Εν όψει της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο  της έκθεσης  ΠΠΠΑ για το λιμάννι οι υποστηρικτές  της πρότασης  «ΓΙΑΜΙΝ»,  αναμένεται να ισχυριστούν και πάλι ότι μελέτη άλλης πρότασης  θα προκαλέσει 10ετή καθυστέρηση για την εκπόνησή της και πρόσθετο κόστος 200.000 ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι με 12.500 ευρώ θα μπορούσε να είχε εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη σε 30 μέρες και πλήρη κατασκευαστική για κρηπίδωμα μήκους 200μ στο Βρόντη μέσα σε έξι μήνες με άλλες 28.000 ευρώ .

Το 2006 ξεκίνησε η προσπάθεια για εκπόνηση μελετών για την επέκταση των λιμανιών της Καρπάθου και του Διαφανιού με τις ίδιες διατάξεις, αλλά ακολουθώντας διαφορετική διαδικασία.

Στα Πηγάδια η επέκταση περιλάμβανε κρηπιδώματα μήκους 200 μ και για το Διαφάνι 75μ.

Για την πρώτη να έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 149.000 ευρώ και να βρίσκεται ακόμη σε στάδιο της προκαταρτικής μελέτης.

Για την δεύτερη του Διαφανιού, υπάρχει εδώ και 15 χρόνια ώριμη για δημοπράτηση κατασκευαστική μελέτη, μαζί με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εδαφοτεχνική εγκεκριμένη και από το Λιμενικό Ταμείο με συνολικό κόστος μόλις 17.400 ευρώ .

Από το 2014 προτείνουμε να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις και πρακτικές λύσεις για εκπόνηση μιας σωστής μελέτης σε λίγους μήνες.

Αρνήθηκαν τις δωρεάν συμβουλές μας .

Χάθηκαν ήδη οκτώ χρόνια εμμένοντας σε λάθος λύσεις.

Υποστηρίζουν πως η μελέτη στο Γααρόνησο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί στο σύνολο της και μόνο αν δεν εγκριθεί οριστικά από την ΕΣΑΛ τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία για άλλη λύση..

Θα τους συνιστούσαμε να διαβάσουν τα άρθρα 186,187, 188,191,192 και 194 του Νόμου 4412/16* «Δημόσιες συμβάσεις έργων και Υπηρεσιών» που παρατίθενται στην συνέχεια για να μη εκτίθενται υποστηρίζοντας λάθος εισηγήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η μελέτη εκπονείται και πληρώνεται κατά στάδια.

Κάθε στάδιο εκπονείται μετά από εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας και μόνο αφού εγκριθεί το προηγούμενο στάδιο.

Στην περίπτωση μας όταν το 2014 αναδείξαμε τις βάσιμες, όπως αποδείχθηκε, ενστάσεις μας για τον πρώτο σχεδιασμό του έργου, ο κ. Γιαμίν είχε υποβάλει μόνον την έκθεση ΠΠΠΑ και πληρώθηκε το 35% της προεκτιμώμενης αμοιβής της περιβαλλοντικής (11.200 ευρώ).

Η Περιφέρεια θα μπορούσε, και μπορεί και τώρα, εφαρμόζοντας το άρθρο 186 του 4412/16 να δώσει εντολή στον μελετητή να εκπονήσει συμπληρωματική προκαταρτική μελέτη και να συμπεριλάβει στην έκθεση ΠΠΠΑ και την εναλλακτική λύση για κατασκευή κρηπιδώματος στο Βρόντη μήκους 200μ. και να πληρωθεί με συγκριτικό πίνακα την νόμιμη επί πλέον αμοιβή του που είναι 8.400 ευρώ.

Αντί αυτού, η ΔΤΥ της Περιφέρειας χωρίς να περιμένει ως όφειλε την έγκριση του ΠΠΠΑ από την ΕΣΑΛ, έδωσε εντολές για τοπογραφική-βυθομετρική, μελέτη, μελέτη ακτομηχανικής και μελέτη κυματικής διαταραχής, οι οποίες κόστισαν πάνω από 65.000 ευρώ , ενώ με την παρέμβασή μας απετράπη η εκπόνηση και μελέτης πλοήγησης που θα κόστιζε άλλες 23.000 ευρώ, για μια λάθος πρότασης που τέθηκε ήδη στο αρχείο από το ΠΕΧΩ το 2017.

Μετά την απόφαση της ΕΣΑΛ του 2016 που δεν ενέκρινε την αρχική πρόταση, αντί ΔΤΥ της Περιφέρειας και μελετητής να έρθουν σε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους χρήστες του λιμανιού για να αναζητήσουν μια σωστή εναλλακτική λύση, όπως προέτρεπε η ΕΣΑΛ, αγνόησαν το Λιμενικό ταμείο και ενέκριναν λύσεις υπερδιπλάσιου κόστους, που σίγουρα θα ωφελήσουν τον μελετητή αλλά όχι την Κάρπαθο .

Πλήρωσαν μέχρι τώρα 149.000 ευρώ και είναι έτοιμοι να πληρώσουν άλλες 150.000 για μελέτη μιας αποδεδειγμένα προβληματικής λύσης.

Πρόσφατα ο Δήμαρχος έσπευσε να αναθέσει στο ίδιο μελετητή με απ’ ευθείας ανάθεση μελέτη χωροθέτησης «νέου» λιμένα Οχληρών και Επικίνδυνων, με αμοιβή €29.965,00  χωρίς το ΦΠΑ με χρόνο παράδοσης 6 μήνες, παρότι υπήρχε έγγραφη προσφορά από άλλο αξιόπιστο γραφείο που ανελάμβανε την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης , που καλύπτει και αυτήν την ανάγκη, με μόλις 10.000 ευρώ.

Αν πράγματι ενδειαφέρεται να γίνει το έργο πρέπει να δώσει οδηγίες στο μελετητή να τοπογραφήσει και βυθομετρήσει την βόρεια ακτή του Βρόντη και να εκπονήσει την προκαταρκτική μελέτη για το κρηπίδωμα που προτείνει να κατασκευασθεί εκεί η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου μήκος 200-300 μ, και σε συνεννόηση με την ΔΤΥ της περιφέρειας να προσθέσει και την πρόταση του Λιμενικού Ταμείου, ως εναλλακτική λύση στην έκθεση ΠΠΠΑ .

Η εμμονή στην λύση Γααρόνησου για την μελέτη κατασκευής νέου λιμανιού σε ακατάλληλη θέση ήταν ένα λάθος που πληρώθηκε ακριβά.

Τώρα τους δίνεται η ευκαιρία να το διορθώσουν .

Λάθη όλοι κάνουμε.

Όμως καλό θα είναι να έχουμε το θάρρος και την γενναιότητα να τα αναγνωρίζουμε.

Υποναύαρχος Λ.Σ.(ε.α)

Νικ.Κανάκης