Στις 22 Ιουλίου συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η από 23-10-2014 (!) αίτηση Δημοτών  με την οποία προτείνουν να τροποποιηθεί  το φυσικό αντικείμενο της υπο εκπόνηση μελέτης επέκτασης του λιμανιου  και αντί των  μη χρήσιμων κρηπιδωμάτων που προβλέπεται να κατασκευασθούν βόρεια του Γαρόνησου να  μελετηθεί η κατασκευή  μώλου με εσωτερική κρηπίδωση, για να μειωθεί το εύρος το στομίου του υφισταμένου λιμανιού ,  να προστατευθεί πλήρως λεκάνης του υφιστάμενου λιμένος από τους βόρειους και ανατολικούς κυματισμούς και να δημιουργηθούν περισσότερες  ασφαλείς θέσεις ελλιμενισμού τουριστικών  και άλλων μικρών σκαφών και ταυτόχρονα  να συνταχθεί μελέτη για κατασκευή στο Βρόντη  εναλλακτικού κρηπιδώματος  μήκους 300 μ  ώστε να αδειοδοτηθεί και η λύση αυτή από την ΕΣΑΛ και να προχωρήσει η σύνταξη  της κατασκευαστικής μελέτης  είτε στα πλαίσια της σύμβασης της Περιφέρεια  με την CNWAY είτε με απ ευθείας  ανάθεση από τον Δήμο Καρπάθου ή το Λιμενικό Ταμείο.

Κατά την συζήτηση ο συντάκτης υποστήριξε ότι η λύση «Γιαμιν», πέραν των ζητημάτων ασφαλείας των πλοίων που παρουσιάζει λόγω θέσης, δεν λύνει κανέναν από τα προβλήματα λειτουργικότητας του λιμανιού και γιαυτό είναι ανάγκη να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις. Διευκρίνισε ότι δεν ζητείται η κατασκευή νέου λιμανιού ή μεταφορά του λιμανιού στο Βρόντη . Απλά προτείνεται αντί των άχρηστων τεθλασμένων κρηπιδωμάτων που προβλέπει η λύση Γιαμίν βόρεια του Γαρόνησου να μελετηθεί η κατασκευή  ενός  ευθυγράμμου κρηπιδώματος στο Βρόντη μήκους 250-300 μ, όπου να μεταφερθούν οι εμπορικές δραστηριότητες του λιμανιού όπως πρόβλεπε το ΤΑΠ Καρπάθου. Το κρηπίδωμα αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και για  παραβολή κρουαζιερόπλοιων και εναλλακτικά από τα πλοία της γραμμής, όταν οι καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης δεν επιτρέπουν την χρησιμοποίηση του υπάρχοντος  προβλήτα. Αναφέρθηκε ακόμη στην λύση της επέκτασης του υπάρχοντος προβλήτα προς το Νεκροταφείο, που προτάθηκε από την Ένωση πλοιάρχων ,στην οποία όμως δεν συμφωνεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Σημείωσε ότι θα μπορούσε, αν δεν ενοχλεί η διέλευση των οχημάτων μέσα από την πόλη,  να επεκταθεί κατά 60-100 μέτρα ο σημερινός προβλήτας, σύμφωνα και ΓΠΣ του 1987, επέκταση που είναι χρησιμότερη από το μελετώμενο έργο στο Γαρόνησο. Υποστήριξε ότι  με κατάλληλους χειρισμούς μπορούν  και οι δυό προτεινόμενες  μελέτες (της τροποποιημένης του λιμανιού και του Βρόντη) να πληρωθούν από τις πιστώσεις των 200.000 ευρώ που διαθέτει η Περιφέρεια  για την λύση Γιαμιν. Επεσήμανε τέλος ότι το θέμα  που τίθεται στο δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τεχνοκρατικό, ούτε αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου ή της Περιφέρειας . Το Δημοτικό Συμβούλιο , που είναι κατά νόμο αρμόδιο  επι παντός θέματος τοπικού ενδιαφέροντος, πρέπει να εκφέρει την άποψη του αν η προσθήκη δυο θέσεων πρυμνοδέτησης οχηματαγωγών πλοίων και μιας θέσης παραβολής ενός μικρού πλοίου 75 μ. είναι το λιμενικό έργο που εξυπηρετεί την Κάρπαθο. Να πουν αν συμφωνούν στην εκπόνηση της μελέτης κατασκευής ενός προβληματικού  έργου χωρίς προοπτικές, όπως είναι η λύση Γαρόνησου ή αν πρέπει να ζητήσουν την εκπόνηση μελέτης ενός έργου με προοπτική , που με το ίδιο περίπου κόστος θα καλύπτει όχι μόνο τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του νησιού μας  Παρουσίασε έγγραφη προσφορά μελετητή που αναλαμβάνει την εκπόνηση της προκαταρτικής μελέτης για το Βρόντη έναντι 8.000 ευρώ , έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, επιστολές πλοιάρχων και πανελλήνιων φορέων που διατυπώνουν ενστάσεις  για την λύση Γαρόνησου, για την οποία δεν υπάρχει ούτε μια θετική γνώμη και αυτός ήταν ο λόγος που δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ.

