Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00μμ, συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες εκλογών της 28ης Ιανουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή, σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΠΕΕΡ «Κλαυδίου Πέπερ 5β», μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους Ανθστη (Ο) Κεφαλά Ανέστη, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ: 01/2024 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής, 02 Φεβρουαρίου 2024 έχει ως εξής:

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.), αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις εγκάρδιες και θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συναδέλφους μέλη, που συμμετείχαν και προσήλθαν στις αρχαιρεσίες εκλογών της 28ης Ιανουαρίου 2024 και θέλει να δηλώσει ότι, θα είναι δίπλα τους για ένα καλύτερο εργασιακό, κοινωνικό και καθημερινό περιβάλλον. Σε αυτή την προσπάθεια όμως, σας χρειαζόμαστε φυσικά όλους, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας ενεργά και δραστήρια ως μέλη με τις ιδέες σας και προτάσεις σας και πάντα, μέσα από τις συλλογικές εκφράσεις που προβλέπει το Καταστατικό μας.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο