Από τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παραγυιό λάβαμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολή ως απάντηση στο δημοσίευμα της «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ» με τον τίτλο «Ένας αφελής ψηφοφόρος της “ΑΠΕΚ” αναρωτιέται». Η επιστολή αυτή δημοσιεύθηκε αυτούσια σε άλλη στήλη της.

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ!.Φωτό: Mαρία Λοιζου-Ιωαννίδη

Η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” θλίβεται ειλικρινά για την επιστολή του κ. Παραγυιού. Όπως είχε υποχρέωση, δημοσίευσε τις απόψεις δημότη για τα όσα θλιβερά συμβαίνουν στο Δήμο Καρπάθου.

Όπως είχε δημοσιεύσει στο σύνολο τους και τις απόψεις του κ. Παραγυιού αλλά και άλλων παραγόντων της Καρπάθου χωρίς καμιά απολύτως λογοκρισία. Ούτε είχε ούτε έχει καμιά απολύτως πρόθεση συκοφάντησης του κ. Παραγιυού ούτε οποιουδήποτε άλλου.

Είναι αυτονόητο,όμως, ότι έχει υποχρέωση σφαρικής ενημέρωσης των Δημοτ΄ν.

Είναι, άλλωστε, γνωστή σε όλους η απολύτως αντικειμενική θέση που κράτησε και κρατά ολόκληρο αυτό το διάστημα για τα όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στο Δήμο Καρπάθου.

Και η μετριοπάθεια με την οποία τα αντιμετώπισε, αποφεύγοντας ακραίους χαρακτηρισμούς.

Καλό είναι να αντιληφθεί ο κ. Παραγυιός και όλοι οι παράγοντες της δημόσιας ζωής της Καρπάθου ότι δεν έχουν μόνον οι ίδιοι δικαίωμα κριτικής αλλά -πολύ περισσότερο- και οι Δημότες.

Από την απλή και μόνον ανάγνωση της, προκύπτει ότι η επιστολή «του αφελούς ψηφοφόρου της ΑΠΕΚ» όχι μόνον δεν περιέχει ύβρεις ή ακόμη και απρεπείς εκφράσεις ή χαρακτηρισμούς αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ευπρεπής για τις περιστάσεις.

Είναι προφανές δε ότι δεν απευθύνεται προς τον κ. Παραγυιό αλλά στου Δημοτικούς συμβούλους της “ΑΠΕΚ”.

Παραθέτει τα γεγονότα όπως ακριβώς τα αντιλαμβάνεται ως δημότης χωρίς να έχει τις ειδικές γνώσεις του κ. Παραγυιού, ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τις νομικές γνώσεις τις οποίες επικαλείται στην επιστολή του.

Η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” δημοσίευσε σε άλλη στήλη της αυτούσιο το κείμενο της επιστολής που της απέστειλε ο κ. Παραγυιός.

Όχι γιατί φοβήθηκε από τις νομικές διατάξεις που επικαλείται. Αλλά γιατί αυτή είναι η γραμμή της από την έκδοση της μέχρι σήμερα. Η αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση του Καρπαθιακού Λαού.

Η εβδομηκονταετής ιστορία της έχει αποδείξει ότι υπήρξε πάντοτε ανεξάρτητη, αντικειμενική και ανιδιοτελής, έχοντας συμβάλει στην ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων της Καρπάθου.

Για τον λόγο αυτόν έγινε αποδεκτή από το σύνολο του Καρπαθιακού λαού. Γεγονότα τα οποία δεν δικαιολογείται να αγνοεί ο κ. Παραγιός, ως ασχολούμενος με τα κοινά. Για τον λόγο αυτό αφήνει την αξιολόγηση των όσων αναφέρει στην επιστολή στους Δημότες της Καρπάθου.

Η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”, προς ενημέρωση των Δημοτών της Καρπάθου, αρκείται στον σχολιασμό του ακόλουθου αποσπάσματος της επιστολής του κ. Παραγιού:

“Με αφορμή ανώνυμο κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα σας θα ήθελα να διορθώσετε άμεσα τις ψευδείς αναφορές σε αυτό, και συγκεκριμένα στα τμήματα όπου αναφέρονται : 1) “Ο κ. Παραγυιός εξέπεσε , λόγω διαγραφής ακριβώς με τον ίδιο τρόπο , δηλαδή λόγω διαγραφής του από την παράταξη με ομόφωνη απόφαση όλων των δημοτικών συμβούλων και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου” 2)”το Δημοτικό Συμβούλιο έχει να συνέλθει πάνω από τρεις μήνες λόγω της άρνησης του κ. Παραγυιού να το συγκαλέσει”.

