Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται μέτρα ενίσχυσης της νησιωτικότητας, υλοποιώντας την δέσμευση της κυβέρνησης για νησιωτική πολιτική.

Με τις  προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα στα Γενικά Νοσοκομεία, καθώς και στα Γενικά Νοσοκομεία – Κ.Υ. μικρής δυναμικότητας νησιωτικών περιοχών, να προσαυξάνουν τις θέσεις προσωπικού κατά υπηρεσία,  ανάλογα με τις προκύπτουσες κάθε φορά υγειονομικές ανάγκες, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση των διακομιδών, εξάλειψη της ανασφάλειας των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Ηλίας Καματερός

Με την ανωτέρω ρύθμιση, αντιμετωπίζονται προβλήματα που παρατηρούνται σε πολλά Νοσοκομεία των νησιωτικών μας περιοχών όπως: της αδυναμίας κάλυψης σε υπηρεσίες υγείας βασικών ιατρικών ειδικοτήτων αλλά και άλλους κλάδους προσωπικού, της δυσκολίας προσβασιμότητας των νησιωτών σε υπηρεσίες υγείας της ηπειρωτικής χώρας (αραιή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, οικονομικοί λόγοι κ.α.) αλλά και λόγω αύξησης του πληθυσμού των περιοχών αυτών την τουριστική περίοδο.

Επίσης με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επεκτείνεται ο χαρακτήρας της άγονης και προβληματικής περιοχής και στην πόλη, κωμόπολη ή χωριό στην οποία εδρεύει Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ή Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο, που είχε συσταθεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται ιατρικά οι κάτοικοι των άγονων και προβληματικών περιοχών της χώρας, μέσω της ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό (ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου) και την απρόσκοπτη λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων τους. Ο χαρακτήρας μιας περιοχής ως άγονης και προβληματικής λειτουργεί ως κίνητρο για την προσέλευση ιατρών γιατί στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν σε ιατρεία άγονων ή προβληματικών περιοχών καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, παρέχονται και μη οικονομικά κίνητρα (όπως ο υπολογισμός στο πενταπλό της υπηρεσίας του ιατρού υπαίθρου στις συγκεκριμένες περιοχές και Π.Ι., δικαίωμα χρονολογικής παράτασης της ειδικότητας τους).