Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ και η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ), με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου διοργανώνουν θεματικές συναντήσεις εργασίας / διαβουλεύσεις με τους φορείς της περιοχής και με τον τοπικό πληθυσμό, με σκοπό την ανάλυση της περιοχής, την ιεράρχηση των αναγκών, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, την καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων.

Οι συναντήσεις είναι ανοικτές στο κοινό.

Με αφορμή τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος LEADER 2023 – 2027 για τα Δωδεκάνησα από την ΑΝΔΩ, η ΔΕΤΑΠ (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου) και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα Δωδεκάνησα.

Ξεκινούν ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάλυσης της περιοχής μας, καταγραφής και ιεράρχησης των αναγκών της, αναζήτησης ευκαιριών και δυνατοτήτων ώστε να σχεδιαστεί άμεσα ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης για το νέο LEADER αλλά και για να χρησιμοποιηθεί ως βάση στη διεκδίκηση περισσότερων πόρων για το νομό μας, είτε από Εθνικούς είτε από λοιπούς Ευρωπαϊκούς Πόρους.

Θα πραγματοποιηθούν θεματικές συναντήσεις εργασίας στις οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν τοπικοί φορείς, ενεργοί πολίτες, μέλη του επιμελητήριου, μικροεπενδυτές της περιοχής μας, ενώ οι συναντήσεις είναι ανοικτές και για το κοινό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2/2023 ώρα 17:00 – 19:00

1η Θεματική Συνάντηση: Περιβάλλον και Πολιτισμός.

ΠΕΜΠΤΗ 23/2/2023 ώρα 17:00 – 19:00

2η Θεματική Συνάντηση: Επιχειρηματικότητα στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/2023

10:00 – 12:00: 3η Θεματική Συνάντηση: Τουρισμός Εμπειρίας.

12:00 – 13:00: 4η Θεματική Συνάντηση: Κοινωνική Συνοχή.

13:00 – 14:00: 5η Θεματική Συνάντηση: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης.

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Φραγκάκης

Για το Επιμελητήριο και την ΔΕΤΑΠ
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Πάππου