Και αυτό γιατί ο κ. Παραγυιός στην επιστολή του τα χαρακτηρίζει ως ψευδή και συκοφαντικά.

1) Ως προς την έκπτωση των προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων.

Το ακριβές απόσπασμα της επιστολής «του αφελούς ψηφοφόρου της ΑΠΕΚ» που δημοσιεύθηκε στην «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ» είναι, κατά λέξη, το ακόλουθο:

“Θέλω να υπενθυμίσω σε όσους έχουν ασθενή μνήμη ότι ο κ. Νταής, μέλος τότε της παράταξης “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”, είχε εκλεγεί πρόεδρος του Δ.Σ με τις ψήφους όλων των συμβούλων της “ΑΠΕΚ” και είχε εκπέσει από το αξίωμα του με τον ίδιο τρόπο που εξέπεσε και ο κ. Παραγυιός. Δηλαδή λόγω διαγραφής του από την παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ” με ομόφωνη απόφαση όλων Δημοτικών συμβούλων της παράταξης με την σύμφωνη γνώμη και του κ. Δημάρχου”.

Το κείμενο αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που παραθέτει ο κ. Παραγιός στην επιστολή του.

Από την απλή και μόνον ανάγνωση του αποσπάσματος αυτού αλλά και σε συνδυασμό με το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής «του αφελούς ψηφοφόρου της ΑΠΕΚ», μπορεί ο αναγνώστης του να αντιληφθεί εύκολα ότι η ομόφωνη απόφαση όλων Δημοτικών συμβούλων της παράταξης με την σύμφωνη γνώμη και του κ. Δημάρχου αφορούσε την διαγραφή του κ. Νταή και όχι του ίδιου του κ. Παραγυιού, όπως προσπαθεί να την εμφανίσει ο κ. Παραγυιός στην επιστολή του.

Ο «ίδιος τρόπος έκπτωσης» αναφέρεται στην αιτία της έκπτωσης -διαγραφή- και όχι στις πλειοψηφίες με τις οποίες ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές.

Ανεξάρτητα από το ότι η διαγραφή του κ. Παραγυιού έγινε και αυτή με ομόφωνη απόφαση των μελών της “ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ” οι οποίοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η απόφαση διαγραφής του.

Είναι, άλλωστε, γνωστό σε όλους τους Καρπάθιους ότι, στη συνεδρίαση των συμβούλων της παράταξης “ΝΕΑ ΠΝΟΗ” η οποία αποφάσισε τη διαγραφή του κ. Παραγυιού, δεν  συμμετείχαν ούτε ο κ. Παραγυιός ούτε ο κ. Δήμαρχος και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί  οποιαδήποτε σύγχυση.

Είναι προφανές ότι η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” δεν έχει την πρόθεση να κρίνει ούτε τις νομικές γνώσεις του κ. Παραγυιού ούτε την νομιμότητα της απόφασης αυτής.

Καλόν θα ήταν βέβαια ο κ. Παραγυιός ως παράγων της δημόσιας ζωής του τόπου να λάβει θέση και επί της αρνήσεως του κ. Δημάρχου να συγκαλέσει την παράταξη, όπως ζήτησαν τα πέντε από τα επτά μέλη της.

Θεωρεί θεσμική την άρνηση του κ. Δημάρχου να παρακωλύσει την λειτουργία της παράταξης αρνούμενος την σύγκλιση της χωρίς καμιά αιτιολογία ή όχι;

Μήπως και η άρνηση αυτή πρέπει αυτή να αξιολογηθεί ως «πρωτοφανές φαινόμενο στα χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ή ως συμπεριφορά που προσβάλει τους θεσμούς;

Και ποιο τρόπο αντιμετώπισης της άρνησης αυτής προτείνει;

2) Ως προς το θέμα της σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ο κ. Παραγιός στην επιστολή του ψέγει «τον αφελή ψηφοφόρο της ΑΠΕΚ» και την “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” για, δήθεν, αναλήθεια του αποσπάσματος της επιστολής του ως προς το ότι δεν έγινε σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τρεις μήνες, αναφέροντας στη συνέχεια κατά λέξη ότι, “ενώ (προφανώς εννοεί σύμφωνα με το νόμο) ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, υποχρεωτικά, συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Και συγκλήθηκε και συνεδρίασε όχι μόνο τρεις αλλά τέσσερις φορές τους μήνες αυτούς. Οι αποφάσεις και για τις τέσσερις αυτές συνεδριάσεις είναι αναρτημένες στη Διαύγεια”.

