Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Ηρωικής Ν. Κάσου επανεκλέγεται η κ. Καλλιόπη Νικολαϊδου με ψήφους 1665.

Έπαρχος Καρπάθου-Η. Ν. Κάσου Καλλιόπη Νικολαΐδου