Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών διοργανώνουν Ημερίδα αφιερωμένη στην Ελληνική Διασπορά, με τίτλο «Απόδημος Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο και η Προσφορά του στην Ελλάδα».

Με στόχο τη σφαιρική και αντικειμενική ενημέρωση γύρω από την αμφίδρομη σύνδεση των Ελλήνων του Εξωτερικού με την Πατρίδα, επιχειρείται μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση του σύνθετου αυτού κεφαλαίου της εθνικής μας ιστορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα φιλοξενηθούν παρουσιάσεις από εξέχουσες προσωπικότητες με επίκεντρο τους τομείς των Επιστημών (Ηθικών & Πολιτικών, καθώς και Θετικών), των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Η Ημερίδα έχει υβριδικό χαρακτήρα, καθώς θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των ομιλητών (με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων) και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.academyofathens.gr/el/conferences/diaspora2021

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες της Ακαδημίας Αθηνών (http://www.academyofathens.gr/el) και του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/index.html).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-6597667, 210-3664733, 210-3664771 ή να απευθυνθείτε στο e-mail imerida.apodimos@academyofathens.gr

Academy of Athens and General Secretariat for Greeks Abroad & Public Diplomacy celebrate the Greek Diaspora

The Academy of Athens and the General Secretariat for Greeks Abroad & Public Diplomacy of the Greek Ministry of Foreign Affairs have organized a one-day conference dedicated to the Greek Diaspora, entitled “Greek Diaspora – History, Achievements and Contributions to Greece”.

Through this event, both institutions aim at providing an overall, objective, view on the two-way connection between Greeks or those of Greek ethnic background that live in other countries and their homeland, while providing a comprehensive approach to a multidimensional chapter of Greek national history.

In this context, presentations by prominent experts and personalities will be hosted, focusing on various scientific and cultural fields – Physical Sciences, Ethical and Political Sciences, as well as Letters and the Fine Arts.

The event will be held in a hybrid form, in compliance with all health protocols due to Covid-19, and will include the physical presence of most speakers and a restricted number of participants, as well as live
streaming available on: http://www.academyofathens.gr/el/conferences/diaspora2021 for a world-wide audience.

Attached is the event schedule that can also be found online on the websites of the Academy of Athens (http://www.academyofathens.gr/en) and the Greek Ministry of Foreign Affairs (https://www.mfa.gr/en/index.html). For more information, please call 210 – 65.97.667, 210 – 36.64.733, 210 – 36.64.771 or address questions to imerida.apodimos@academyofathens.gr