Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Ζαβόλα εξ Αμερικής (αδερφό της αείμνηστης Δόξας Ορφανού) για την δωρεάν του ποσού 2.000 ευρώ στην επιτροπή του Εκκλησιαστικού Μεγάρου Μενετών.

Βοήθεια του η Μεγαλόχαρη του Βράχου μας και να τον φέρει σύντομα στο χωριό μας.

ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΟΛΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Σύλλογό μας
γιατί τιμάς την Παναγιά Νίκο και το χωριό μας.

Τιμή μας που έχουμε παιδιά με το φιλότιμο σου
και ευχόμαστε η Παναγιά πάντα εις το πλευρό σου.

Πρώτα να είναι η Παναγιά Νίκο εις το πλευρό σου
και να σε φέρει γρήγορα μέσα εις το χωριό σου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΝΕΤΩΝ