Το συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κοινοτικού συμβούλου κ. Γεωργίου Χατζηπαπά και έπειτα από διαλογική συζήτηση συμφώνησε με την εισήγηση και αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει οικονομική στήριξη από 4 συλλόγους της διασποράς για το σχολείο στο Διαφάνι.

Ο Κοινοτικός Σύμβουλος Ολύμπου Καρπάθου κ. Γεώργιος Κ.Χατζηπαπάς, εισηγούμενος το 6o Θέμα της ημερησίας διάταξης, αναφέρει τα εξής:

«Ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με την απελπιστική συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών τόσο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Διαφανίου, όσο και του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων της Ολύμπου, που λειτουργούν στους οικισμούς της Κοινότητάς μας, αισθάνθηκα την ανάγκη της κατάθεσης της ανά χείρας πρότασης μου, η οποία έχει στόχο την υποβοήθηση, στο μέτρο του δυνατού, της απρόσκοπτης μελλοντικής λειτουργίας τους.

Κι αυτό γιατί το σταμάτημα -ό μη γένοιτο- της λειτουργίας των σχολείων μας θα έχει αλυσιδωτές κοινωνικές επιπτώσεις…!    Σε μια τέτοια περίπτωση είναι αναπόφευκτη η μετοίκηση των τελευταίων οικονομικά ενεργών οικογενειών του τόπου μας στα κοντινότερα ημιαστικά και αστικά κέντρα (Πηγάδια Καρπάθου και Ρόδο) για τη διασφάλιση της εκπαίδευσης των παιδιών τους, γεγονός που θα οδηγήσει στην ολοσχερή πληθυσμιακή αποψίλωση των οικισμών της κοινότητας μας.

Προτείνω λοιπόν, αφού η κοινότητα μας δεν έχει πλέον αυτόνομο οικονομικό προϋπολογισμό, κι αφού δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη δυνατότητα, την οικονομική ενίσχυση των μαθητών που φοιτούν στα Σχολεία των χωριών μας με ένα λογικό ποσό κατά κεφαλήν και ανά μήνα στη βάση κοινής οικονομικής συμβολής των τεσσάρων (4) ολυμπίτικων παροικιακών συλλόγων της Διασποράς («Η ΒΡΥΚΟΥΣ» Ρόδου, «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Πειραιά, «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ» Νέας Υόρκης και ο «Σύλλογος Ολύμπου – Διαφανίου Βαλτιμόρης»).

Ο καθορισμός του ύψους της ενίσχυσης αυτής θα προσδιοριστεί μετά από μεταξύ τους διαβούλευση στο ύψος των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους, με την ανάληψη της σχετικής οικονομικής δαπάνης κατανεμημένης ισόποσα (ανά μήνα και κατά κεφαλήν φοιτούντος μαθητή) μεταξύ των τεσσάρων (4) Ολυμπίτικων παροικιακών συλλόγων.

Είμαι βέβαιος ότι εφόσον η εισήγηση μου γίνει αποδεκτή από το Κοινοτικό Συμβούλιο μας και υποβληθεί αρμοδίως, οι παροικιακοί μας σύλλογοι θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν το πατριωτικό αυτό αίτημα μας, υπακούοντας στο θεμελιακό σκοπό της ίδρυσης τους, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της μάνας πατρίδας και τη στήριξη των ακριτών κατοίκων της.

Η κίνηση αυτή, πέραν της προφανούς ηθικής στήριξης που θα δώσει στις οικογένειες των μικρών μαθητών μας, θα τους βοηθήσει να αισθανθούν στη πράξη τη στοργή τόσο της Κοινότητας μας, όσο και των άλλων πατριωτικών μας φορέων».