Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των απανταχού Δωδεκανησίων για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα νησιά μας οι Ομοσπονδίες Δωδεκανησίων Αττικής και Ρόδου συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή 24/6  με θέμα: «Κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ανεμόμυλων στα νησιά του Αιγαίου».

Η δεύτερη κατά σειρά διαδικτυακή εκδήλωση είχε βασικό στόχο την ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα και πρόεδρου του περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη και της συνεργάτιδός του, κ. Μαρίας Αγγέλου.

Μετά από το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αττικής κ.Γιάννη  Φραγκούλη, τον λόγο έλαβε ο  καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Δημήτρης Χρηστάκης, ο οποίος παρουσίασε τον ηλεκτροπαραγωγό ανεμόμυλο  «Ανεμουργός», έργο της ομάδας μελέτης και κατασκευής πρωτότυπων μύλων του εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας αποτελούμενη από τους καθηγητές: Χρηστάκη Δ., Κατσαπρακάκη Δ. , Κονταξάκη Κ.  και τους συνεργάτες τους.   

Μεταξύ άλλων, ειπώθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Ανεμουργός είναι μια σύγχρονη μικρή ανεμογεννήτρια με τη μορφή της παραδοσιακής Κρητικής ανεμαντλίας,  ένας ανεμόμυλος σύμφωνα με την εμπειρία από την ανάπτυξη των Ανεμόμυλων στο οροπέδιο Λασιθίου και σύμφωνα με τον κανονισμό για τις μικρές ανεμογεννήτριες, τον IEC61400_2  και τους εξηρτημένους από αυτόν κανονισμούς.

  • Σήμερα στις εγκαταστάσεις Αιολικής Ενέργειας του εργαστηρίου σύνθεσης ενεργειακών συστημάτων του ΕΛΜΕΠΑ λειτουργεί και εξελίσσεται ένα πρωτότυπο του Ανεμουργού το οποίο έχει κατά τα τελευταία 3 χρόνια αποδείξει την αντοχή του σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την παραγωγικότητά του σε ηλεκτρική ενέργεια.
  • Η παραμετρική ανάλυση του κόστους κατασκευής του Ανεμουργού έδειξε ότι, αν η παραγωγή του γίνει σε μεγάλη κλίμακα το αρχικό κόστος του αποσβένεται σε ικανοποιητικά μικρό χρόνο καθιστώντας τον μια εμπορικά ενδιαφέρουσα μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της αγοράς της ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.
  • Ο σχεδιασμός του Ανεμουργού έγινε για να παράγεται σύγχρονη αγορά εργασίας, εξειδικευμένων υπηρεσιών, εξαρτημάτων, υλικών, και χρήματος και αποτελεί ένα πακέτο τεχνογνωσίας ικανό να μπει στην παραγωγή με την κατάλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κρατική μέριμνα και υποστήριξη αποτελεί βασικό παράγοντα  για την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας αφού θεσμικά και χρηματοοικονομικά μέσα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Μετά την παρουσίαση έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία αναδείχθηκε ο κοινωνικός ρόλος της μηχανής αυτής, στην ιστορική, την οικονομική, την πολιτισμική και την παιδαγωγική του υπόσταση.

Εκφράστηκε μια σειρά ενδιαφερουσών απόψεων σχετικών με το εύρος των ενδιαφερόντων που εγείρονται για την διάδοση του Ανεμουργού με επίκεντρα την ανάδειξη του τοπίου και την προσέγγιση περιηγητών και μελετητών και  την προστασία του περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίησης των καύσεων υδρογονανθράκων και άνθρακα. Αν κάποιος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες μπορεί να στείλει μήνυμα στον καθηγητή Δ. Χρηστάκη στη διεύθυνση dhr@hmu.gr.

Ο Ανεμουργός στην τελική του μορφή. Διακρίνεται το ηλεκτρικό καλώδιο στη θέση της ρόκας της ανεμαντλίας. (Σχεδιάστηκε από τους Κονταξάκη Γιώργο και Χάμψα Γιώργο)

Ο Ανεμουργός στον κάμπο του Οροπεδίου. Διακρίνονται παραδοσιακές ανεμαντλίες στο βάθος. (Σχεδιάστηκε από τους Χάμψα Γιώργο και Κονταξάκη Γιώργο)

Ο αντλητικός ανεμόμυλος αποτυπωμένος από τον Γιώργο Χατζάκη και ο Ανεμουργός που Σχεδιάστηκε από τους Χάμψα Γιώργο και Κονταξάκη Γιώργο.