Η κυρία Μαριλένα Βλάχου-Κωνσταντινίδη εξελέγη παμψηφεί στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο “Φαρμακευτική Φυσική με έμφαση στην αποδέσμευση δραστικών ουσιών από φαρμακοτεχνικές μορφές”

Μαριλένα Βλάχου-Κωνσταντινίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φαρμακευτικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΒΛΑΧΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD). Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (Βαθμός: Άριστα) 1992
 • Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ
 • Πτυχίο Φαρμακοποιού (Βs) από το Τμήμα Φαρμακευτικής – ΕΚΠΑ 1988
 • Επιστημονική Συνεργάτης στο Φωτοβιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου “Α. Συγγρός”, με αντικείμενο τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες που αφορούν σε δερματολογικά σκευάσματα, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού του Φωτοβιολογικού Τμήματος και του Τμήματος Κοσμητολογίας 1988-1992
 • Έμμισθη Επισκέπτης Ερευνήτρια στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Rhode Island (U.S.A.), (University of Rhode Island U.R.Ι., U.S.A.). Συμμετοχή σε Επιστημονικό Ερευνητικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την αποδέσμευση φαρμάκων και τη μικροενκαψυλίωση 1989-1990 • Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής, στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ 2004-2020
 • Εκλεγείσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής, στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ 30-3-2020

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

 • Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία
 • Εταιρεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ελλάδας
 • Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας
 • Ελληνικό Τμήμα Εταιρείας Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης
 • Controlled Release Society

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Γ.Θ. Παπαϊωάννου, Κ.Ν. Δεμέτζος, Μ. Βλάχου–Κωνσταντινίδου: “Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι: Αρχές Φαρμακευτικής Φυσικής και Νανοτεχνολογίας” για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου του Τμήματος Φαρμακευτικής (Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2007).
 • Μ. Βλάχου-Κωνσταντινίδου, “Φυσική Φαρμακευτική”, Σημειώσεις για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Αθήνα, 2014-).
 • M. Vlachou, A. Siamidi, Book chapter entitled “Melatonin modified release formulations” in C. M. Dragoi Ed. Melatonin – Molecular Biology, Clinical and Pharmaceutical Approaches. ISBN 978-953-51-6797-6, DOI: 10.5772/intechopen.78337 (2018).
 • M. Vlachou, A. Siamidi, S. Kyriakou, Book chapter entitled “Electrospinning and drug delivery” in Sajjad Haider and Adnan Haider Ed “Electrospinning and Electrospraying – Techniques and Applications”. ISBN 978-1-78984-700-0 DOI: 10.5772/intechopen.86181 (2019).
 • M. Vlachou, A. Siamidi, Book chapter entitled “Βiopolymers in drug delivery systems”, in C. Demetzos and N. Pippa Eds, “Nanomaterials for Clinical applications”. ISBN: 9780128167052, Εlsevier 2019
 • A. Siamidi, E. Tsintavi, D.M. Rekkas, M. Vlachou, Book chapter entitled “3D-Printed Modified-Release Tablets: A Review of the Recent Advances” in Usama Ahmad Ed “Pharmaceutical dosage forms” ISBN 978-1-83881-899-9 DOI: 10.5772/intechopen.90868 (2020).
 • M. Vlachou, V. Karalis, Book chapter entitled “Encapsulation of drugs in electrospun nanofibers: production, applications, and modeling”, in E. Efstathopoulos, M. Gazouli, C. Demetzos, Eds,“NANOMEDICINE Recent advances and applications” (Parisianou Ed, Athens, 2020)
 • 45 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
 • 60 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

