Οι «συνήγοροι» της νέας πρότασης  «ΓΙΑΜΙΝ» για την μελέτη του λιμανιού, στερούμενοι ουσιαστικών επιχειρημάτων για την στήριξή της ισχυρίζονται ότι μελέτη άλλης πρότασης σημαίνει 10ετή καθυστέρηση και πρόσθετο κόστος 200.000 ευρώ. Όταν αναφέραμε ότι  διαθέτοντας μόνο με 40.000 ευρώ  θα μπορούσαν να έχουν έτοιμη πλήρη κατασκευαστική μελέτη για κρηπίδωμα μήκους 200μ στο Βρόντη σε εξι μήνες κάποιοι μειδίασαν ειρωνικά. Όταν αναφέραμε ότι το 2006 η Κοινότητα Ολύμπου χωρίς να διαθέτει τεχνική Υπηρεσία εκπόνησε οριστική μελέτη για επέκταση του λιμένα  του Διαφανίου, Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γεωλογική, με μόλις 16000 ευρώ,  μας είπαν ότι τότε ίσχυαν άλλες διατάξεις.

Η αλήθεια όμως είναι μία. Η  διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης  για την επέκταση των λιμανιών της Καρπάθου και του Διαφανίου ξεκίνησαν την ίδια εποχή με τις ίδιες διατάξεις, αλλά με άλλη διαδικασία. Αποτέλεσμα για την  πρώτη να έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα πάνω από 160.000 ευρώ και να  βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρτικής μελέτης  και η δεύτερη να είναι εγκεκριμένη και ώριμη  για δημοπράτηση από το 2006 με κόστος μόλις 16.000 ευρώ.

Όταν ρωτήσαμε τον μελετητή τι ποσά έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα για την μελέτη, ο Περιφερειάρχης παρεμβαίνοντας μας ζήτησε να πούμε τι υπονοούμε και είπε ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί και θα πληρωθεί στο σύνολό της και αν δεν εγκριθεί από την ΕΣΑΛ θα μπει στο αρχείο και θα ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Προφανώς είτε δεν είναι σωστά ενημερωμένος είτε τον εξυπηρετεί πολιτικά η καθυστέρηση για να μη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη μέχρι τις επόμενες περιφερειακές εκλογές και του ζητούμε την χρηματοδότηση του έργου, όπως μας υποσχέθηκε.

Εμείς όμως δεν κάνουμε πολιτική αλλά ούτε  και υποκύπτουμε σε  εκβιαστικά διλήμματα.
Απαντούμε με  παράθεση γεγονότων  και  στοιχείων  που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Από το 2014 , πριν ο ίδιος αναλάβει καθήκοντα Περιφερειάρχη,  ζητούσαμε να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μη χάνεται άσκοπα χρόνος .Υποδείξαμε πρακτικές λύσεις για να έχουμε μια σωστή μελέτη σε λίγους μήνες. Δεν θέλησαν να ακούσουν τις δωρεάν συμβουλές μας. Χάθηκαν ήδη τρία χρόνια επιμένοντας σε  λάθος λύσεις και επιμένουν σε μια ακόμη  χειρότερη και ακριβότερη που αντικειμενικά εκτιμούμε θα έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες.

Θα  συνιστούσαμε στον Περιφερειάρχη να διαβάσει τα άρθρα 186,187, 188,191,192 και 194 του Νόμου 4412/16* «Δημοσιές συμβάσεις έργων και Υπηρεσιών» για να ολοκληρωθεί σύντομα μια σωστή μελετη και να μη εκτίθεται  αποδεχόμενος λάθος εισηγήσεις.

Η μελέτη εκπονείται και πληρώνεται κατά στάδια. Κάθε στάδιο εκπονείται μετά από εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας (Δ.Υ) και μόνο αφού  εγκριθεί το προηγούμενο στάδιο. Στην περίπτωσή μας όταν το 2014 αναδείξαμε τις βάσιμες, όπως αποδείχθηκε, ενστάσεις μας για τον πρώτο σχεδιασμό του έργου, ο κ. Γιαμίν είχε υποβάλλει μόνον την έκθεση ΠΠΠΑ και δικαιούται να πληρωθεί το 35% της προεκτιμώμενης αμοιβής της περιβαλλοντικής μελέτης  που σύμφωνα με την σύμβαση είναι 32.000 ευρώ ήτοι δικαιούτο να πληρωθεί 11.200 ευρώ.

Η Περιφέρεια θα μπορούσε, και μπορεί  και τώρα, εφαρμόζοντας το άρθρο 186 του 4412/16 να δώσει απλά εντολή στον μελετητή να εκπονήσει συμπληρωματική προκαταρτική μελέτη, να συμπεριλάβει στην έκθεσή του και την εναλλακτική λύση που πρότειναν οι Καρπάθιοι πλοίαρχοι και να πληρωθεί για την εργασία αυτή με συγκριτικό Πίνακα την νόμιμη αμοιβή του 8.400 ευρώ.

Αντί αυτού, δόθηκαν εντολές  για τοπογραφική-βυθομετρική, μελέτη (που σημειωτέο υπήρχε για την περιοχή του Γααρόνησου από το 2002), μελέτη ακτομηχανικής και μελέτη κυματικής διαταραχής, οι οποίες κόστισαν πάνω από 70.000 ευρώ, ενώ με την παρέμβασή μας απετράπη η εκπόνηση και μελέτης πλοήγησης που θα κόστιζε άλλες 23.000 ευρώ, στη βάση μια λάθος πρότασης που τέθηκε ήδη στο αρχείο.