Ο αρχηγός της μειοψηφίας κ.Χανιώτης ανέφερε ότι η παράταξη του για λόγους μεθοδολογίας επαναφέρει την πρόταση, που είχε υποβάλει την 25η Απριλίου να μελετηθεί δηλαδή η κατασκευή στο Βρόντη  κατ αρχή ενός  κρηπιδώματος για εκφόρτωση εύφλεκτων και οχληρών φορτίων, όπως  πρόβλεπε το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Καρπάθου, λύση που είναι κοντά στην πρόταση «Κανάκη»  Αργότερα όταν οι συνθήκες το επιβάλουν η λιμενική αυτή εγκατάσταση θα μπορεί να επεκταθεί και για άλλες χρήσεις . Επεσήμανε ότι καλό είναι να συμφωνήσουν όλοι σε μια πρόταση γιατί στο τέλος κινδυνεύουμε να μη προχωρήσει τίποτε

Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η μελέτη που συντάσσεται βρίσκεται στο στάδιο των γνωμοδοτήσεων και ότι δεν θα πρέπει να γίνει συζήτηση για νέα θέση κατασκευής του έργου της επέκτασης του λιμανιού, αλλά να επιδιωχθεί η αδειοδότηση και ωρίμανση της μελέτης . Ανέφερε ότι στην φάση που βρισκόμεθα δεν συζητιέται εκπόνηση μελέτης σε άλλη θέση εκτός του Γαρόνησου και ότι μετά τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΣΑΛ για την ασφάλεια του έργου και την αδυναμία εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων, ο μελετητής έχει ετοιμάσει μια πολύ καλύτερη λύση για την ίδια πάντα θέση που θα την παρουσιάσει, όταν κληθεί από την Περιφέρεια μετα την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΣΑΛ. Ανέφερε ότι έχει επιστολή του Περιφερειάρχη κ.Χατζημάρκου ότι εφόσον ωριμάσει η μελέτη θα καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλισθούν οι πιστώσεις για την χρηματοδότηση του έργου. Υποστήριξε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει την σύνταξη προμελέτης που κοστίζει 71000 ευρώ με μόνο 8000 ευρώ και ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος να αναθέσει σύνταξη προκαταρτικής μελέτης  για λιμενικό έργο ,αφού αυτό είναι αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου και πρότεινε την απόρριψη της πρότασης των 250 δημοτών και την εναλλακτική  πρόταση του κ. Κανάκη για απευθείας ανάθεσης εκπόνησης προκαταρτικής μελέτης για το Βρόντη.

limani

Στην συζήτηση που ακολούθησε εκτός των δημοτικών συμβούλων παρενέβησαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Καρπάθου κ. Μπερζουάνης, που σημείωσε ότι σοβαρά έργα όπως είναι το λιμάνι θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης, που δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα για το λιμάνι και πρότεινε την οργάνωση μιας ημερίδας στην οποία  να ακουσθούν όλες οι προτάσεις και να γίνει ένας σχεδιασμός με βάση όχι το  προ 30ετίας συνταχθέν ΓΠΣ, το οποίο δεν ισχύει, αλλά με προοπτική 50ετίας. Ο αρχιτέκτονας κ. Γ.Χαλκιάς που συμμετείχε στην επιτροπή που συνέταξε το ΓΠΣ των Πηγαδίων το 1986 και ο ανέφερε ότι επιτροπή είχε προτείνει από τότε τη επέκταση του λιμανιου στο Βρόντη, αλλα η πρόταση δεν μπορούσε για τυπικούς λόγους να εγκριθεί, αφού τότε το Βρόντη  ανήκε διοικητικά στην Κοινότητα Απερίου ενώ το ΓΠΣ αφορούσε τον οικισμό των Πηγαδίων.;