 • M. Vlachou, An account of melatonin’s modified release in gastrointestinal fluids. 3rd International Conference on Pharmaceutics & Novel Drug Delivery Systems (Dubai, 5-6 December 2018)
 • M. Vlachou, Electrospun nanofibers in skin wound healing and topical drug delivery. 9th World Congress on Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice (Amsterdam, 25-26 March 2019)
 • M. Vlachou Desirability-based optimisation of Diclofenac sodium modified release from dry coated tablets. 3rd Global Pharmaceutical Conference and Expo on Pharma research for Industry demands (London 3-5 July 2019)
 • M. Vlachou, The influence of Eudragits and PVP on the modified release of furosemide. 2nd International Conference and Exhibition on Pharmaceutics and Advanced Drug Delivery Systems (Paris, 5-6 July 2019)
 • M. Vlachou, Mesalazine: Mini tablets in capsules preparation and drug release assessment. 3rd International conference on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Rome, 22-25 July 2019)
 • M. Vlachou, Electrospun nanofibers and modified drug release. The 31st Assembly of advanced materials congress in USA (Miami, 8-13 December 2019)

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • American Research Journals (ARJ)
 • Journal of Pharma and Pharmaceutical Sciences
 • Journal of Pharmaceutical science and experimental pharmacology
 • Pharmacy & Pharmacology International Journal
 • PLoS ONE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

α) Προπτυχιακό επίπεδο

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ (1994)
 • Νεώτερα Φαρμακευτικά Συστήματα στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (2015 -).
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (1994-).

β) Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Φυσική Φαρμακευτική & Νανοτεχνολογία, στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου της ειδίκευσης Βιομηχανική Φαρμακευτική (1994-).
 • Σεμινάρια για τους φοιτητές της ειδίκευσης “Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία” (2016-).
 • Application of Nanotechnology in Medicine, στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου της ειδίκευσης Nanomedicine, Διατμηματικό ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής και της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2018-).
 • Ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών παρατεταμένης αποδέσμευσης, στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου της ειδίκευσης Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση, ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2019-).

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ερευνητικό έργο εντάσσεται στο πεδίο της Φαρμακευτικής Φυσικής/Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, και συγκεκριμένα:

 • Στη μορφοποίηση και “in vitro” μελέτη της αποδέσμευσης δραστικών ουσιών από τοπικές φαρμακοτεχνικές μορφές.
 • Στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμακοτεχνικών μορφών σε θεραπείες ασθενειών του δέρματος.
 • Στην “in vitro” μελέτη της ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών από μήτρες πολυμερών και τη μέτρηση βιοπροσκολλητικότητας ορισμένων σκευασμάτων.
 • Στην επίδραση της διόγκωσης πολυμερών υλικών στην αποδέσμευση φαρμακευτικών ουσιών από δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
 • Στη μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών των κυκλοδεξτρινών και τις φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις τους με δραστικές ουσίες (μελατονίνη), καθώς και τις επιπτώσεις στο ρυθμό διάλυσης στερεών φαρμακευτικών μορφών.
 • Στη μελέτη φαρμακευτικών φιλμς (films), ως φορέων για συστήματα τροποποιημένης αποδέσμευσης.
 • Στην ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων αποδέσμευσης πολλαπλών στιβάδων.
 • Στη μελέτη τροποποιημένης αποδέσμευσης από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές νέων παραγώγων των πυρρολοκινολινών με κυτταροτοξική δράση.
 • Στη μελέτη τροποποιημένης αποδέσμευσης από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές νέων αδαμαντανο-αμιναιθερικών ενώσεων με αντιφυματική δράση.
 • Στις φυσικοχημικές ιδιότητες νέων εκδόχων θαλάσσιας προέλευσης (Ulvans) και την εφαρμογή τους στην παρασκευή στερεών φαρμακοτεχνικών μορφών.
 • Στην ανάπτυξη νανοϊνωδών υποστρωμάτων ως φορείς δραστικών ουσιών για τη μελέτη της αποδέσμευσής τους.

Τα αποτελέσματα των ερευνών της κ. Βλάχου-Κωνσταντινίδη, στα παραπάνω ερευνητικά πεδία, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια.

Η Μαριλένα είναι σύζυγος του χειρουργού Ντίνου Κωνσταντινίδη και έχει δυο παιδιά, την Σίσσυ η οποία είναι Κλινικός Φαρμακοποιός στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τον Μιχάλη ο οποίος είναι τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.