήμα τους δίπλα στη είσοδο του λιμένα δεν θα είναι λειτουργικό όταν πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι άνω των 5 BF (περίπου 75 ημέρες το χρόνο). κλπ.

Παρακάτω αναφέρει

Συμφωνούμε ότι η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιου και εμπορικό πλοίο δεν είναι συμβατή, ωστόσο επισημαίνουμε ότι στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, όπου δεν υπάρχει ειδική θέση για την εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων, τα εμπορικά πλοία απομακρύνονται από το λιμένα στο διάστημα όπου εξυπηρετούνται πλοία ακτοπλοΐας ή/και τουριστικά (κρουαζιερόπλοια). Διευκρινίζουμε επίσης ότι στην περίπτωση άφιξης πλοίων από χώρες εκτός συνθήκης Schengen, η περίφραξη του χώρου εξυπηρέτησης μπορεί να είναι προσωρινή με ειδικά κινητά κάγκελα ασφαλείας.

 1.ε Το  μεγάλο κόστος δαπάνης σε σχέση με τα οφέλη.

Βεβαίως αναγνωρίζουμε στον μελετητή ότι περιορίστηκε κατά τον σχεδιασμό στα διαλαμβανόμενα στη  διακήρυξη και την σύμβαση που έχει υπογράψει.

Αναλύοντας την πρόταση μου.

  1. Επέκταση υπάρχοντος λιμενοβραχίονα.
    Η Επέκταση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα κατά 150μ. με αμφίπλευρη πρόσδεση που θα λειτουργήσει καθαρά ως τουριστική αποβάθρα, με δυνατότητα πλαγιοδέτησης εξωτερικά Κ/Ζ μήκους έως 200 μ. (κρηπίδωμα 150+50) ενώ εσωτερικά θα προσδένουν μικρότερα τουριστικά και MEGAYIOT.
    Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της SCHENGEΝ αφού εύκολα μπορεί να γίνει εφαρμογή και έλεγχος της αποβάθρας. Η επέκταση δε αυτή, θα επιφέρει περισσότερη προστασία  στη λιμενολεκάνη και τα εσωτερικά κρηπιδώματα.
  2. Με την κατασκευή της νέας αποβάθρας στο Βρόντη, επιτυγχάνεται η μεταφορά της κίνησης (εμπορικής και επιβατικής) εκτός πόλεως και το κυριότερο των εμπορικών και επικινδύνων φορτοεκφορτώσεων.

Νοείται βεβαίως ότι, κατά την περίοδο του χειμώνα (περίοδο που δεν θα έχουμε κρουαζιέρα) και στις περιπτώσεις που θα έχουμε ισχυρούς Νότιους ή Νοτιοανατολικούς ανέμους, τα πλοία αυτά θα εξυπηρετούνται από τη τουριστική αποβάθρα.

Τέλος θα ήθελα να επαναλάβω, ότι έργα τέτοιου μεγέθους γίνονται μία φορά και θα πρέπει να λύνουν τα προβλήματα του κάθε νησιού παρά να προβληματίζουν με στόχο να καλύψουν ανάγκες με ορίζοντα τουλάχιστον 50 ετών.

Γι  αυτό, παίρνω το θάρρος να πω την γνώμη μου ύστερα από εμπειρία 35 χρόνων εργασίας σε λιμενικά έργα και από αγάπη προς το νησί των φίλων Καρπαθίων, γνωρίζοντας τις ανάγκες και πάντα έχοντας υπόψη λιμάνια άλλων νησιών που κατασκευάστηκαν (παρά τις αντιρρήσεις της Υπηρεσίας μας, που κακώς δεν γράφτηκαν ποτέ) και παρουσιάζουν πολλά προβλήματα λειτουργίας, αν και δαπανήθηκαν δις δραχμές για την κατασκευή τους.