Ο αντιδήμαρχος κ.Κοσμάς πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να οργανωθεί  ημερίδα στην οποία να κληθούν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους τόσο ο μελετητής  με την νέα του πρόταση όσο και άλλοι ειδικοί και στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να καταλήξει στην επιλογή της λύσης που εξυπηρετεί καλύτερα την Κάρπαθο, λαμβάνοντας υπόψη της και την απόφαση της ΕΣΑΛ.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε υπέρ της πρότασης του Δημάρχου για απόρριψη της αίτησης- πρότασης των δημοτών ψήφισαν  τέσσερις(4) εκ των 18 παρόντων Δ.Σ., υπέρ της, πρόταση του κ. Χανιώτη για εκπόνηση κατ αρχή μελέτης εναλλακτικής λιμενικής εγκατάστασης στο Βρόντη για οχληρά και επικίνδυνα φορτία σύμφωνα με το ΤΑΠ Καρπάθου έξι (6) και υπέρ της πρότασης του κ. Κοσμα για αναβολή  της συζήτησης επί του θέματος και διοργάνωση σχετικής ημερίδας ώστε να ενημερωθούν πληρέστερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μετα να αποφασίσουν, οκτω (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στο μεταξύ στις 10/10 αναρτήθηκαν στην Διαύγεια τα πρακτικά  της συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) της 25ης Ιανουαρίου, από τα οποία προκύπτει ότι η Επιτροπή ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο Νότιας ∆ωδεκανήσου και η

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το μελετητή του έργου, αξιολογήσει τις τοποθετήσεις επί του θέματος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας αναφορικά με την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων πλοίων της ακτοπλοΐας, μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων στο λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου καθώς και την αδυναμία μελλοντικής επέκτασης του λιμένα ώστε να δύναται να εξυπηρετήσει κρουαζιερόπλοια».

Mε την απόφασή της η ΕΣΑΛ έδωσε χρονικά περιθώρια  στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις, που να παρέχουν ασφάλεια στα πλοία της ακτοπλοΐας και δυνατότητα παραβολής Κρουαζιερόπλοιων. Δυστυχώς αφήσαμε να περάσουν άπρακτοι εννια μήνες από τότε.

Ήδη έχουν περάσει τρείς μήνες από την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και απ ότι πληροφορούμαστε ο Δήμαρχος δείχνει  να απροθυμία να οργανώσει την ημερίδα που αποφάσισε η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων.

Ίσως αντιτείνουν ότι η απόφαση της ΕΣΑΛ αναπέμπει το θέμα  στην Περιφέρεια και το λιμενικό ταμείο και όχι στο Δήμο. Όμως την λάθος θέση για την επέκταση  του λιμανιού στο Γαρόνησο  δεν την προσδιόρισε ούτε το Λ.Ταμείου ουτε η Περιφέρεια.Την προσδιόρισε το  Δημοτικό Συμβούλιο το 2006, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το λιμενικό ταμείο, με παραπλανητική εισήγηση του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου . Στο Λιμενικό Ταμείο ο Δήμαρχος μετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου και οφείλει να ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Δημοτικου Συμβουλίου  πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως είναι το Λιμάνι. Τώρα που η πλειοψηφία του ΔΣ δεν αποδέχθηκε την εισήγηση του Δημάρχου να απορριφθεί η πρόταση, για μελέτη εναλλακτικών λύσεων, ο ίδιος δεν νομιμοποιείται να εξακολουθεί να υποστηρίζει την λύση Γιαμίν, ούτε στο Λιμενικό Ταμείο ούτε στην ΕΣΑΛ

Το ποιες λιμενικές εγκαταστάσεις χρειάζεται η Κάρπαθος και  το αν η λύση που προτείνει ο μελετητής εξυπηρετεί τις ανάγκες του νησιού είναι θέμα γενικού -ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να το χειρίζονται η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  και ο Δήμαρχος, ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση και η διαβούλευση είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμη και στην περίπτωσή μας επιβεβλημένη. Αν ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Δήμαρχος την αρνούνται, οφείλουν να την επιβάλουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι   κάνοντας χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει ο Νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