Και μετά την απόφαση της ΕΣΑΛ του 2016 αντί σε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου και τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους χρήστες του λιμανιού να αναζητήσουν μια σωστή λύση που θα  καλύπτει τις ανάγκες της Καρπάθου για τα επόμενα 50 χρόνια, έδωσαν εντολές και ενέκριναν λύσεις υπερδιπλάσιου κόστους που σίγουρα ωφελούν  τον μελετητή αλλά όχι την Κάρπαθο. Αρκεί να σημειωθεί ότι η πρόσθετη προεκτιμώμενη αμοιβή του μελετητή για την πρόταση που παρουσίασε, θα ξεπεράσει, σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών λιμενικών έργων απόσπασμά του οποίου παραθέτουμε**, τις 150.000 ευρώ και αρνούνται να  του δώσουν εντολή να εξετάσει την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων μικρότερου κόστους, τόσο για την εκπόνηση της μελέτης όσο και υλοποίησης των προτεινόμενων έργων, που θα έχουν πολλαπλάσιο όφελος για το νησί μας.

Κάποιοι θα ρωτήσουν ποιος είναι ο λόγος. Απλούστατα γιατί και η νέα πρόταση του κ. Γιαμίν δεν αντέχει την συγκριτική αξιολόγηση της με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων και φοβούνται πως με μια τέτοια σύγκριση θα αποδειχθεί πως έκαναν λάθος να πληρώσουν αχρείαστα δεκάδες χιλιάδες ευρώ για μια άχρηστη μελέτη για επέκταση του λιμανιού σε μια θέση που δεν ενδείκνυται.

Λάθη όλοι κάνουμε. Καλό όμως θα είναι να έχουμε το θάρρος και την γενναιότητα να τα αναγνωρίζουμε.

Υποναύαρχος Λ.Σ.(ε.α) Νικ.Κανακης


*Απόσπασμα διατάξεων Ν4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

 Άρθρο 186 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

 1. Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη  διάρκειά τους …….
 2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.)  …….

 Άρθρο 189 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 1. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια ………  

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου 

 1. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος: …..
  γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης

 • Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133.
  Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου.
 • Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194.
 • Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

  1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
   επιστημονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη, για τους λόγους που
   προβλέπονται την παράγραφο 2 του άρθρου 192 και δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της.
  2. Αν η σύμβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, η αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπό εκπόνηση σταδίου.

  ———–
  **Απόφαση ΔΝΣΓ/32129/ΦΝ466/2017: Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8Δ του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), (ΦΕΚ 2519/Β/2017), 20-07-2017.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Άρθρο ΛΙΜ. 1    Γενικά

  1. Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών των εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένων, ως αυτά καθορίζονται στην οικεία προδιαγραφή.
  2. ……
  3. Οι υπόψη ενιαίες τιμές αφορούν στην αμοιβή του συνόλου των σταδίων της μελέτης του αντίστοιχου λιμενικού έργου, ήτοι :
   α. Της προκαταρκτικής έκθεσης
   β. Της προμελέτης, και
   γ. Της οριστικής μελέτης
   που εκπονούνται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές .
   Η συνολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:
   Προκαταρκτική έκθεση 20%
   Προμελέτη 35%
   Οριστική μελέτη 45%
  4. Σε περίπτωση που παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η μελέτη του σταδίου που εκπονείται θα προσαυξάνεται κατά το 50% του / των σταδίου / ων που έχει / έχουν παραληφθεί.

  ………
  Άρθρο ΛΙΜ. 5   Κρηπιδώματα με τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους

  Κρηπιδώματα με κρηπιδότοιχους από τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους εδραζομένων σε πρίσμα από λιθορριπές, συμπεριλαμβανομένων στην ενιαία τιμή της ανωδομής των κρηπιδότοιχων, του ανακουφιστικού πρίσματος, των λιθορριπών έδρασης, των αναγκαίων επιχώσεων και επιστρώσεων για κατασκευή χερσαίας ζώνης μεγίστου πλάτους 20μ. όπισθεν του κρηπιδότοιχου και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων (Σχ. 4).
  Οι ενιαίες τιμές δίνονται σε συνάρτηση του μέσου ωφέλιμου βάθους (D) του κρηπιδώματος που ισχύει σε όλο το μήκος του κρηπιδώματος.

  Ενιαία τιμή

  Α . €/μ.μ

  D£ 5μ<D£10μ D>10μ

  Αμοιβή για L<100μ

  105

  250

  440

  100<L£200μ

  65

  170

  360

  200<L£300μ

  60

  130

  265

  300<L 55 125

  260

  Παρατηρήσεις
  *  Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξημένης σεισμικής επικινδυνότητας που τεκμηριωμένα οδηγούν στην απαίτηση με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι ως άνω τιμές των στηλών 2 και 3 (5μ<D10μ, D>10μ) προσαυξάνονται κατά 50%.
  ** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου έργου οι ενιαίες τιμές προσαυξάνονται κατά 25%.
  *** Σε περίπτωση που το μέσο ύψος του πρίσματος έδρασης (D1) που ισχύει σε ολόκληρο το μήκος υπερβαίνει τα 2,0μ. οι ενιαίες τιμές αυξάνονται κατά 10%.
  Περιβαλλοντικές Μελετες … ΠΕΡ.2.4: Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

  Περιβαλλοντικές Μελετες … ΠΕΡ.2.4: Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

  Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(φ) για τα έργα ή δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2, της Κατηγορίας Α, κατανέμεται σε:

  • 35% x Σ(φ) για την μελέτη του φακέλου του σταδίου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) και
  • 65% x Σ(φ) για τη μελέτη του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)