Με το απόσπασμα αυτό της επιστολής του υπονοεί, προφανώς, ότι τηρήθηκαν οι νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα της σύγκλισης και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι όλα λειτούργησαν κανονικά.

Ως προς το θέμα αυτό, αφού επισημάνουμε ότι ο κ. Παραγυιός, λόγω της ιδιότητας του ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου επί διετία (αλλά και των νομικών γνώσεων που επικαλείται στην επιστολή του) δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια των ή ελλιπή γνώση των σχετικών διατάξεων, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), το Δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει δημοσίως, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Να επισημάνουμε ακόμη ότι σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η αδικαιολόγητη μη σύγκλιση του για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Προέδρου.

Αυτές προφανώς τις συνεδριάσεις εννοούν οι Δημότες όταν αναφέρονται σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί αυτές γίνονται δημόσια και αυτών λαμβάνουν συνήθως γνώση. Σε αυτές τις συνεδριάσεις αναφέρθηκε προφανώς και «ο αφελής αναγνώστης της ΑΠΕΚ».

Στον ίδιο άρθρο 67 αναφέρονται και περιπτώσεις έκτακτης σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων θεμάτων. Η τυχόν διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης ή εκτάκτων συνεδριάσεων δεν αναπληρώνει, σε καμιά περίπτωση, την υποχρέωση για σύγκλιση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μια φορά τον μήνα.

Από την έρευνα μας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία μας παρέπεμψε ο κ. Παραγιυός, διαπιστώθηκε ότι τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021 δεν έχει συγκλιθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε μία φορά σε τακτική συνεδρίαση.

Το ίδιο διάστημα έχει γίνει σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου τέσσερις (4) φορές. Όπως προκύπτει δε από τις σχετικές προσκλήσεις, που υπογράφονται από τον κ. Παραγυιό, πρόκειται για προσκλήσεις «σε έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς συζήτηση» προς αντιμετώπιση εξαιρετικώς εκτάκτων και κατεπειγόντων θεμάτων, ενώ η τέταρτη αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στην έρευνα μας, παρακαλούμε τον κ. Παραγυιό να μας διορθώσει.

Αυτές τις έκτακτες συνεδριάσεις εννοεί ο κ. Παραγυιός ως συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που απέκρυψαν σκόπιμα ο «αφελής ψηφοφόρος» και η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”;

Αυτά θεωρεί ως ωμά ψέματα που συκοφαντούν και σπιλώνουν τους «εκλεγμένους από την πλειοψηφία του Καρπαθιακού λαού Δημοτικούς Συμβούλους»;

Αυτό «προσβάλει βάναυσα τους Δημοκρατικούς θεσμούς»;
Έλεος. Αν «θίχτηκε», όμως, από αυτό, ο «αφελής ψηφοφόρος» και η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” του …. ζητούν ταπεινά συγνώμη.

Βάσει των δημοκρατικών θεσμών τους οποίους επικαλείται ο κ. Παραγυιός, η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”, εκφράζοντας την κοινή γνώμη, τον καλεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

Για ποιους λόγους δεν συγκάλεσε, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο, το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση τους μήνες Αύγουστο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021;

Μήπως το συγκάλεσε και δεν το αντιληφθήκαμε; Θα χαρούμε πολύ αν κάνουμε λάθος.

Είναι σύμφωνη με τον νόμο και τους Δημοκρατικούς θεσμούς η μη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση τους μήνες αυτούς;

Τα ερωτήματα αυτά απευθύνονται και προς τους συμβούλους της παράταξης “ΑΠΕΚ”.

Υιοθετούν τις απόψεις του κ. Παραγυιού ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου;

Ή τους χαρακτηρισμούς του για «τον αφελή ψηφοφόρο της ΑΠΕΚ» και την “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”;

Καλόν θα ήταν να λάβουν θέση δημοσίως.

Ελπίζουμε να μην χρειασθεί να επανέλθουμε στο θέμα.

Η “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ”