Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
όσοι μας συμπαραστάθηκαν στην απώλεια
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και
παππού Γεωργίου Βενέτη.

Η σύζυγος Καλλιόπη Βενέτη
Τα παιδιά: οικ. Γιάννη & Φωτεινής Λάμπρου

Γεώργιος Βενέτης

Γεώργιος Βενέτης